PL EN DE FR RU

Klaster Medyczny ♠ PIKMED buduje strategię działania

Dodano 17 stycznia 2014

W dniu 14 stycznia 2014 roku w Warszawie odbyło się ważne spotkanie członków Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego (♠ PIKMED), podczas którego budowano strategię klastra.

Polski Innowacyjny Klaster Medyczny (♠ PIKMED) stanowi platformę dla realizacji i pozyskiwania środków finansowych dla podmiotów medycznych lub obsługujących te branże w obszarach wspólnych projektów inwestycyjnych, badań naukowych, nowoczesnych praktyk (procedur i standardów) oraz technik i technologii w obszarze ochrony zdrowia dedykowanych pacjentowi na terenie Polski i Unii Europejskiej.

Klaster PIKMED jest częścią Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Na tym istotnym dla dalszego rozwoju klastra spotkaniu w dniu 14 stycznia br. nie zabrakło zatem Bogdana Węgrzynka Prezesa OKIP. Nad strategią klastra dyskutowali także Zarząd ♠ PIKMED, członkowie Rady oraz reprezentanci podmiotów współpracujących z klasterem ♠ PIKMED i klastrem OKIP.

W skład Zarządu Klastra ♠ PIKMED wchodzą:
• Prezes Zarządu – Prof. Mariusz Piechota
• Wiceprezes Zarządu – Prof. Michał Marczak
• Wiceprezes Zarządu – Tomasz Leśniak
• Wiceprezes Zarządu – Dariusz Dziadzio
• Wiceprezes Zarządu – Adrianna Nurzyńska
• Członek Zarządu – Dr Robert Milewski
• Członek Zarządu – Dr Bartosz Pędziński

Rada Naukowa :
• Prof. Mirosław Jarosz
• Prof. Bogdan Nogalski
• Prof. Witold Tłustochowicz
• Dr Andrzej Śliwczyński

Przedmiotem rozmów były sposoby realizacji celu klastra ♠ PIKMED, jakim jest pomoc w realizacji wszelkich inicjatyw rozwojowych oraz pozyskanie środków do ich sfinansowania, zarówno dla projektów inwestycyjnych, badań naukowych oraz działań związanych z rozwojem nowoczesnych praktyk, procedur i standardów, jak i technik, technologii i innowacji medycznych.

Budując strategię klastra zakreślono, a następnie szczegółowo omawiano obszary działalności klastra ♠ PIKMED. Obszary te to obszar informatyczny, biostatystyki, zarządzania ryzykiem, monitoringu jakości, mapowanie szpitali, zdarzenia niepożądane, diagnostyka systemowa w ochronie zdrowia i efektywne badania przesiewowe i populacyjne, zarządzania i organizacji w SOZ, techniki zarządzania strategicznego, operacyjnego i projektowego, ubezpieczeniowy, zasobów ludzkich, organów założycielskich, szpitali prywatnych i publicznych i innych podmiotów medycznych, współpracy handlowej z partnerami klastra w Polsce i za granicą, finansowy i analityczny oraz klientów systemu -pacjentów.

Uczestnicy spotkania wyznaczyli zadanie dla klastra ♠ PIKMED. Jest nim analiza strategiczna sektora ochrony zdrowia oraz zastosowanie aktywnych narzędzi zarządzania ryzykiem w podmiotach medycznych w celu ich restrukturyzacji oraz wdrożenia rozwiązań systemowych (zakup odpowiedniego sprzętu i urządzeń, stworzenie odpowiednich oddziałów, rozwiązania informatyczne, organizacyjno-proceduralne, jakościowe infrastrukturalne i finansowe, platformy i bazy informatycznej do wymiany informacji pomiędzy podmiotami), wspierających podniesienie efektywności i wydajności systemu opieki zdrowotnej optymalizujących koszty działalności podmiotów medycznych.

Omówiono działanie priorytetowe klastra, którym jest zmniejszenie ilości powstawania zdarzeń niepożądanych w podmiotach medycznych. Zostanie zanalizowane ryzyko obszarów związanych z występowaniem zdarzeń niepożądanych oraz przeprowadzona analiza kosztów zdarzeń niepożądanych. Podstawowe działanie wpisane w strategię klastra ♠ PIKMED ma być realizowane poprzez utworzenie i wdrożenie oprogramowania ds. analizy ryzyka związanego z ich występowaniem. Obecni na spotkaniu zdecydowali, że ♠ PIKMED podejmie działań zmierzających do przygotowania i wdrożenia procedury związanej z unikaniem tych zdarzeń, wdrożenie systemu szkoleń personelu w ich zakresie oraz utworzenie ogólnopolskiej bazy informatycznej oraz portalu dotyczącego zdarzeń niepożądanych.

Anna Figiel

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP