PL EN DE FR RU

Ceremonia Otwarcia Cluster World Congress

Dodano 29 marca 2015

25 marca 2015 roku w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej odbyło się uroczyste rozpoczęcie I Światowego Kongresu Klastrów – Cluster World Congress, pod hasłem przewodnim: „XXI wiek – stuleciem rozwoju gospodarki przez rozwój idei klasteringu”.

Główna sala obrad podczas otwarcia była zapełniona po brzegi. Do udziału w wydarzeniu zostało zaproszonych ponad 360 klastrów ze wszystkich kontynentów, reprezentanci 83 krajów. Na sali zasiadało 163 światowych ekspertów z zakresu ekonomii i klasteringu, przedstawiciele Komisji Europejskiej, ministrowie polskiego rządu, posłowie, władze samorządowe, reprezentanci instytucji rozwojowych i naukowych.

Celem Cluster World Congress jest stworzenie platformy komunikacyjnej dla polskich i zagranicznych klastrów oraz internalizację klastrów, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości łączenia ich potencjałów, w celu usprawnienia gospodarki lokalnej, krajowej i globalnej.

Gości I-go Światowego Kongresu Klastrów przywitał Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej poseł na Sejm Bartłomiej Bodio: „Kiedy kilka lat temu zakładaliśmy Parlamentarny Zespół ds. Klasteringu niewiele osób wiedziało, czym się zajmujemy. Na I Kongres Klastrów Polskich, który zorganizowaliśmy 3 lata temu w Sejmie RP przyjechało kilkaset osób. Rok temu uczestnicy II Kongresu nie zmieścili się już w Parlamencie. Dziś spotykamy się w Dąbrowie Górniczej, w międzynarodowym gronie znakomitych ekspertów ze wszystkich kontynentów. Patrzę z dumą na salę, bo to sukces i ciężka praca środowiska klastrowego pracującego nad organizacją tego kongresu” – wskazywał – „Dąbrowa Górnicza to miejsce, które idealnie oddaje definicję klasteringu. Od lat współpracują tu ze sobą: samorząd lokalny, działające w mieście uczelnie wyższe i przedsiębiorcy. Mam nadzieję, że podczas dwudniowych obrad piękna idea klastrów będzie rozkwitała.” – mówił poseł Bodio, życząc wszystkim owocnych obrad.

Następnie sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Olgierd Dziekoński odczytał list Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego skierowany do uczestników Cluster World Congress. – „Serdecznie witam w Polsce wybitnych ekspertów w dziedzinie klasteringu oraz przedstawicieli świata polityki i biznesu z wielu krajów. Mam nadzieję, że Cluster World Congress stanie się cyklicznym wydarzeniem istotnym dla stymulowania rozwoju w Polsce i Europie” – wskazywał prezydent Komorowski w liście – „Życzę wszystkim uczestnikom kongresu, aby przedstawione tu diagnozy i wspólnie wypracowane pomysły pomogły promować ideę klasteringu, dynamozować działalność klastrów i wnosić do gospodarki inspirujące koncepcje.” – Napisał także, że: „Działania na rzecz konkurencyjnej, innowacyjnej gospodarki to jeden z priorytetów mojej prezydentury. Przed kilkoma dniami skierowałem do Sejmu RP projekt ustawy nowelizującej przepisy dotyczące wspierania innowacyjności” – usłyszeli uczestnicy kongresu – „To ogromnie ważne, bo klastry to jedna z najlepszych platform współdziałania, aby urzeczywistniać nasze ambicje dotyczące innowacyjności.”

Wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński za pośrednictwem przekazu video zaznaczał poparcie dla rozwoju klastrów w Polsce: „Innowacyjność to nie tylko nowoczesna technologia. To umiejętność współpracy tzw. nowego i starego przemysłu. Przewagi konkurencyjnej nie buduje się już w oparciu o walkę z konkurencją, ale o współpracę. Nasza przyszłość to samoorganizacja. Wierzę, że obok dymiących kominów fabryk, pojawiać się będzie coraz więcej dymiących, naszych, polskich głów.”

Jerzy Buzek, przewodniczący Konferencji Przewodniczących Komisji Parlamentu Europejskiego, Komisarz UE ds. przemysłu, badań naukowych i energii, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego i były premier RP, obecny przez cały czas na Kongresie duchem, ponieważ obowiązki służbowe zatrzymały go w ostatniej chwili w Brukseli zwrócił się do gości: „Szanowni Państwo, drodzy wykładowcy, uczestnicy I-go Cluster World Congress. To wspaniale, że spotykacie się Państwo w Dąbrowie Górniczej, Zagłębiu-tradycyjnym ośrodku przemysłowym. Jestem bardzo dumny z tego, że to jest w naszym regionie, który potrzebuje impulsu dla nowego kapitału, dla nowego przemysły. Budowa nowego przemysłu powinna być naszym priorytetem. Synergia pomiędzy firmami, w tym małymi i średnimi przedsiębiorstwami, instytucjami badawczymi, administracją samorządową i samorządem, to fundament reindustrializacji, to złoty trójkąt rozwoju.”

Krzysztof Pawłowski, Przewodniczący Komitetu Honorowego Cluster World Congress powiedział na wstępie: „Chciałbym bardzo podziękować głównemu organizatorowi kongresu Bogdanowi Węgrzynkowi, który wiele miesięcy temu przyszedł do mnie z pomysłem zorganizowania tego wspaniałego wydarzenia. Wówczas nie wierzyłem, ale udało mu się to.” – Przewodniczący Komitetu mówił także o istocie klastrów: „Idea klasteringu ma to do siebie, że potrafi połączyć współpracę i konkurencję. Budujemy w ten sposób zaufanie społeczne, poczucie wspólnoty i sukces naszej gospodarki.”

Wojciech Saługa, Marszałek Województwa Śląskiego wskazał: „Stoimy przed ogromną szansą skoku cywilizacyjnego. Mamy świadomość, że przewagę konkurencyjną województwa zbudujemy w oparciu kooperację biznesu, nauki i administracji. Stawiamy przede wszystkim na rozwój nowych technologii i urynkowienie działalności naukowej naszych uczelni.”

Zbigniew Podraza, Prezydent Dąbrowy Górniczej powiedział: „To nie przypadek, że kongres odbywa się właśnie tutaj, ponieważ od wielu lat konstruktywnie współpracują tu ze sobą samorząd, biznes i funkcjonujące w mieście przedsiębiorstwa. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie. Dąbrowa Górnicza staje się na te 2 dni światową stolicą klasteringu.”

Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej powiedziała: „Aktywnie uczestniczymy w popularyzacji idei klasteringu. Świadczy o tym unikalna w skali kraju oferta studiów podyplomowych na kierunku Menedżer Klastra Executive MBA, kształcącego kadry klastrów. Międzynarodowy  wymiar Kongresu będzie doskonałą okazją, by pochylić się nad zagadnieniami internacjonalizacji klastrów i ich certyfikacji.”

Iwona Gaweł, właścicielka Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Żorach powiedziała: „Pomysł na organizację Światowego Kongresu Klastrów zrodził się na bazie historii klasteringu w Polsce. Ta historia liczy sobie zaledwie 10 lat. Ale są tu dzisiaj z nami międzynarodowi specjaliści, którzy tworzą historię klasteringu już od 20, 30 lat – cieszymy się, że będziemy mogli korzystać z ich doświadczeń.”

Bogdan Węgrzynek, Prezes Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw i Prezes Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaznaczał: „Klastry to najlepsza droga do rozwoju innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, regionów i gospodarki kraju. Nasza gospodarka stoi przed ogromnym wyzwaniem. Musi dostosować się do dynamicznej, ciągle zmieniającej się przestrzeni gospodarczej świata. Klastry mogą zagwarantować przedsiębiorstwom silną pozycję w Europie i na świecie. Organizujemy Cluster World Congress, aby ułatwić klastrom z różnych branż i różnych państw wzajemne poznanie się, wymianę dobrych praktyk, a dzięki temu wzmocnienie siły i efektywności ich działań.”

Po wystąpieniach otwierających kongres, Bogdan Węgrzynek w imieniu Wysokiej Komisji w Międzynarodowym Składzie Cluster World Congress wręczył dla Jerzego Buzka tytuł „Quiet Hero”, na ręce pełnomocnika profesora Buzka Marcina Żukowskiego, w dowód uznania za jego działalność na rzecz rozwoju światowej polityki klastrowej.

Następnie prezes i siatkarki Tauron Banimex MKS Dąbrowa Górnicza przekazali dla Jerzego Buzka specjalnie przygotowaną koszulkę lidera.

Na zakończenie Ceremonii Otwarcia poinformowano gości o utworzeniu Krajowej Sieci Klastrowej (KSK). Jej uroczyste powołanie i podpisanie dokumentu powołującego odbyło się podczas Ceremonii Otwarcia Kongresu. KSK jest oddolnym procesem budowy sieciowej współpracy klastrów, zainicjowanym przez wiodące organizacje klastrowe. Organizacja będzie miała na celu zintegrowanie działań klastrów, zwiększenie ich udziału w europejskich sieciach klastrów oraz reprezentację środowisk klastrowych w procesie współpracy z organizacjami i zrzeszeniami klastrów z Europy i świata.

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP