PL EN DE FR RU

Budowa elektrociepłowni na biomasę w systemie wysokosprawnej kogeneracji

Dodano 29 lipca 2014

Kogeneracja, czyli skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej, tak jak i OZE, mają wpływ na zmniejszenie produkcji energii opartej na węglu kamiennym. Połączenie kogeneracji  i OZE może wpłynąć na istotny spadek wykorzystania węgla w produkcji prądu i ciepła. W przypadku kogeneracji korzyści z zasilania instalacji odnawialnymi źródłami energii są bezsprzeczne, gdyż są naturalnego pochodzenia. Zastąpienie konwencjonalnych źródeł energii odnawialnymi m.in.  zmniejszy emisję dwutlenku węgla do atmosfery.

Odnawialne źródła energii w kogeneracji uwzględniają m.in. wykorzystania biomasy. Instalacje kogeneracyjne mogą wykorzystywać odpady pochodzące z gospodarstw rolnych, niewykorzystaną żywność, rośliny i odpady z drewna. Biomasą może być też biogaz obornika oraz biogaz oczyszczania ścieków. Największy udział wykorzystania  biomasy w CHP występuje w krajach z największym przemysłem leśnym i drzewnym, takich jak np. Szwecja i Nowa Zelandia. Recykling drewna ze starych domów, mebli może być również wykorzystywany do systemów kogeneracyjnych.

Takie działania z wykorzystaniem w kogeneracji biomasy pochodzącej z drzewa mają miejsce także w Polsce, gdzie Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Żorach, koordynator Polish Wood Cluster, buduje obecnie najnowocześniejszą w Europie elektrociepłownię opalaną biomasą w systemie wysokosprawnej kogeneracji.  

 

 

Budowa w Żorach kwitnie. Jest to pierwsza tego typu kogeneracja. W elektrowni będą znajdowały się urządzenia takie jak m.in. turbogenerator w systemie ORC Split o mocy 725 kW i kocioł termo-olejowy na biomasę o mocy 3340 kW. Dodatkowo, kocioł będzie wyposażony w specjalny elektrofiltr odpylający spaliny. Ideą powstania elektrociepłowni było uzyskanie oszczędności głównie w energii elektrycznej i cieplnej w procesie produkcji wyrobów, które mają być wytwarzane przez ARP.

Dzięki uruchomieniu produkcji energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji będzie możliwe prowadzenie badań laboratoryjnych i przemysłowych w warunkach przemysłowej eksploatacji. Szacuje się, że koszty produkcji ARP Sp. z o.o. i jej partnerów spadną o ok. 30- 40%, co w dzisiejszej dobie oszczędności energetycznych jest kluczowym podejściem do uzyskania konkurencyjności na rynku.

Prezesem Zarządu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Żorach jest Bogdan Węgrzynek, który jest także Prezydentem Zarządu Głównego organizacji parasolowej klastrów – Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Niedawno nastąpiło połączenie struktur ARP i OKIP, czego efektem jest powstanie Cluster Word. Celem fuzji jest stworzenie krajowego potencjału klastrowego, który będzie gotowy do reprezentowania klastrów polskich w Europie i realizację międzynarodowych projektów klastrowych polskim podmiotom. Będzie to miało znaczenie w dalszym działaniach podejmowanych po wybudowaniu tej najnowocześniejszej w tej części globu elektrociepłowni z kogeneracją.

Anna Figiel

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP