PL EN DE FR RU

Debata „Big Three” a Polska w polityce zagranicznej UE

Dodano 13 lutego 2014

W dniu 11 lutego 2014 r. w Warszawie odbyła się dyskusja na temat „Zmieniający się charakter europejskiego przywództwa: „Big Three” a Polska w polityce zagranicznej UE” z okazji prezentacji raportu European Foreign Policy Scorecard 2014.

Podczas wydarzenia w siedzibie Fundacji Batorego w Warszawie na temat zmieniającego się charakteru europejskiego przywództwa: „Big Three” oraz działań Polski w polityce zagranicznej UE w ostatnim roku dyskutowali m.in. Hans Kundnani , ECFR Dyrektor Badań i współautor European Foreign Policy Scorecard, Christine Ockrent, ECFR Państwa, publicysta, Jan Techau , dyrektor Carnegie Europe z Brukseli i Jakub Wiśniewski, Dyrektor Departamentu Strategii Polityki Zagranicznej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zaproszony do udziału w spotkaniu został m.in. Bogdan Węgrzynek, Prezes i Dyrektor Generalny Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw.

Polska w tym roku została liderem w pięciu kategoriach raportu European Foreign Policy Scorecard, umacniając przez to swoją pozycję wśród krajów kształtujących unijną politykę zagraniczną. Kategoriami tymi są:

– Wsparcie Komisji Europejskiej w przeciwstawianiu się rosyjskim naciskom wobec państw Partnerstwa Wschodniego;
– Nacisk na Rosję do zaangażowania się w pokonanie konfliktu syryjskiego;
– Aktywne działania na rzecz uwolnienia Julii Tymoszenko z więzienia;
– Zaangażowanie w zniesienie wiz dla Ukrainy, Gruzji i Mołdawii;
– Starania na rzecz dywersyfikacji źródeł dostaw energii w Europie w celu zmniejszenia zależności od Rosji.

European Foreign Policy Scorecard to innowacyjny projekt poświęcony, który zapewnia systematyczne oceny rocznej wydajności Europy w kontaktach z resztą świata. Scorecard analizuje i ocenia sytuacje z 28 państw członkowskich i instytucji UE na 66 obszarach polityki zagranicznej dotyczących sześciu głównych jej obszarów, czyli stosunków z Chinami, z Rosją, ze Stanami Zjednoczonymi, z obszarem postsowieckim/Turcją/Bałkanami, z Bliskim Wschodem/Afryką Północną, oraz polityki UE w instytucjach międzynarodowych i wobec konfliktów na świecie. Autorzy ocenili postawę  Unii Europejskiej w odniesieniu do powyższych obszarów polityki (podstawowe kryteria to spójność i efektywność) oraz politykę poszczególnych państw członkowskich w zależności od tego, czy wspierają bądź utrudniają one formułowanie wspólnej polityki UE w danych obszarach.

Anna Figiel

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP