PL EN DE FR RU

Forum Ochrony Środowiska

Dodano 24 stycznia 2015

19 stycznia 2015 r. w Hotelu Radisson Blu Centrum w Warszawie, z udziałem m.in. prof. Jerzego Buzka, odbyło się Forum Ochrony Środowiska.

Celem konferencji było podsumowanie osiągnięć ostatnich 25 lat oraz podjęcie dalszych, koniecznych do podjęcia działań. Forum było doskonałym miejscem do podjęcia dialogu i wymiany doświadczeń. Podczas wysoce merytorycznych dyskusji, prelegenci dokonali dogłębnej analizy aktualnych zagrożeń i wyzwań w zakresie gospodarki wodnej, energii odnawialnej, gospodarki surowcowo-energetycznej, zewnętrznych źródeł finansowania i inwestycji ekologicznych.

Forum Ochrony Środowiska stało na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. W konferencji uczestniczyli m.in. prof. Jerzy Buzek, Komisarz UE ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, minister środowiska Maciej Grabowski, poseł Andrzej Czerwiński, przewodniczący Komisji Nadzwyczajne ds. Energetyki i Surowców Energetycznych, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski i Marek Dondelewski, reprezentujący Związek Pracodawców Klastry Polskie. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, uczestniczyło w nim kilkaset osób oraz liczne media.

Uczestnicy starali się odpowiedzieć na pytania dotyczące gospodarczej roli Polski w Unii Europejskiej w 2020 roku i wskazać najważniejsze środowiskowe wyzwania dla Polski.

Komisarz UE prof. Jerzy Buzek wskazywał, że Polska nigdy nie przyjmowała założeń pakietu klimatycznego w sposób bezrefleksyjny. Uczestnicy konferencji niemal jednogłośnie stwierdzili, że wymagania unijne w zakresie ochrony środowiska są słuszne i stanowią dla Polski obecnie raczej szansę niż zagrożenie.

Minister środowiska Maciej Grabowski, zaakcentował, że rozwój przemysłu i ochrona środowiska mogą iść ze sobą w parze. Przyznał przy tym, że w ostatnich latach rozwijać Polska potrafiła przemysł, przy jednoczesnym, znacznym ograniczaniu emisji, pozostając na niezmiennym poziomie konsumpcji energii. Celem Ministerstwa Środowiska na najbliższe lata będzie adaptacja do zmian klimatu na poziomie miast, czyli ochrona przed gwałtownymi zjawiskami meteorologicznymi. Zdaniem ministra przyjęte cele to nie tylko wyzwania, ale również szanse dla polskiego przemysłu, który do 2020 r. ma rozwijać się już w sposób zrównoważony.

Podczas Forum podkreślono również duże znaczenie dla zrównoważonego rozwoju innowacji, np. w zakresie nowych, bardziej ekologicznych sposobów wykorzystania węgla. Na popularności zyskuje pojęcie tzw. reindustrializacji – ponownego wielkiego uprzemysłowienia Europy w oparciu o nowoczesne przemysły. Słowo „nowoczesne” oznacza tutaj proekologiczne, wymagające dużego zaangażowania nauki, tworzące nowe miejsca pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Podczas panelu związanego z energetyką, uczestnicy debatowali na temat przyszłości energetyki konwencjonalnej oraz alternatyw dla niej. W panelu dotyczącym kierunków działań w zakresie gospodarki wodnej, jednym z prelegentów miał być Bogdan Węgrzynek, wiceprezes Związku Pracodawców Klastry Polskie i prezes Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Miał on mówić o współpracy Klastra w obrębie Gospodarki Wodnej  Międzynarodowego Klastra FUTURA, którego jest wiceprezesem i współpracą z Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, która jest Instytucją Otoczenia Biznesu. Stanowisko i plany Związku Pracodawców Klastry Polskie przedstawił podczas konferencji Marek Dondelewski. Panel cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem.

Organizatorami Forum Ochrony Środowiska była Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” i Stowarzyszenie „Dialog i Rozwój”.

Galeria: http://klasterip.pl/forum-ochrony-srodowiska-w-warszawie/

Anna Figiel

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP