PL EN DE FR RU

Klaster FOR AFRICA i Instytut PAN

Dodano 25 lipca 2015

Klaster FOR AFRICA podpisał z Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Naukw Olsztynie umowę o współpracy.

Na bazie podpisanej deklaracji współpracy z Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie Klaster FOR AFRICA będzie poszukiwał partnerów do realizacji projektów oraz wspierał współpracę pomiędzy Instytutem a jednostkami naukowymi w krajach afrykańskich.

Sygnatariuszami umowy byli przewodniczący Klastra FOR AFRICA dr Mamadou Bah i dyrektor Instytutu PAN prof. dr hab. Mariusz Piskuła.

– “Olsztyński Instytut jest mi bardzo bliski” – mówi dr Mamadou Bah, przewodniczący Klastra FOR AFRICA – “Jestem jego wieloletnim pracownikiem i nie wyobrażam sobie, żeby w klastrze nie wspierać także działalności naukowej.”

Klaster FOR AFRICA rozbudowuje sieć współpracy między członkami Klastra dla zbudowania wielopłaszczyznowego partnerstwa polsko-afrykańskiegoy. Działania te zmierzają do transfer wiedzy, zwiększenia polskiego eksportu towarów i usług oraz innowacyjnych technologii, rozwijania importu z krajów Afryki oraz tworzenia wspólnych przedsięwzięć naukowych, kulturalnych i społecznych.

Klaster FOR AFRICA działa ze wsparciem Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw, organizacji parasolowej klastrów zrzeszającej kluczowe innowacyjne klastry z obszaru całej Polski. Inicjatywa klastrowa FOR AFRICA zaczęła rozwijać się kilka lat temu w Olsztynie. Początkowo Klaster działał na mniejszą skalę, tworząc sukcesywnie swoje relacje biznesowe w Afryce. Obecnie inicjatywa objęła już teren całego kraju i jest zaangażowany w liczne projekty w Polsce i w krajach afrykańskich.

Anna Figiel

 

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP