PL EN DE FR RU

Jubileusz 23-lecia powstania Polskiego Lobby Przemysłowego

Dodano 24 marca 2016

19 marca 2016 roku w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie odbyła się uroczystość  dwudziestej trzeciej rocznicy powstania  Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. W uroczystości wzięło udział trzech posłów na Sejm RP: Kornel Morawiecki – Marszałek Senior oraz  Andrzej Smirnow i Artur Soboń – obaj reprezentujący Sejmową Komisję Obrony Narodowej, a ponadto Adam Fiszer – reprezentujący Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej i płk Witold Lewandowski-reprezentujący Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przy Prezydencie RP. Ponadto uczestniczyli w niej  prezesi przedsiębiorstw i firm, dyrektorzy instytutów, prezesi i działacze organizacji społecznych i stowarzyszeń,  pracownicy naukowi i działacze związków zawodowych współpracujących z PLP oraz dziennikarze.  Powitał ich Koordynator PLP prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka, przedstawiając dokonania Polskiego Lobby Przemysłowego w okresie od marca  2015 roku  do marca 2016 roku. Po nim głos zabrał  prof. dr hab. Ryszard Szczepanik – dyrektor ITWL, który przedstawił działalność i dokonania swojego Instytutu.

Najważniejszą częścią uroczystości 23-lecia PLP było wręczenie po raz czwarty przyznanych Wyróżnień Honorowych Polskiego Lobby Przemysłowego pt. „Bene Meritus pro Industria Poloniae” (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu). Kapituła Honorowego Wyróżnienia  w składzie: prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka – przewodniczący,  gen. dyw. w st. spocz. prof. dr hab. inż. Jerzy Modrzewski, prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik, płk w st. spocz. mgr inż. Jerzy Kade, dr inż. Piotr W. Matejuk, mgr Kazimierz Łasiewicki i  inż. Zygmunt Dębiński – sekretarz, uwzględniając określone w Regulaminie Przyznawania Wyróżnień Honorowych PLP n/w kryteria wyboru:

– całokształt dorobku zawodowego,

–  znaczące dokonania w działalności przemysłowo-gospodarczej,

– osiągnięcia naukowe wdrożone do praktyki przemysłowej, oraz  ich znaczenie dla społeczeństwa i gospodarki narodowej, przyznała je następującym osobom:

  1. Prof. nadzw. dr inż. Tadeuszowi Gałązce – wieloletniemu pracownikowi naukowemu Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów, kierownikowi i  współtwórcy dużych programów naukowo- badawczych   oraz realizatorowi licznych prac badawczo-rozwojowych dla przemysłu z dziedziny automatyki, którego kandydaturę zgłosił  Dyrektor  PIAP.
  2. Mgr Włodzimierzowi Hausnerowi – Doradcy Prezesa Federacji NOT, przez całe życie zawodowe działającemu jako menedżer i kreator innowacji dla polskiego przemysłu, którego kandydaturę zgłosiła Naczelna Organizacja Techniczna – Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.
  3. Prof. dr hab. inż. Andrzejowi Janickiemu – Konsultantowi Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, przez wiele lat  sprawującemu kierownicze funkcje w jednostkach badawczo-rozwojowych współpracujących z przemysłem, zwłaszcza lotniczym, autorowi licznych opracowań naukowych o zastosowaniu praktycznym, którego kandydaturę zgłosiło Gremium Koordynacyjne Polskiego Lobby Przemysłowego.
  4. Mgr inż. Zbigniewowi KarpińskiemuPrezesowi Zarządu, Dyrektorowi Naczelnemu Centrum Techniki Okrętowej S.A. w Gdańsku, od 1991roku nieprzerwanie stojącemu na czele CTO, autorowi prac badawczo-rozwojowych dla przemysłu stoczniowego, którego kandydaturę zgłosiła Rada Budowy Okrętów.
  5. Gen. bryg. w st. spocz. prof. dr hab. inż. Jerzemu Lewitowiczowipracownikowi naukowemu Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, za całokształt dorobku naukowego na rzecz polskiego przemysłu obronnego i lotniczego, autorowi wielu prac naukowo-badawczych wdrożonych do praktyki przemysłowej, którego kandydaturę zgłosiło Towarzystwo Polskich Inżynierów Lotnictwa SIMP.
  6. Gen. dyw. prof. dr hab. inż. Zygmuntowi MierczykowiRektorowi – Komendantowi Wojskowej Akademii Technicznej, autorowi i współautorowi licznych patentów i technologii z zakresu  techniki laserowej i optoelektroniki wdrożonych w przemyśle obronnym, którego kandydaturę zgłosiło Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe „AWAT”.
  7. Prof. dr hab. inż. Janowi Pilarczykowi – przez wiele lat Dyrektorowi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, aktualnie Doradcy Dyrektora tegoż Instytutu ds.  Rozwoju i Badań, autorowi prac badawczo-rozwojowych zastosowanych w przemyśle, którego kandydaturę zgłosiło Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich- SIMP.
  8. Prof. dr hab. Maksymilianowi Plucie ( pośmiertnie), światowej sławy specjaliście od mikroskopii, twórcy patentów i autorowi wielu prac badawczych zastosowanych w przemyśle optycznym i w mikroskopii,  którego kandydaturę zgłosiło Polskie Towarzystwo Historii Techniki.
  9. Mgr inż. Andrzejowi Rębaczowi – Wiceprezesowi Zarządu, Dyrektorowi Zakładu Serwisu Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o.,  wieloletniemu menedżerowi i organizatorowi  przemysłu taboru kolejowego i jego serwisu, zaangażowanemu w realizację projektów modernizacji taboru kolejowego  w Polsce, którego kandydaturę zgłosił Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce.
  10. Mgr inż. Krzysztofowi Trofiniakowi, byłemu – przez wiele lat – Prezesowi Huty Stalowa Wola S.A. i do niedawna członkowi Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. , którego kandydaturę zgłosił Związek Zawodowy Inżynierów i Techników

Przewodniczący  Kapituły prof. Jerzy Klamka i uczestniczący w uroczystości rocznicowej  PLP Kornel Morawiecki – Marszałek Senior, Poseł Andrzej Smirnow i Adam Fiszer – reprezentujący Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej,  w obecności  przedstawicieli instytucji nominujących do Wyróżnienia, wręczyli tegorocznym laureatom wygrawerowane w brązie tablice.

Warto przypomnieć, iż po raz pierwszy Honorowe Wyróżnienia PLP Bene Meritus pro Industria Poloniae przyznano w 2013 roku  pośmiertnie następującym osobom: prof. Janowi  Czochralskiemu, prof. Januszowi Groszkowskiemu, gen. dr Tadeuszowi  Jauerowi, gen. prof. Sylwestrowi Kaliskiemu, inż. Marianowi  Migdalskiemu, inż. Tadeuszowi Sendzimirowi i prof. Tadeuszowi  Sołtykowi.

         Druga część uroczystości miała charakter programowy. Podczas niej ekspert  PLP dr Krzysztof Pająk omówił „Kierunki odbudowy i rozwoju przemysłu w Polsce proponowane przez Polskie Lobby Przemysłowe”,  mgr Stanisław Leśniak i mgr Krzysztof Mroczkowski, także eksperci PLP,  zaprezentowali  prezentację multimedialną pt. „Sektor elektroniczny – możliwości wykorzystania dla rozwoju polskiego przemysłu”, zaś  Angelika Jarosławska- reprezentująca Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw wystąpiła z prezentacją poświeconą  programowi infrastrukturalnemu „Polska 3.0”.

Ponadto uczestnicy uroczystości otrzymali kolejny rocznik Polskiego Lobby Przemysłowego – publikację nr 27, zawierającą opinie, opracowania i stanowiska PLP z roku ubiegłego i początku 2016 roku. Uroczystość zamknęła część nieoficjalna, przy stole szwedzkim, podczas której udzielano wywiadów, wymieniano poglądy oraz nawiązywano kontakty i  nowe znajomości.

Warto dodać, iż całą imprezę filmowały dwie ekipy telewizji internetowych: Warszawa-Press i  Telewizji Internetowej INTERWIZJA z Białej Podlaskiej.

1688849_1753661841535953_1376155300679041286_n 1909758_1753661881535949_8190000147960311918_n 12072799_1753662471535890_2439184958784621188_n 12439193_1753661928202611_393084816568597499_n 12472737_1753661864869284_8666957002328377905_n 12512267_1753662834869187_5688449178056805980_n 12512368_1753661894869281_7969325084420880102_n 12718133_1753662464869224_3938638364464128825_n

 

                                                                    Angelika Jarosławska i Paweł Soroka

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP