PL EN DE FR RU

Eksperci OKIP i Polski 3.0 na Konferencji TEN-T Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

Dodano 20 października 2016

Eksperci z ramienia OKIP i programu Polska 3.0 obecni byli na konferencji TEN-T zorganizowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 19 października w Warszawie.

Wśród najważniejszych osobistości obecnych na Konferencji znaleźli się m.in: Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury i Budownictwa, Marek Gróbarczyk – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Witold Słowik – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju, Paweł Wojciechowski – Przedstawiciel Komisji Europejskiej, Koordynator Europejski Korytarza Ren-Alpy, Tomasz Poręba – Wiceprzewodniczący Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego, a także Ministrowie Transportu Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej – Dan Ťok oraz Árpad Érsek oraz Minister Rozwoju Narodowego Węgier, Podsekretarz Stanu ds. Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej – Ákos Mernyei.

Transeuropejska Sieć Transportowa – TEN-T – to instrument, który służy skoordynowaniu i zagwarantowaniu spójności i komplementarności infrastrukturalnych inwestycji w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Sieć TEN-T zapewnia dostępność i łączność wszystkich regionów Unii. W jej skład wchodzą: szlaki drogowe, kolejowe, lotnicze, morskie oraz rzeczne stanowiące najważniejsze połączenia z punktu widzenia rozwoju Unii Europejskiej, a także elementy punktowe infrastruktury w formie terminali drogowo-kolejowych, portów  morskich, lotniczych i śródlądowych.

Koncepcja Transeuropejskiej Sieci Transportowej znajduje swoje odzwierciedlenie w naszym największym klastrowym projekcie Polska 3.0. Program Polska 3.0 zakłada modernizację żeglugi śródlądowej w Polsce, począwszy od przebudowy Odrzańskiej Drogi Wodnej (do IV klasy żeglowności) zaś docelowo budowę połączenia Dunaj – Odra – Łaba, który wpisuje się w Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy CETC–ROUTE 65 oraz budowę Centrum Logistycznego Gorzyczki – Věřňovice.

Program Polska 3.0 w swych założeniach skupia się na rozwoju zielonych korytarzy transportowych. Jest to jedyny program, który wpisuje Polskę w koncept Sieci TEN-T.

Zespół prasowy OKIP

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP