PL EN DE FR RU

European Cluster Conference 2014 w Brukseli

Dodano 29 października 2014

European Cluster Conference 2014 w Brukseli: krok w stronę nowej europejskiej strategii na rzecz wzrostu znaczenia klastrów

W dniach 20 i 21 października 2014 r. w Brukseli odbyła się Europejska Konferencja Klastrów – European Cluster Conference, zorganizowana przez Generalną Dyrekcję Komisji Europejskiej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu.

Wydarzenie miało na celu pokazanie roli klastrów w wspieraniu rozwoju MŚP, omówienie zmian w przemyśle i regionalnych zmian strukturalnych i konkurencyjności w kontekście istnienia klastrów oraz ułatwienie współpracy między klastrami europejskimi.

Konferencja zgromadziła ponad 340 klastrów z całej Europy, kluczowych decydentów z krajowych i regionalnych władz oraz praktyków i mówców wysokiego szczebla ze środowisk akademickich i biznesu.

Podczas konferencji omówiono najnowsze trendy i wyzwania dla współczesnej polityki klastrowej i pracowano wspólnie przy identyfikacji obszarów priorytetowych dla nowej europejskiej strategii na rzecz wzrostu znaczenia klastrów. Konferencja miała na celu zachęcić do aktywnego udziału uczestników poprzez dynamiczny sesje i sesji Open Space, gdzie uczestnicy mieli okazję wypowiedzieć wszystkie ważne problemy nie zawarte w programie konferencji.

– „Ta konferencja to początek procesu, który dokona przeglądu i refleksji na temat zmieniającej się roli klastrów w dzisiejszej zglobalizowanej gospodarce” – mówił M. Baldinato, Komisarz ds. Przemysłu i Przedsiębiorczości. Podsumował on ambicje nowej strategii klastrów jako „pozycjonowanie klastrów jako integratorów całej polityki, sektorów, regionów i państw”.

Jednym z prelegentów był reprezentant Polski – Bogdan Węgrzynek, Prezes Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw, który mówił o roli klastrów w rozwoju gospodarczym oraz zaciekawił słuchaczy wypowiedziami na temat działań jego organizacji na rzecz wzrostu innowacyjności w naszym kraju, podając jako przykład budowę w Żorach najnowocześniejszej w Europie elektrociepłowni w systemie wysokosprawnej kogeneracji. Prezes Węgrzynek zaprosił także wszystkich gości na niezwykle ważne dla dalszego rozwoju klastrów wydarzenie – I Cluster World Congress, który odbędzie się 25-26 marca 2014 r. w Dąbrowie Górniczej.

Dobrobyt Unii Europejskiej opiera się na jego zdolności do zapewnienia sektorowi MŚP i przemysłowi wsparcia odpowiedniego do poszerzania możliwości rozwoju. Stymulowanie współpracy międzysektorowej i innowacji, jak również pomoc MŚP w dostępie do finansowania, nowe łańcuchy wartości w przemyśle i współpracy międzynarodowej są postrzegane jako kluczowe czynniki. Klastry i organizacje klastrowe mogą odgrywać kluczową rolę w zapewnieniu tych celów.

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu przedstawiła nowy Horyzont 2020 i działanie finansowe zatytułowane „Klaster – ułatwione projekty dla nowych łańcuchów wartości w przemyśle”, które będzie rozpoczynało się w 2015 roku. Pierwsze połączenie zapewni 24.9M € na finansowanie projektów, które wymagają udziału klastrów w określaniu nowych łańcuchów wartości w przemyśle w celu wspierania wzrostu gospodarczego w Europie. Główną nowością tego działania jest fakt, że 75% budżetu musi być przeznaczone na wsparcie innowacji dla MŚP, np. poprzez bony innowacji, obiekty pracy, wspólnie doradztwo i szkolenia. Klastry będą odgrywać kluczową rolę w kierowaniu tych środków w celu zwiększenia potencjału innowacyjnego MŚP i projektów demonstracyjnych na dużą skalę.

Konferencja stworzyła także okazję zaprezentowaniu szeregu nowych usług o wartości dodanej i narzędzi polityki dla społeczności klastra. Christian Ketels, ekspert ds. klastrów z Harvard Business School M.E. Portera, przedstawił 10 wschodzących sektorów przemysłu, które zostały zidentyfikowane jako kluczowe kierunki dla europejskiego wzrostu gospodarczego i konkurencyjności.

Konferencję zamknęła Joanna Drake, Dyrektor MŚP i Przedsiębiorczości, w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu. Przypomniała, że praca jej uczestników dostarczyła istotnego wkładu do określenia zawartości przyszłej Europejskiej Strategii Klastra na rzecz wzrostu gospodarczego oraz że konsultacje społeczne w sprawie Strategii zostaną uruchomione na początku 2015 r.

Anna Figiel

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP