PL EN DE FR RU

COP19: Wystawa Zielony Klimat – działania edukacyjne oraz technologie dla ochrony środowiska

Dodano 25 listopada 2013

W dniach 21-22 listopada 2013 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie miała miejsce wystawa „Zielony klimat – działania edukacyjne oraz technologie dla ochrony środowiska” z okazji szczytu klimatycznego ONZ COP19.

Działania Warszawy na rzecz ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju jest dostrzegana i doceniana przez społeczność międzynarodową, czego przejawem jest powierzenie Polsce zorganizowania w listopadzie 2013 r. XIX Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej ONZ COP19.

Wystawa została zorganizowana w celu dostarczenia kompetentnej wiedzy w zakresie zachodzących zmian klimatycznych, przybliżenie ich krótko i długofalowych skutków oraz nowoczesne sposoby prewencji i minimalizowania zmian klimatycznych w przyszłości poprzez działania społeczeństwa z punktu widzenia organów rządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz samych mieszkańców.

Warszawa stawia sobie za cel zapewnienie mieszkańcom wysokiego standardu życia w warunkach zrównoważonego rozwoju oraz poszanowania środowiska. Dlatego z troską podchodzi do zagadnień związanych z ochroną klimatu, a także od lat prowadzi szeroko zakrojoną działalność w zakresie ekologii zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym.

Gośćmi wystawy oprócz delegatów XIX Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej ONZ COP19 byli także mieszkańcy miasta, przede wszystkim dzieci i młodzież z warszawskich szkół. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw, wśród nich Bogdan Węgrzynek, Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw i Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie oraz Agnieszka Frysiak, Wiceprezes Klastra OKIP.

Wszystkim Zostały przedstawione najciekawsze i najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu.
Ścieżka edukacyjna przygotowana dlauczestników składała się z 7 etapów, z czego ostatni znajdował się w namiocie przed PKiN:

– Przystanek pierwszy – ochrona różnorodności biologicznej
– Przystanek drugi – Efektywność energetyczna
– Przystanek trzeci – Gospodarka Odpadami
– Przystanek czwarty – Ochrona powietrza
– Przystanek piąty – Odnawialne Źródła Energii
– Przystanek szósty – Woda i Ścieki

Magdalena Borusiewicz

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP