PL EN DE FR RU

Forum Gospodarcze Polska-Wschód w Dąbrowie Gospodarczej i inauguracja Europejskiej Akademii Klasteringu

Dodano 6 czerwca 2014

5 czerwca 2014 roku w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej odbyło się Forum Polska-Wschód służące przedstawieniu praktycznych aspektów współpracy biznesowej z krajami wschodnimi. W wydarzeniu udział wzięło około 300 osób z Polski, Białorusi, Mołdawii, Kazachstanu, Ukrainy i Rosji. W programie Forum znalazły się prezentacje ofert inwestycyjnych, ciekawe debaty oraz inauguracja Europejskiej Akademii Klasteringu.

Wydarzenie miało za zadanie przyczynić się do naprowadzenia na odpowiedni kierunek i jakość współpracę polskich przedsiębiorców i samorządów z władzami i przedstawicielami biznesu z reprezentowanymi w Dąbrowie Górniczej krajami ze wschodniego bloku. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń, nawiązania i pogłębienia kontaktów biznesowych.

Inauguracji Forum dokonała Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej  prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz. Swoją obecnością Forum zaszczycili m.in.: Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Kazachstanu w RP Yerik Utembayev, Aleksander Jerschow z Ambasady Federacji Rosyjskiej, Vladimir Vasilkow z Ambasady Republiki Białorusi, Dyrektor Generalny Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Andrzej Drozd, Przewodnicząca Zespołu Parlamentarnego Polska- Kraje Partnerstwa Wschodniego Poseł na Sejm RP Małgorzata Marcinkiewicz, Bogdan Węgrzynek, Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Dyrektor Generalny Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej Kazimierz Zdunowski i wielu innych polityków, przedstawicieli biznesu, samorządów i instytucji wspierających.

Członkowie korpusu dyplomatycznego i izb gospodarczych zaprezentowali uczestnikom wydarzenia możliwości i potencjał inwestycyjny reprezentowanych przez siebie krajów. Przedstawiono również ofertę inwestycyjną organizacji z województwa śląskiego, a także miast: Sosnowca, Jaworzna i Dąbrowy Górniczej. Podczas Forum omówione zostały nowoczesne rozwiązania współpracy z sektorem biznesu.

Ważną częścią Forum było uroczysta inauguracja Europejskiej Akademii Klasteringu powstałej w Ogólnopolskim Klastrze Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele największych klastrów działających w Polsce. Moderatorem dyskusji był dr Marcin Lis, Prorektor WSB ds. Rozwoju, a o międzynarodowej współpracy przedsiębiorstw i instytucji jaką niesie za sobą organizacja EUAK w dobie globalizacji mówili: Bogdan Węgrzynek, Prezydent Zarządu Głównego organizacji parasolowej klastrów OKIP, Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie i Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Tomasz Leśniak, Wiceprezes Zarządu OKIP i Edyta Pęcherz, Dyrektor Biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Innowacyjnych Przedsiębiorców. Dyskutanci przedstawili praktyczne aspekty współpracy biznesu i środowiska nauki oraz możliwości wynikające ze wspólnego aplikowania po zewnętrzne wsparcie finansowe w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Europejska Akademia Klasteringu powstała we współpracy OKIP, Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Klastra Południe i innych klastrów zrzeszonych w OKIP. Już w październiku rozpoczną się  studia podyplomowe Manager klastra. W projekcie w przyszłości uczestniczyć mają wszystkie klastry OKIP, a także podmioty zagraniczne, w tym m.in. Akademia Nauk na Węgrzech i Międzynarodowy Klaster Stosunków Gospodarczych Futura, aby wymieniać się dobrymi praktykami i rozwijać polskie klastry. W ramach EUAK oprócz studiów podyplomowych, szkoleń, warsztatów w przyszłym roku zostanie zrealizowany projekt wymiany managerów europejskich klastrów.

Jak wskazywano podczas Forum, województwo śląskie posiada duży potencjał przyciągający inwestorów, na który składają się rozwinięta infrastruktura, kapitał ludzki i wykształceni specjaliści. Tutejsi przedsiębiorcy dostrzegają szansę rozwoju jaką mogą im dać rynki wschodnie.

W trakcie Forum nie zabrakło rozważań dotyczących geopolitycznych skutków ostatnich wydarzeń na Ukrainie.  Zastanawiano się nad tym, czy sytuacja na Ukrainie jest zagrożeniem czy szansą dla polskich przedsiębiorców. Wielu przedsiębiorców naszego wschodniego sąsiada jest zainteresowanych współpracą z partnerami z Polski, co warto wykorzystać.

Na zakończenie Forum Gospodarczego Polska-Wschód odbyła się Gala Przedsiębiorców, na której zostały wręczone nagrody „Bussines Cooperation Poland-east – WSB Award 2014” za współpracę i działania inwestycyjne w partnerstwie Polska-Wschód, wspieranie inicjatyw gospodarczych, klastrów i współpracy pomiędzy przedsiębiorcami z Polski i krajów wschodnich oraz zaangażowanie w promocję partnerstwa Polska- Kraje Partnerstwa Wschodniego.

Anna Figiel

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP