PL EN DE FR RU

Klaster OKIP współorganizatorem ważnego dla rozwoju polskich stoczni i Marynarki Wojennej Forum w Stoczni M...

Dodano 10 lipca 2017

Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw, inicjator programu POLSKA 3.0 był współorganizatorem Ogólnopolskiego Forum pod patronatem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, które odbyło się w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni.

Ogólnopolskie Forum: „ODBUDOWA I MODERNIZACJA MARYNARKI WOJENNEJ RP: KONIECZNOŚĆ KOMPROMISU MIĘDZY JEJ ZDOLNOŚCIAMI BOJOWYMI, POTRZEBAMI I MOŻLIWOŚCIAMI POLSKIEGO PRZEMYSŁU STOCZNIOWEGO A REALIAMI EKONOMICZNYMI PAŃSTWA – W NAWIĄZANIU DO STRATEGII ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU” odbyło się 28 czerwca w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni, pod patronatem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Marka Gróbarczyka, Wiceministra Rozwoju, Jerzego Kwiecińskiego, Poseł Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk – przewodniczącej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Sejmu RP oraz Wojciecha Szczurka – Prezydenta Miasta Gdyni.

W trakcie Wydarzenia, omówiono program POLSKA 3.0, który uruchomił działania w zakresie modernizacji żeglugi śródlądowej i stworzył ekosystem dla wdrożenia żeglugi w Polsce. Polska 3.0 to największy transgraniczny infrastrukturalny projekt w Europie, a zarazem program gospodarki narodowej, mający na celu połączenie polskich rzek, autostrad i kolei w jedną płaszczyznę transportu multimodalnego, budowę Ponadnarodowego Centrum Logistycznego w Gorzyczkach oraz połączenie Jedwabnego Szlaku z planowanym, multimodalnym Centrum Logistycznym. Program wpisuje Polskę w projekty Bałtyk-Adriatyk, Bałtyk-Morze Czarne. Jest także strategicznym programem w projekcie Trójmorza.

W ramach Forum, zwieńczonego oficjalnymi referatami i wnioskami pokonferencyjnymi, które zostaną przedłożone najwyższym władzom naszego państwa, nastąpiła pełna identyfikacja wymaganych i osiągalnych zdolności Marynarki Wojennej. Zdefiniowane zostały możliwości efektywnej konsolidacji zakładów przemysłu stoczniowego skupionych w PGZ oraz współpracy z pozostałymi podmiotami sektora stoczniowego, sprzyjającej przyśpieszeniu realizacji programu modernizacji Marynarki Wojennej RP. Wskazani i uzasadnieni zostali najbardziej optymalni dla polskiej gospodarki partnerzy strategiczni, konieczni do uruchomienia produkcji nowoczesnych jednostek pływających marynarki wojennej, cieszących się zainteresowaniem ze strony rynku i spełniających oczekiwania MW RP. Określony został także wpływ odbudowy i konsolidacji podmiotów branży stoczniowej na rozwój gospodarczy regionu i całego kraju, co przewiduje Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju.

Organizatorami Forum byli: Polskie Lobby Przemysłowe im. E. Eugeniusza Kwiatkowskiego i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich oraz Stocznia Marynarki Wojennej S.A., Centrum Techniki Morskiej S.A., Polski Klaster Morski, Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw, Sekcja Krajowa Przemysłu Okrętowego NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”, Wolny Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Morskiej, Sekcja Krajowa Pracowników Cywilnych MON NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”, Związek Zawodowy Sektora Obronnego, Związek Zawodowy Inżynierów i Techników, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „SOLIDARNOŚĆ-80” w Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia S. A., Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Stoczni z siedzibą w Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. – Wydział Produkcyjny w Świnoujściu i NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.

W obradach Ogólnopolskiego Forum uczestniczyli: posłowie Dorota Arciszewska- Mielewczyk i Janusz Śniadek, przedstawiciele Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Inspektoratu Marynarki Wojennej i Centrum Operacji Morskich, prezesi i dyrektorzy stoczni i ich zaplecza badawczo-rozwojowego, członkowie Rady Budowy Okrętów,  naukowcy i eksperci Polskiego Lobby Przemysłowego, działacze związkowi reprezentujący współorganizatorów imprezy, przedstawiciele  stowarzyszeń inżynierskich i morskich oraz dziennikarze.

Podczas Forum wygłoszono nastę

Autorami referatów i komunikatów  byli przedstawiciele Marynarki Wojennej, byli i obecni  wykładowcy Akademii Marynarki Wojennej, przedstawiciele przemysłu stoczniowego i inne osoby związane  z branżą stoczniową, eksperci i ekonomiści. Tematyka referatów dotyczyła kierunków odbudowy i modernizacji Marynarki Wojennej RP, realizowanej w ramach Programu Operacyjnego „Zwalczanie zagrożeń na morzu”, udziału w tym polskich stoczni we współpracy z pożądanymi partnerami zagranicznymi, a także uwarunkowań finansowych i ekonomicznych tych procesów. W wystąpieniach uwzględniony został kontekst wynikający z rządowej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, która przewiduje odbudowę i rozwój polskiego przemysłu stoczniowego.

Referaty wygłosili:

1. kmdr Jacek Hamera (Inspektorat Marynarki Wojennej) – Modernizacja Sił Marynarki Wojennej – kierunki modernizacji, udział polskiego przemysłu a otoczenie rozwiązań firm zagranicznych.
2. kmdr por. Sebastian Draga (Centrum Operacji Morskich) – Zagrożenia dla bezpieczeństwa RP na obszarach morskich i ich wpływ na rozwój sił morskich RP.
3. prof. dr hab. Zbigniew Klimiuk – Zwiększone wydatki na Marynarkę Wojenną RP jako element realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR).
4. kontradm. dr Zbigniew Badeński, wiceadm. dr inż Henryk Sołkiewicz – Przyszłość Marynarki Wojennej w świetle dokumentów i faktów.
5. Angelika Jarosławska – Założenia programu POLSKA 3.0 a perspektywy rozwoju polskiego przemysłu stoczniowego.
6. Maciej Fularczyk – Okręt patrolowy typu Ślązak – stan bieżącej realizacji i możliwości adaptacyjne w przyszłych projektach okrętów dla Marynarki Wojennej RP.
7. prof. dr hab. Jerzy Żyżyński – Przywracanie podmiotowej roli państwa w polityce gospodarczej jako współczesna tendencja.
8. kontradm. Konrad Wiśniowski – A jednak można, czyli jak zbudowano polski okrętowy system misji na przykładzie nowoczesnego niszczyciela min Kormoran II.
9. kmdr Mirosław Ogrodniczuk – Między Bałtykiem a oceanem. Okręt obrony wybrzeża czy fregata z demobilu.
10. dr Krzysztof Pająk – Koncepcja pozyskania nowych okrętów hydrograficznych dla MW RP.
11. kmdr dr Bohdan Pac – Koncepcja zarządzania programem modernizacji Marynarki Wojennej RP.
12. Konrad Golczak – Jak skutecznie realizować Program Operacyjny „Zwalczanie zagrożeń na morzu” i jak nim skutecznie zarządzać?

Referaty i komunikaty w postaci scalonego wydawnictwa wraz z wnioskami pokonferencyjnymi po zakończeniu Forum zostaną przekazane najwyższym władzom państwowym  i wojskowym w Polsce.

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP