PL EN DE FR RU

Gala z okazji obchodów Światowego Dnia ONZ

Dodano 30 października 2015

29 października, w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej, Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce – zorganizowała uroczystą Galę z okazji obchodów Światowego Dnia ONZ. Najważniejszymi elementami Gali były inauguracja publikacji – Global Compact Yearbook 2015 oraz przeprowadzenie międzynarodowej debaty pt. „Mecenat w sztuce, mecenatem innowacyjnej gospodarki”. Uroczystość gromadząca świat biznesu, kultury, organizacji pozarządowych i administracji publicznej miała na celu wskazanie najważniejszych trendów zrównoważonego rozwoju jakie będą realizowane przez Global Compact w ciągu najbliższych lat.

Global Compact Yearbook Poland 2015 to publikacja przedstawiająca najnowsze trendy, zmieniające się standardy oraz strategie firm na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. W publikacji poruszonych zostało wiele newralgicznych obszarów gospodarczych oraz społecznych, wpływających na rozwój wiata i Polski. Yearbook nie jest zwykłą publikacją CSR. Jak mówi Dyrektor Generalny Kamil Wyszkowski „Yearbook to publikacja wskazująca normy i standardy pracy firm w ramach całości łańcucha dostaw i odnoszące się do takich aspektów jak prawa człowieka, ochrona środowiska, przeciwdziałanie korupcji czy zrównoważony rozwój. Mam nadzieję, że dzięki temu każda branża znajdzie w publikacji coś inspirującego dla siebie.” W publikacji znaleźć będzie można artykuły biznesu, administracji publicznej i działaczy najbardziej zaangażowanych na rzecz rozwiązania konkretnego wyzwania gospodarczego, społecznego lub środowiskowego.

Kwestia współczesnej filantropii, mecenatu sztuki jak i innowacyjnego podejścia do gospodarki została powiązana z drugą częścią Gali UN Day, a tym samym inauguracją Yearbook 2015

W ramach Światowego Dnia ONZ, Global Compact w Polsce zainaugurowało Inicjatywę Innowacje dla Rozwoju. W ramach międzynarodowego panelu spotkały się i starły opinie przedstawicieli ONZ, biznesu i nauki. Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ zaprosiła wybitnych gości:

Prof. Salvatore Babonesa z Uniwersytetu w Sydney, Grażynę Kulczyk – filantropki, Prof. Piotra Moncarza z Uniwersytet Stanforda, Adama Niewińskiego – Wiceprezes Zarządu  Banku Pekao S. A., Sławomira Ratajskiego – Sekretarza Generalnego UNESCO Polska, Wojciecha Szpila – Prezesa Zarządu Totalizatora Sportowego.

Pan Marek Tejchman, wicenaczelny Dziennika Gazeta Prawna poprowadził dyskusje pt” Mecenat w Sztuce mecenatem innowacyjnej gospodarki.” Obecni na Gali usłyszeli odpowiedzi min na poniższe pytania: Czy można taką konstrukcje intelektualną  jak opłacalność zastosować myśląc o sztuce? Jak w organizacji nastawionej na zysk stworzyć umiejętność dostrzegania wartości artstycznej? Oraz Czy idea mecenatu może być ideą publiczną? Czy sama w sobie nie zakłada pewnej wyjątkowości?

Na zakończenie dyskusji, jako jeden z przykładów zaangażowania biznesu na rzecz kultury można było zobaczyć projekt  Muzeum Utraconego. Jest to projekt który przywraca pamięć o polskich dziełach sztuki i kultury zrabowanych  lub zniszczonych podczas II wojny światowej.

Wieczór uwieńczony został koncertem finalisty Konkursu Chopinowskiego – Pana Szymona Nehringa.

W ramach 5 obszarów Yearbook znajdziemy min. artykuł:

– Andrzeja Guły z Instytutu Ekonomii Środowiska, który alarmuje iż „Polacy oddychają najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w całej Unii Europejskiej. Europejska Agencja Środowiska podaje, że spośród 400 europejskich miast o największej liczbie dni z przekroczeniami dopuszczalnych wartości pyłu zawieszonego, w pierwszej dziesiątce aż 6 znajduje się w Polsce.”

– Andrzeja Tersy, Prezesa Grupy Energa, mówiący o wyzwaniach stojących przed Polską w kwestii rozbudowy infrastruktury pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.  „Realizacja Kaskady Dolnej Wisły może wpłynąć pozytywnie nie tylko na transport wodny, poprzez poprawę żeglowności największej polskiej rzeki, zapewnić skuteczną ochronę przeciwpowodziową, ale przede wszystkim umożliwi wytwarzanie ekologicznie czystej energii elektrycznej.”

– Maciej Krzyczkowski, Główny specjalista ds. ekozarządzania, GDOŚ oraz Prezes Vivenge,  Katarzyna Rudnicka, w dwóch niezależnych artykułach poruszają temat przyszłości w zarządzaniu kwestiami środowiskowymi w firmach . Z jednej strony, jak mówi Pan Krzyczkowski „ Organizacje zarejestrowane w EMAS to organizacje spełniające najwyższe wymagania w zakresie ochrony środowiska. W związku z tym powinny one móc liczyć na zwiększony kredyt zaufania ze strony administracji odpowiedzialnej za ochronę środowiska.. już teraz firmy zarejestrowane w EMAS mogą liczyć na zwolnienia z podatku akcyzowego na gaz i węgiel czy wydłużenie okresów między kontrolami inspekcji ochrony środowiska”. Z drugiej świadome firmy same na siebie nakładają dodatkowe obostrzenia środowiskowe, jak w przypadku firmy Vivenge, rozwijającej ogólnopolski program Branbility. W ramach programu Vivenge, będąca firmą rebrandingową „uwrażliwia przedsiębiorców na ogromne strumienie odpadów generowanych w trakcie procesu rebrendingu.” Są to odpady które można wyrzucić na wysypisko śmieci, albo zrecyclingować, zutylizować i zneutralizować dla środowiska. Pieśń przyszłości? To trend który Global Compact wskazuje jako potencjalnie dominujący w ciągu kilku lat.

– Jerzy Kwieciński, Danuta Hubner jak  i prezesi: Marcin Moskalewicz, prezes Pern czy Paweł Olechnowicz, Prezes Grupy Lotos naświetlają istotę rozwoju portów Bałtyckich. Rozwój Transeuropejskich Korytarzy Transportowych, na które Unia Europejska chce wydać miliardy euro w ciągu najbliższych 5 lat powinien stać w centrum zainteresowania administracji publicznej.

Yearbook, nie porusza jedynie kwestii środowiskowych. Prawa człowieka i standardy pracy to dwa spośród czterech głównych obszarów działalności Global Compact, a tym samym tematyki publikacji.

– Polska staje obecnie przed wyzwaniem starzejącego się społeczeństwa. Liczba lat się wydłuża, ale jakość życia wraz z upływem lat maleje. We wszystkich państwach wysoko rozwiniętych stoimy przed trudnym wyzwaniem zapewnienia najlepszych możliwie warunków życia dla starzejącego się społeczeństwa. Beata Balińska – ekspert Global Compact w Polsce, działacze sektora NGO: dr Anna Żybrzycka – Sienkiewicz, Ida Karpińska, Elżbieta Kozik, jak i firmy farmaceutyczne tj. Polfarma czy Sanofipodejmują temat walki z czasem, systemem zdrowia i jakością życia.

– Przedstawiciele UNICEF, UNHCR oraz Global Compat w Polsce alarmują na temat potrzeby solidarności społecznej w kwestii migrantów i uchodźców. Publikacja wskazuje pierwsze powstające, ogólno-europejskie i ogólno-polskie programy mierzące się zarówno kwestiami zatrudnienia uchodźców, jak walki z dyskryminacją.

2015 rok to rok Ogłoszenia nowej mapy rozwoju świata. Uchwalenie przez Zgromadzenie Narodowej ONZ Celów Zrównoważonego Rozwoju, wytyczyło ścieżkę rozwojową świata na najbliższe 15 lat. W Publikacji Global Compact Yearbook, wszystkie działania podporządkowane są 17 Celom Rozwojowym. Znajdziemy tu artykuły dotyczące:

– odpowiedzialnych inwestycji oraz wyzwań stojących przed sektorem bankowym celem przywrócenia zaufania społecznego do banków.

Publikacja podejmuje też temat innowacyjności w kontekście współpracy między sektorem nauki i biznesu jak i współczesnej filantropii.

Biznes w Polsce dopiero dojrzewa do sytuacji, gdzie coraz większego znaczenia nabiera filantropia i mecenat sztuki. Totalizator Sportowy, będący Spółką Skarbu Państwa,  jest jednym z najważniejszych filarów finansowania polskiej kultury. – Wierzę, że dzięki współpracy Totalizatora Sportowego oraz Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact uda nam się połączyć pozornie odległe pojęcia „innowacja biznesowa” i „kultura i sztuka” – stwierdził na łamach publikacji Wojciech Szpil, Prezes Totalizatora Sportowego oraz Członek Rady Programowej Global Compact w Polsce, dodając że takie działanie pozwoli na długofalowy i dynamiczny rozwój kraju.

W Gali z okazji obchodów Światowego Dnia ONZ uczestniczył Pan Bogdan Węgrzynek, Prezes Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw, Angelika Jarosławska, Członek Zarządu OKIP oraz Pan Marek Niemczyk, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Podatników w Polsce.

088_UNDay_web2 089_UNDay_web2 104_UNDay_web2 108_UNDay_web2 120_UNDay_web2 183_UNDay_web2 235_UNDay_web2 266_UNDay_web2 273_UNDay_web2 278_UNDay_web2 340_UNDay_web2 343_UNDay_web2 12112134_10206655306594317_5302486636308623355_n

Źródło: http://ungc.org.pl/global-compact-yearbook-zainaugurowany/

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP