PL EN DE FR RU

II Kongres Klastrów Polskich w Sejmie RP

Dodano 28 kwietnia 2014

20 maja 2014 roku w siedzibie Sejmu RP odbędzie się II Kongres Klastrów Polskich. Jest to największe w kraju wydarzenie poświęcone roli klastrów w polskiej gospodarce.

Organizatorami Kongresu Klastrów w Sejmie RP są Parlamentarny Zespół ds. Polityki Klastrowej i jego przewodniczący Poseł na Sejm RP Bartłomiej Bodio oraz Związek Pracodawców Klastry Polskie z Prezesem Krzysztofem Krystowskim. Dyrektorem Kongresu jest Bogdan Węgrzynek, Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie, Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. i Prezydent Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw.

W wydarzeniu udział wezmą  przedstawiciele najwyższych władz państwowych, samorządowych i naukowych, co pozwoli na podjęcie ważnych dyskusji mogących wpłynąć na rozwój poszczególnych regionów naszego kraju.

Tegoroczne hasło przewodnie Kongresu: “Klastry polskie – ich rola i kondycja u progu nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020”, ma dać pretekst do debaty na temat słabych i mocnych stron powstałych i powstających w Polsce klastrów w kontekście rozwoju przedsiębiorczości naszego kraju i konkurencyjności polskich firm w Unii Europejskiej.

Klastry można definiować na wiele sposobów, ale nie ulega wątpliwości, iż powinny one być siłą napędową gospodarki kraju. Obserwowany wzrost znaczenia grup klastrowych jest przejawem współpracy, networkingu, kooperacji i edukacji w tym zakresie. II Kongres Klastrów Polskich w Sejmie RP ma przyczynić się do integracji właściwych środowisk i odpowiadać na potrzeby instytucji wchodzących w skład struktur klastrowych obecnych na naszym rodzimym rynku, w szczególności w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020.

Wszelkie informacje i formularz rejestracyjny znajdują się na oficjalnej stronie  II Kongresu Klastrów Polskich:
www.kongresklastrow.pl

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP