PL EN DE FR RU

IV Forum Polski Wschodniej „Eastern Poland Business Forum” w Kielcach

Dodano 2 czerwca 2014

3 i 4 czerwca 2014 roku w Kielcach odbędzie się po raz czwarty Forum Polski Wschodniej „Eastern Poland Business Forum”, organizowane przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

W tym roku swoją obecnością wydarzenie zaszczycą Günter Verheugen, były Komisarz Unii Europejskiej ds. przemysłu i przedsiębiorczości oraz prof. Jerzy Buzek, były Premier RP oraz Przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

IV Forum Polski Wschodniej będzie skupiać się m. in. na tematyce inteligentnych specjalizacji regionów, internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz możliwości otwarcia się makroregionu na współpracę gospodarczą z krajami z Europy i świata. Nadrzędny cel wydarzenia to tworzenie pozytywnego klimatu gospodarczego Polski Wschodniej poprzez odwołanie się do specyficznych cech i atutów makroregionu.

Corocznie Forum gromadzi ponad 250 gości, wśród nich wiele znakomitych osobistości z Polski
i z zagranicy: przedstawicieli przedsiębiorców, władz regionalnych, instytucji otoczenia biznesu, mediów oraz świata nauki, którzy są zainteresowani współpracą gospodarczą z Polską Wschodnią. W tegorocznym Forum udział weźmie m.in. Bogdan Węgrzynek, Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie, Prezes Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. oraz Prezydent Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw.

Panelistami IV Forum Polski Wschodniej będą m.in. Andrzej Dycha – Wiceminister Gospodarki, Iwona Wendel – Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju, Henryka Bochniarz – liderka środowiska przedsiębiorców, ekonomistka, była Minister Przemysłu i Handlu, Leszek Grabarczyk – Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Prof. Adam Czudec – członek Komitetu Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich PAN, Teresa Kamińska – Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Wiesław Tadeusz Popławski – Prezes Stowarzyszenia Innowacyjna Polska Wschodnia i Międzynarodowego Wschodniego Centrum Innowacji (MWCI).

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020 nastawiona jest szczególnie na innowacyjność. Z tego względu podczas Forum paneliści rozmawiać będą m.in. o nowoczesnej gospodarce, współpracy na styku nauki, biznesu i przemysłu, czyli współpracy w ramach klastrów, a także perspektywach zaangażowania środków publicznych we wspieranie innowacji i podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku globalnym. Paneliści spróbują także dokonać podsumowania 10-letniej obecności Polski w Unii Europejskiej oraz odpowiedzieć na pytanie jak zmieniało się postrzeganie Polski w Europie i na świecie dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych. Ponadto pod dyskusję zostaną poddane plany wydatkowania środków finansowych pozyskanych w ramach nowej perspektywie oraz wyzwania, jakie stoją przed Polską w związku z ich optymalnym zagospodarowaniem.

Uzupełnieniem paneli dyskusyjnych z udziałem przedstawicieli przedsiębiorców, mediów, uczelni oraz administracji będą prezentacje prowadzone przez ekspertów i praktyków biznesu dotyczące rynków zagranicznych, takich jak: USA, Bliski Wschód, Azja czy Afryka.

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną także możliwości inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski Wschodniej, a także sposoby wspierania rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz eksportu. Konferencyjna część Forum uzupełniona zostanie o sesję B2B, w której uczestniczyć będą przedsiębiorcy z Polski Wschodniej i nie tylko oraz przedstawiciele firm zagranicznych, zainteresowanych współpracą z firmami polskimi.

Anna Figiel

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP