PL EN DE FR RU

Klastry Polskie

Klastrowe programy POLSKA 3.0 i UKRAINA 3.0 oficjalnie otworzyły międzynarodowe Forum Europa – Ukraina

W piątek, 27 stycznia o godzinie 12:00 rozpoczęło się międzynarodowe Forum Europa – Ukraina oficjalną prezentacją programów POLSKA 3.0 i UKRAINA 3.0.

Zgromadzonych ponad 800 gości, w tym przedstawiciele rządów, parlamentarzyści, unijni decydenci, biznesmeni, eksperci oraz dziennikarze z Ukrainy, Polski, krajów Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, zapoznali się z programami POLSKA 3.0 i UKRAINA 3.0 oraz realizowanymi projektami z dziedziny infrastruktury, przemysłu, m.in. lotniczego, kosmicznego i nowych technologii, kluczowe projekty infrastrukturalne, w tym Via Carpatia, Nowy Jedwabny Szlak, Centrum Logistyczne, Bałtyk – Adriatyk, Bałtyk – Morze Czarne.

W trakcie otwarcia Forum, w obecności władz, nastąpiło także podpisanie umowy międzynarodowej pomiędzy Polską a Ukrainą. Polska 3.0 i Ukraina 3.0 podpisały umowę współpracy z ukraińską stocznią, jedną z pięciu największych stoczni na świecie, aby wspólnie realizować statki zastosowania cywilnego i wojskowego.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem TVP:

http://rzeszow.tvp.pl/28833569/osmiuset-uczestnikow-forum-europaukraina-w-jasionce

unnamed (4)  unnamed (1)  unnamed (2)  unnamed (5)  zdjecie (1)24  unnamed (7)

Polska 3.0 – Ukraina 3.0 – nowe szanse dla klastrów i przedsiębiorstw obu krajów i dla realizacji wspólnych projektów. Zapraszamy!

Przed paroma dniami odbyła się wizyta Prezydenta Poroszenki w Pałacu Prezydenckim. Podpisano Umowę ogólną ws. wzajemnej współpracy w zakresie bezpieczeństwa, a także Deklarację o współpracy w dziedzinie infrastruktury energetycznej.
Umocnienie współpracy obu krajów to cel programu gospodarczego Polska 3.0 i jego lustrzanego odbicia, tworzonego przez Ukrainę i Ukraińców przy współpracy z Polską – Ukraina 3.0.
Polska 3.0 i Ukraina 3.0 to zacieśnienie więzi i współpraca gospodarcza obu krajów, wspierająca rozwój i integralność Ukrainy.
Poprzez powołanie programu Polska 3.0 i Ukraina 3.0 i pracę naszych zespołów, rozpoczęło się swoiste nowe otwarcie we współpracy gospodarczej Polski i Ukrainy, poprzez wspólną praktykę – realne wdrażanie transgranicznych projektów i współpraca międzynarodowa.
unnamed
Oddolnie, poprzez współpracę przedsiębiorstw, klastrów, kapitału społecznego, można połączyć oba kraje do wspólnego działania gospodarczego i swoistego nowego otwarcia w ich kontaktach. Polska i Ukraina we współpracy w zakresie projektów infrastrukturalnych, przemysłu, w tym przemysłu lotniczego, kosmicznego i nowych technologii, budowy efektywnych klastrów, wspierających oddolnie gospodarkę i tworzących kompleksy przemysłowe, klastrowych projektów pomiędzy V4 i Ukrainą, efektywnego wdrażania innowacji i startupów.
Razem możemy się rozwijać.
#Polska30 #Ukraina30

Oficjalne otwarcie klastrowego programu UKRAINA 3.0 w Kijowie. Programu bliźniaczego do POLSKA 3.0, zakładającego współpracę Polsko-Ukraińską.

International East European Forum „Innovative Economy & Science”

 I Polsko-Ukraińskie Forum „Innowacyjna Gospodarka i Nauka” i oficjalne programu UKRAINA 3.0.

W dniach 22-24 listopada 2016 roku odbyło się w Kijowie bezprecedensowe wydarzenie. W największym Centrum Kongresowym Ukrainy, International Exhibition Centre , miało miejsce pierwsze, ważne i zarazem symboliczne spotkanie obu gospodarek, Polski i Ukrainy, z udziałem ich przedstawicieli. Objęło ono zagadnienia współpracy polsko-ukraińskiej m.in. w zakresie kluczowych projektów infrastrukturalnych, projektów z dziedziny przymysłu, także lotniczego i kosmicznego, nowych technologii i skutecznych praktyk biznesowych, zwłaszcza w zakresie klastrów. Wydarzenie powstało dzięki wspólnemu wysiłkowi International Exhibition Centre, Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw, Narodowej Akademii Nauki w Ukrainie, wiodące politechniki i uczelnie techniczne Ukrainy i Polski, oraz jedynego partnera strategicznego i współorganizatora – programu POLSKA 3.0. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele rządu, UE, nauki i biznesu. Wśród prelegentów znaleźli się znakomici eksperci z Polski, Ukrainy i innych krajów, jak również przedstawiciele Komisji Europejskiej.

Kolejne panele Forum objęły problematykę infrastruktury i transportu, światowych trendów w rozwoju sektora energetycznego, inwestycje, bankowość           i finanse, prawo i politykę podatkową, perspektywy kooperacji polsko-ukraińskiej w biznesie i wchodzenie na rynki EU, finansowanie projektów innowacyjnych, granty dla innowacyjnych przedsięwzięć Horyzont 2020, nowe technologie, zarządzanie gospodarką opartą o wiedzę i społeczne uwarunkowania aktywności w biznesie w warunkach transformacji Europy Wschodniej, a także prezentację Programu POLSKA 3.0. i polityki klastrów jako narzędzia do rozwoju współpracy gospodarczej.

Forum to stanowiło swoiste nowe otwarcie we współpracy przedsiębiorstw i regionów obu krajów, pierwsze na taką skalę, a towarzyszyły mu Międzynarodowe Targi w Centrum Wystawienniczym w Kijowie z udziałem ponad tysiąca wystawców, w tym ponad 200 przedsiębiorstw z Polski.

W ramach tego wydarzenia po prezentacji osiągnięć Programu POLSKA 3.0. nastąpiło również oficjalne otwarcie bliźniaczego Programu UKRAINA 3.0. realizowanego przy współpracy polsko-ukraińskiej i dostosowanego do krajowych możliwości. Program wspólnych działań obejmuje m. in. klastry i ich możliwości kooperacyjne, współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami, samorządami i ośrodkami naukowo-badawczymi, tak by łączyć skutecznie świat nauki i biznesu dla wypracowania innowacyjnych rozwiązań i zrealizowania wielkoskalowych złożonych projektów w wymiarze zarówno regionalnym, krajowym jak i międzynarodowym.

Program POLSKA 3.0. – UKRAINA 3.0. obejmuje także rozwój projektów infrastrukturalnych i stworzenie efektywnej sieci transportu na Ukrainie oraz wpisanie się tego kraju w europejskie sieci transportowe. Program POLSKA 3.0. to największy  projekt klastrowy w Europie, zacieśniający współpracę Grupy Wyszehradzkiej i Ukrainy. Przedstawiono szersze możliwości współpracy i perspektywy rozwoju przy udziale Centrum Innowacyjnych Inwestycji Kapitałowych w ramach POLSKA 3.0. – UKRAINA 3.0., poprzez wdrażanie innowacji i efektywne klastry, wspierające oddolnie gospodarkę oraz rozwój kompleksów przemysłowych w ramach klastrów i efektywne startupy w Polsce i na Ukrainie. Zaprezentowano także wybrane kluczowe polskie klastry oraz dobre praktyki, wnioski i zalecenia dla programu Ukrainy. Oferta została poszerzona o klastry w Czechach dla rozwoju klastrów w Polsce i na Ukrainie.

Program ten obejmuje współpracę z przemysłem Ukrainy, która jest szansą dla polskiej gospodarki, także na rozwój polskiej myśli technicznej przy realizacji wspólnych projektów i czerpaniu ze wzajemnych zasobów, oraz wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań i najnowszych odkryć nauki i techniki. Położono także nacisk na zasady zrównoważonego rozwoju i wdrażanie efektywnych rozwiązań ekologicznych w różnych gałęziach przemysłu.

Prof. UKSW dr hab. Barbara Galas

Andrzej Voigt

Koordynator ds. Zagranicznych

Program Polska 3.0

unnamed (1)

unnamed (1) Zdj Kijów 4  unnamed (9) unnamed

Klaster POLSKA 3.0

POLISH WOOD CLUSTER

Polish Wood Cluster skupia blisko 90 podmiotów, w tym przedsiębiorstwa z sektora MSP, samorządy terytorialne, uczelnie wyższe, jednostki badawczo-rozwojowe oraz instytucje otoczenia biznesu. W klastrze działają zarówno młode i  rozwijające się przedsiębiorstwa, jak i  firmy z  tradycją i  wieloletnim doświadczeniem. Klaster działa w branży drzewnej, energetycznej oraz OZE. W Polish Wood Cluster współpracują ze sobą m.in. producenci, inżynierowie, technolodzy, konstruktorzy, grupy montażowe, doradcy i architekci. Celem klastra jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej zrzeszonych przedsiębiorstw poprzez m.in. realizację budowy siedziby PWC oraz hal i linii produkcyjnych w Żorach i oddanie ich na preferencyjnych warunkach partnerom klastra w użytkowanie, stworzenie wspólnej oferty, pozyskanie inwestorów zewnętrznych oraz zbudowanie silnej i rozpoznawalnej marki Polish Wood Cluster w kraju i zagranicą.

Koordynator: Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Dane kontaktowe:
ul. Boczna 12
44-240 Żory
Tel.: + 48 32 724 25 75
Fax.: +48 32 724 92 76
E-mail: biuro@polish-wood-cluster.pl
Strona www: www.polish-wood-cluster.pl

POLSKI INNOWACYJNY KLASTER MEDYCZNY ♠PIKMED

Koordynator: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Innowacyjnych Przedsiębiorców

Celem podstawowym Klastra ♠ PIKMED jest pomoc w realizacji wszelkich inicjatyw rozwojowych oraz w celu pokrycia kosztów tych przedsięwzięć – pozyskiwanie środków finansowych, w tym funduszy unijnych, dla podmiotów medycznych i firm obsługujących branże we wspólnych obszarach. Polem działań będą projekty inwestycyjne, badania naukowe i działania związane z rozwojem nowoczesnych praktyk, procedur i standardów oraz technik, technologii i innowacji medycznych w obszarze ochrony zdrowia, dedykowanych pacjentom na terenie Polski i Unii Europejskiej. Skutkować ma to rozwojem, podniesieniem jakości polskiej ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwem pacjentów, jak również podejmowaniem związanych z tym działań prewencyjnych.

Dane kontaktowe:
E-mail: info@pikmed.pl
Jarosław Płoszek, Pełnomocnik Zarządu
Tel.: 606 106 276, e-mail: jaroslaw.ploszek@pikmed.pl
Strona www: www.pikmed.pl

OMNIAKLASTER – INTELIGENTNE SYSTEMY INNOWACYJNE TECHNOLOGIE

Omniaklaster, będący członkiem Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw, korzysta z zasobów i doświadczenia ekspertów organizacji parasolowej OKIP. Do powołania Omniaklastra przyczynili się jego dzisiejszy liderzy: Vector S.A. oraz Fundacja Rozwoju Samorządności i Prasy Lokalnej (Fundacja RSiPL). Omniaklaster posiada ogromny atut i jednocześnie zadanie na najbliższy czas, jakim jest wprowadzenie na rynek przełomowego produktu: innowacyjnego w skali światowej systemu OMNIACAST.

Koordynator: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Innowacyjnych Przedsiębiorców

Dane kontaktowe:
ul. Warstzauera 3
31-057 Kraków
Tel.: +48 12 431 07 77
E-mail: biuro@omniaklaster.pl
Strona www: www.omniaklaster.pl

KLASTER IT Wschodni Klaster Informatyczny

Koordynatorem Wschodniego Klastra Informatycznego jest Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka

W ramach projektu będą realizowane przedsięwzięcia sprzyjające rozwojowi tego sektora gospodarki regionalnej – informatyki – który w sposób szczególny oparty jest na wiedzy i innowacyjności, co wpłynie w sposób istotny na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

Dane kontaktowe:
Siedziba Główna w Rzeszowie
Biurowiec ICAM House
35-326 Rzeszów
ul. Rejtana 1/ 8

Paweł Kielanowski
E-mail: p.kielanowski@informatykapodkarpacka.pl
Tel.: 880 300 500

Więcej

Oddział w Warszawie:        
Biurowiec Green House, koło SGH
02-577 Warszawa
Al. Niepodległości 124/2
Tel./fax.: +48 22 24 41 777
Tel.: 602 373 573

STOWARZYSZENIE GRUPY PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEMYSŁU LOTNICZEGO „DOLINA LOTNICZA”

Aviation Valley – Dolina Lotnicza zlokalizowana jest w południowo-wschodniej Polsce. Jest to kolebka polskiego lotnictwa pod względem edukacyjnym jak i produkcyjnym. Klaster powstał w 2003 roku i zrzesza ponad 100 członków branży lotniczej. Swoją siedzibę Dolina Lotnicza ma w Rzeszowie. Klaster podejmuje wiele działań, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych dążąc do dynamicznego rozwoju regionu, zwiększenia liczby miejsc pracy oraz poprawy warunków życia mieszkańców.
Koordynator : Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorstw Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”

Dane kontaktowe:
Adres:
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów
Tel.: + 48 17 850 19 37 / + 48 17 850 19 36
E-mail:andrzej.rybka@dolinalotnicza.pl
Strona www: www.dolinalotnicza.pl

FEDERACJA FIRM LOTNICZYCH BIELSKO

Celem utworzenia Śląskiego Klastra Lotniczego jest wzrost innowacyjności oraz wzmocnienie powiązań kooperacyjnych jego członków, co w konsekwencji doprowadzi do wzrostu konkurencyjności wszystkich firm biorących udział w projekcie.

Działalność:
– inicjowanie projektów badawczych oraz wdrażanie technologii lotniczych
– uczestnictwo w projektach krajowych i międzynarodowych dla klastrów
– prowadzenie działań promocyjnych na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym
– nawiązywanie kontaktów handlowych z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi
– pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych dla działań inwestycyjnych w Klastrze
– podjęcie działań mających na celu budowę i wyposażenie zaplecza badawczego dla przemysłu lotniczego
– podejmowanie działań zmierzających do tworzenia kierunków studiów w zakresie technologii lotniczych

Dane kontaktowe:
Śląski Klaster Lotniczy

ul. Strażacka 60
43-300 Bielsko – Biała

Adres do korespondencji:
Federacja Firm Lotniczych BIELSKO
ul. Stefana Kóski 43
43-512 Kaniów
Tel.: (33) 476 12 26
Fax: (33) 47612 24
Strona www: www.aerosilesia.eu

Więcej

Dyrektor Biura Projektu: Jarosław Bulanda
e-mail: jaroslaw.bulanda@aerosilesia.eu
tel. kom.: 0048 506-191-910Asystent Dyrektora Biura Projektu: Gabriela Gaweł
e-mail: gabriela.gawel@aerosilesia.eu
tel. kom.: 0048 533-643-289Specjalista ds. Promocji Przemysłu Lotniczego: Monika Sołtys
e-mail: monika.soltys@aerosilesia.eu
tel.: 0048 022/ 562-33-70Specjalista ds. Badań i Rozwoju: Łukasz Komandera
e-mail: lukasz.komandera@aerosilesia.eu
tel. kom.: 0048 784 025 911

KLASTER PRZEMYSŁOWY DAWNYCH TERENÓW CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMYSŁOWEGO IM. PREMIERA EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO

Ponadregionalny klaster przemysłowy obejmujący swą działalnością obszar dawnego Centralnego Okręgu Przemysłowego tj. obecnych województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, lubelskiego i małopolskiego.

Jest organizacją wielobranżową, której uwaga skoncentrowana jest na rozwoju przedsiębiorstw, działających w branży budowlanej, metalowej, skórzanej, chemicznej, spożywczej, ochrony środowiska i innych. Skupia w sobie współpracę przedsiębiorstw z wizją i strategią dynamicznego rozwoju, głównych, najbardziej prężnych samorządów Polski centralnej i wschodniej, innowacyjnych instytucji badawczo – rozwojowych, a także organizacji okołobiznesowych oraz wspomagających rozwój polskiej przedsiębiorczości. Objęty patronatem wicepremiera i ministra gospodarki otrzymał medal 75-lecia COP wręczony przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Łączy w swojej działalności nowoczesne formy organizacji i zarządzania z ponadczasową wizją polskiej gospodarki kreowaną przez  patrona, premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Siedziba:
ul. Ptasia 14
26-600 Radom

Dane kontaktowe::
ul. Marywilska 34
03-228 Warszawa
Tel.: 22 8141518
Fax.: 22 8112273
E-mail: sekretariat@klastercop.pl
Strona www: www.klastercop.pl

KLASTER MAZURSKIE OKNA

To grupa przedsiębiorstw z branży stolarki otworowej i branż pokrewnych, producentów, dostawców, usługodawców oraz powiązanych z nimi instytucji otoczenia biznesu w tym wyższych uczelni, jednostek badawczych, samorządów oraz innych instytucji zainteresowanych wspieraniem tej branży, działających w województwie warmińsko – mazurskim i podlaskim, wzajemnie się uzupełniających, powiązanych, jednocześnie współpracujących i konkurujących ze sobą. Klaster Mazurskie Okna został zdefiniowany w 2006 r.
Więcej

W tym samy roku z inicjatywy 7 firm została utworzona pierwsza Inicjatywa Klastrowa w ramach Klastra. W 2009 r. w celu prowadzenia komercyjnej działalności Klastra została utworzona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Mazurskie Okna Sp. z o.o.”, której udziałowcami zostały firmy zrzeszone w Klastrze. Obecnie wszystkie Inicjatywy Klastrowe działające w ramach Klastra Mazurskie Okna zrzeszają ok. 50 przedsiębiorstw. Są to zarówno podmioty mikro, małe, jak i średnie z branży stolarki otworowej, a więc produkcji okien i drzwi oraz pokrewnych, takich jak, drewno i elementy drewniane, przesłony okienne, parapety, szyby, okucia i elementy metalowe, zabezpieczenia antywłamaniowe, bramy i napędy garażowe. Z klastrem ściśle współpracują też instytucje otoczenia biznesu takie jak: Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Warmińsko – Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Fundacja „Wspieranie i promocja przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach”, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie.

Dane kontaktowe:
ul. Marii Zientary – Malewskiej 65
10-310 Olsztyn,
Tel./fax.: 89 526 03 48
E-mail: biuro@mazurskieokna.pl
Strona www: www.mazurskieokna.pl

Dyrektor Biura Klastra „Mazurskie Okna”
Artur Wojciechowski
Tel.: 508695410, 895260348

POMORSKI KLASTER ŻEGLARSKI

Przedmiotem projektu jest utworzenie innowacyjnej inicjatywy klastrowej w branży żeglarskiej, turystycznej, sportu i zdrowia pod nazwą Pomorski Klaster Żeglarski, działającej w Polsce północnej.

Koordynator Klastra: Fundacja Sport na Zdrowie
Dane kontaktowe:
ul. Beniowskiego 7A
81-226 Gdynia
Tel.: 604 593 994 lub 58/6680187
E-mail: pomorskiklaster@wp.pl

EDUKLASTER Nowe Media w Edukacji

EduKlaster – Nowe Media w Edukacji to sieć współpracy skupiająca czterdzieści sześć podmiotów działających w obszarze edukacji, wsparcia biznesu oraz nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Członkami klastra są firmy, ośrodki badawcze, akademickie, media, organizacje branżowe oraz pozarządowe zlokalizowane na terenie województw: mazowieckiego, lubelskiego, małopolskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, śląskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Współpraca w klastrze skupia się na tworzeniu konsorcjów do wspólnego występowania w przetargach, przygotowywaniu i dystrybucji wspólnych produktów, realizacji konferencji i seminariów, a także działaniach promocyjnych.

Dane kontaktowe:
Fundacja Obserwatorium Zarządzania
ul. Wiertnicza 141
02-952 Warszawa
Tel.: +48 22 314 14 00
Tax.: +48 22 331 44 60
E-mail: info@obserwatorium.pl
Strona www: www.eduklaster.pl

INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA

Jest zorientowany  rynkowo instytut badawczy, pełniący funkcję polskiego centrum kompetencji w logistyce i e-gospodarce. Realizuje prace badawcze i usługi doradcze podnoszące efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw i całych łańcuchów dostaw.

Dane kontaktowe:
ul. Estkowskiego 6
61-755 Poznań
Tel. centrala: 061 850 48 90
Strona www: www.ilim.poznan.pl

Dział Obsługi Rynku:
tel.: 061 85 049 34
e-mail: ro@ilim.poznan.pl

Obszar klasteringu:
Anna Połczyńska
tel.: 616664874
e-mail: anna.polczynska@ilim.poznan.pl

OPTOKLASTER Mazowiecki Klaster Innowacyjnych Technologii Fotonicznych

Skupia przedsiębiorstwa branży optycznej i optoelektronicznej oraz ośrodki naukowo-badawcze zlokalizowane w regionie mazowieckim. Urządzenia optoelektroniczne produkowane przez firmy przeznaczone są dla przemysłu, ochrony środowiska i medycyny. Wspierające je ośrodki badawcze zajmują się opracowywaniem, wytwarzaniem i badaniem źródeł promieniowania w szczególności laserów, detektorów, materiałów dla potrzeb optoelektroniki oraz urządzeń kontrolno-pomiarowych.
Więcej

Forma organizacyjno-prawna/rok utworzenia klastra: Konsorcjum/2008
Koordynator klastra: Instytut Optyki Stosowanej
Lokalizacja uczestników klastra – województwo: Mazowieckie
Dominująca branża: fotonika

Liczba członków klastra, w tym:
Liczba przedsiębiorstw: 21
Liczba jednostek naukowo-badawczych: 3
Liczba członków klastra – instytucji otoczenia biznesu: 1

Dane kontaktowe:
Adres koordynatora:
u. Kamionkowska 18, 03-805 Warszawa

Osoba ds. kontaktów:
dr Marek Daszkiewicz
Tel./fax.: +48 (22) 8102589 /+48 (22) 8133265
E-mail: optoklaster@optoklaster.pl
Strona www: /www.optoklaster.pl, www.optoklaster.eu

KLASTER SPOŻYWCZY POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI Stowarzyszenie w Kaliszu

Dane kontaktowe:
ul. Częstochowska 25
62-800 Kalisz
Tel./fax: 62 764 57 83
E-mail: rig@zeto.kalisz.pl

Zastępca Prezesa Związku Pracodawców Klastry Polskie
Andrzej Spychalski
Tel.kom.: 504 022 938

PODKARPACKIE POWIĄZANIE KOOPERACYJNE KLASTER LOTNICTWA LEKKIEGO I ULTRALEKKIEGO

Koordynator klastra: Stowarzyszenie B-4,

Dane kontaktowe:
ul. Pl. Kilińskiego 2
35-005 Rzeszów
Osoba do kontaktu: Piotr Piątek
Tel.: 693 596 033
E-mail: klaster@b4.org.plp@2pp.pl
Strona www: www.aerocluster.eu/pol

OGOLNOPÓLSKI KLASTER E-ZDROWIE

To powiązanie kooperacyjne skupiające trzynaście podmiotów w tym szpitale, przychodnie i firmy informatyczne, które razem projektują, testują i wdrażają innowacyjne usługi informatyczne dla podmiotów w sektorze ochrony zdrowia. Główne produkty i usługi świadczone przez ich członków to świadczenie usług medycznych, wytwarzanie oprogramowania, działalność związana z oprogramowaniem, działalność usługowa w zakresie technik informatycznych i komputerowych, świadczenie usług doradczych oraz badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych.
Więcej

Celem utworzenia powiązania jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw – członków, a także wzmocnienie ich potencjału o znaczeniu ponadregionalnym poprzez stworzenie warunków do wytwarzania innowacyjnych usług informatycznych świadczonych na odległość, które spowodują rozwój polskiej gospodarki.Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez zakup infrastruktury informatycznej oraz licencji odpowiedniego oprogramowania niezbędnego do wytworzenia usług przez członków Klastra, a także szkoleń, usług doradczych oraz zorganizowanie konferencji. Na etapie realizacji projektu zostanie stworzona infrastruktura teleinformatyczna (serwery, łącza, itd.). Na zakupionej infrastrukturze zainstalowane zostanie oprogramowanie deweloperskie, w tym nabyte wyniki prac badawczo – rozwojowych. Całość zaplecza technologicznego będzie udostępniana członkom klastra na preferencyjnych warunkach, celem wykorzystania do zaprojektowania i wytworzenia innowacyjnych rozwiązań.Członkowie powiązania kooperacyjnego tworzą powiązany ze sobą funkcjonalnie łańcuch wartości – sekwencję działań składających się na fazy procesu wytwórczego od pozyskiwania zasobów wiedzy lub technologii do wytworzenia usługi finalnej. W realizację projektu, tj. opracowanie i wytworzenie nowatorskich usług zaangażowane będą wszystkie firmy klastra.Dzięki stworzeniu warunków technicznych i odpowiedniego oprogramowania możliwym stanie się stworzenie co najmniej ośmiu innowacyjnych usług dla przedsiębiorstw sektora medycznego. Te usługi, na które istnieje zidentyfikowane zapotrzebowanie rynkowe, pozwolą na dokonanie przedsiębiorstwom je wytwarzającym skoku technologicznego i znaczącego wzrostu sprzedaży w wyniku zaoferowania nowych usług na rynku. Co za tym idzie wywrze to duży wpływ na całą branżę informatyczną i medyczną. Planowane do wytworzenia usługi zmienią podejście do wykorzystania ICT w podmiotach leczniczych, diametralnie zmniejszą koszty z tym związane. Zaspokojenie popytu zgłaszanego na nowe usługi możliwe będzie wyłącznie dzięki współpracy przedsiębiorstw, co wpłynie na rozwój całej branży.W podmiotach leczniczych zasadniczej zmianie ulegną procesy gromadzenia i przetwarzania danych, zarządzania przedsiębiorstwem i zapasami, obsługi pacjenta, w tym diagnostyki medycznej. Opisywane, zintegrowane usługi przyczynią się do poprawy efektywności zarządzania w jednostkach służby zdrowia. Generowanie profesjonalnych raportów i analiz przyczyni się do rozwoju medycyny opartej na dowodach (evidence based medicine). Telemedycyna umożliwi wymianę doświadczeń i transfer wiedzy. Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na rozwój powiązań sieciowych pomiędzy podmiotami działającymi w branży poprzez aktywizowanie podmiotów z różnych dziedzin nauk medycznych i informatycznych w celu wytworzenia zintegrowanego systemu usług.

Dane kontaktowe koordynatora:
Data Techno Park Sp. z o.o.
ul.Kutnowska 1-3, 53-135 Wrocław
Tel. 71/750-46-20
Fax. 71/750-46-21
E-mail: sekretariat@dtpark.pl, arkadiusz.maczka@dtpark.pl
Strona www: www.dtpark.pl
Osoba ds. kontaktów:
Arkadiusz Mączka tel. kont. 607-071-148

KLASTER.INFO

Klaster.info jest inicjatywą skupiającą firmy działające na rynku informatycznym, bądź świadczące usługi dla podmiotów z tego sektora. Klaster zapewnia im ścisłą współpracę w zakresie pozyskiwania nowych klientów, prac badawczo-rozwojowych oraz działań marketingowych służących promowaniu tych przedsiębiorstw. Misją przewodnią Klastra jest zdolność konkurowania z międzynarodowymi przedsiębiorstwami oraz dążenie do systematycznego powiększania udziału w rynku krajowym i rynkach zagranicznych poprzez podnoszenie konkurencyjności. Chcemy, aby nasza oferta była alternatywą dla rozwiązań forsowanych przez duże podmioty.

Od 2007 roku koordynatorem klastra jest firma Sekwencja Sp. z o.o. specjalizująca się w pozyskiwaniu funduszy UE, doradztwie biznesowym i informatycznym oraz wdrożeniach systemów informatycznych.

Dane kontaktowe:
Al. Jerozolimskie 51/9
00-697 Warszawa
Tel.: +48 (22) 17 35 006
Fax: +48 (22) 17 35 106
Strona www: www.klaster.info

Osoba kontaktowa:
Julia Bosakirska
Tel.: +48 (22) 17 35 951
E-mail: koordynator@klaster.info

KLASTER KONSTRUKCJI I TECHNOLOGII LOTNICZYCH GENERAL AVATION

Ponadregionalna struktura organizacyjna o charakterze powiązania kooperacyjnego działająca w branży lotniczej. Jest to forma nowoczesnego powiązania stymulującego współpracę pomiędzy sferą przemysłu, nauki, administracji rządowej i samorządowej, stanowiącego ważny czynnik decydujący o wzroście innowacyjności przedsiębiorstw i regionów. Klaster ułatwia transfer innowacji oraz wzmacnia współpracę pomiędzy partnerami wewnątrz i na zewnątrz. Głównym celem działań Klastra jest opracowanie innowacyjnych technologii w zakresie projektowania bryły aerodynamicznej statku powietrznego, kształtowania jego struktury, wytwarzania oraz prowadzenia prób na ziemi i w locie na potrzeby rozwoju lotnictwa General Aviation w Polsce. Obecnie w skład powiązania kooperacyjnego wchodzi  16 przedsiębiorstw,  3 jednostki naukowo-badawcze oraz  1 instytucja otoczenia biznesu

Dane kontaktowe:
Koordynator klastra: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Adres koordynatora: ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
Osoba ds. kontaktów: Łukasz Kiszkowiak
Tel.: 22-683-73-74
e-mail:lkiszkowiak@wat.edu.pl
www:www.klastergeneralaviation.com

REGIONALNY KLASTER DRZEWNY

Regionalny Klaster Drzewny powstał w 2007 roku jako pierwszy Klaster Lubelszczyzny pod nazwą Stowarzyszenie Lubelskie Drewno. Powołanie Stowarzyszenia było inicjatywą lubelskich przedsiębiorców, którzy podjęli wspólne działania by utworzyć dobrowolną, niezależną organizację biznesową. Działania RKL już od samego początku funkcjonowania były nastawione na rozwój, zacieśnianie stosunków środowiska biznesowego, miały na celu wykorzystanie istniejących i funkcjonujących zrębów współpracy przedsiębiorstw, pomocy przedsiębiorcom i ich wzajemnej kooperacji oraz podwyższenia atrakcyjności regionu.
Więcej

Klaster zrzesza przedsiębiorstwa i instytucje związane z wieloma branżami. Prowadzimy współpracę z ośrodkami badawczymi, uczelniami wyższymi – między innymi Politechniką Lubelską, Uniwersytetem Przyrodniczym, Parkiem Naukowo – Technologiczny, władzami miasta – Urząd Marszałkowski w Lublinie, a także realizujemy projekty europejskie. Od szeregu lat ściśle współpracujemy też z Lubelską Izbą Rzemieślniczą w zakresie doszkalania, kształcenia oraz kursów w zawodach rzemieślniczych. Przygotowujemy również do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich. Obecnie zrzeszamy blisko 60-ciu przedsiębiorców różnych branż.

Dane kontaktowe:
Ul. Emilii Plater
20-814 Lublin
Tel: 510-059-899
E-mail : biuro@lubelskiedrewno.eu
Strona www: www.lubelskiedrewno.eu

Osoba do kontaktu:
Agata Putowska
Tel: 518-312-810
E-mailagataputowska@gmail.com

KLASTER BUDOWNICTWA PASYWNEGO

Misją Podlaskiego Klastra Budownictwa Pasywnego jest promowanie technologii budownictwa energooszczędnego – technologii znanej i stosowanej w Niemczech, Skandynawii, Szwajcarii czy Austrii. Budynki wykonane w tej technologii charakteryzują się najwyższym komfortem cieplnym i ekstremalnie niskim zapotrzebowaniem na energię cieplną, a w przyszłości niskimi kosztami eksploatacji. Szacuje się, że zwrot kosztów poniesionych w związku z zastosowaniem budownictwa pasywnego i energooszczędnego to okres pięciu lat. Technologia inteligentnego budownictwa energooszczędnego jest technologią o najwyższym stopniu innowacyjności stosowaną obecnie w budownictwie. Jej zastosowanie nabiera szczególnego znaczenia z uwagi na zwiększone – o 35% – zużycie energii w naszej strefie klimatycznej, rosnące ceny nośników energii oraz ograniczenia Unii Europejskiej dla Polski w wytwarzaniu CO2. Z badań przeprowadzonych w Austrii (brak danych dla Polski) wynika, że poprzez systematyczne stosowanie technologii budownictwa pasywnego w tym kraju, do 2020 roku potencjał oszczędności energii równy będzie przykładowo zużyciu paliwa przez 2,3 mln samochodów. W konsekwencji wpłynie to na zmniejszenie emisji CO2 o 6,2 mln ton. Wysokie kary dla Austrii przewidziane za ewentualne przekroczenie w latach 2008-2020 emisji CO2 (4 miliardy euro) obrazują powagę sytuacji.

Odnosząc powyższe do realiów polskich – warunków klimatycznych, poziomu rozwoju technicznego i technologicznego – możemy stwierdzić, że konieczne jest zastosowanie technologii inteligentnego budownictwa energooszczędnego w Polsce.

Dane kontaktowe:
Podlaskie Centrum Budownictwa Pasywnego
Łubniki 64
16-060 Zabłudów
Tel./fax 85 718 86 60
Tel.: 501 093 199
E-mail: marketing@pcbp.eu

WSCHODNI OKRĘG SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY

Wschodni Okręg Spożywczo-Przemysłowy to inicjatywa skupiająca firmy z branży spożywczej trzech województw Polski Wschodniej województwa podlaskiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego.

Klaster Spożywczy jest jednym z największych i najbardziej rozpoznawalnych klastrów tego sektora w Polsce. Dzięki wspólnym działaniom podnosimy konkurencyjność firm sektora spożywczego w stosunku do firm z innych regionów Unii Europejskiej.

Przynależność do klastra to przede wszystkim redukcja kosztów, efektywniejsza promocja, wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw czy łatwiejszy dostęp do finansowania zewnętrznego. Duża liczba współpracujących podmiotów pozwala zdobywać nowe rynki, poszerzać ofertę, kumulować potencjał. Tak rozumiane klastry są we współczesnej gospodarce najważniejszymi ośrodkami wiedzy, innowacji, inteligentnego rozwoju firm, jak i regionów.

Poza typowo organizacyjnymi, działania klastra spożywczego nastawione są na organizację szkoleń, seminariów, misji gospodarczych, wystaw i targów, a także prowadzenie badań naukowych oraz przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów rozwojowych, badawczych, promocyjnych oraz szkoleniowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej, środków publicznych oraz ze źródeł zewnętrznych.

Dane kontaktowe:
Wschodni Okręg Spożywczo-Przemysłowy
ul. Rynek Kościuszki 2
15-091 Białystok
Tel./fax. 85 652 61 07
E-mail: biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Klaster Logistyczno-Transportowy „Północ-Południe” w Gdańsku

Klaster Logistyczno-Transportowy „Północ-Południe” z siedzibą w Gdańsku jest oddolną inicjatywą pomorskiego biznesu. Działa w branży logistyka-transport-dystrybucja, która jest wiodącym sektorem gospodarki regionu niezbędnym do jej efektywnego i sprawnego funkcjonowania.Honorowym Przewodniczącym Klastra jest prof. Witold Andruszkiewicz – wybitna osobowość świata nauki i praktyki polskiej gospodarki morskiej. Aktywny propagator rozwoju autostrad i portów.

Dane kontaktowe:
Klaster Logistyczno-Transportowy Północ-Południe
Marek Świeczkowski
Zarząd Nadbałtyckich Inicjatyw Klastrowych Spółka z o.o.
Ul. Łagiewniki 3
80-847 Gdańsk
602-448-901
58 68-58716
E-mail: klasterlogtrans@gmail.com

KLASTER ZRÓWNOWAŻONA INFRASTRUKTURA

Klaster Zrównoważona Infrastruktura to projekt wspólnie realizowany przez podmioty (przedsiębiorstwa, instytucje naukowo-badawcze oraz instytucje otoczenia biznesu) zainteresowane opracowaniem, wdrożeniem i komercjalizacją innowacyjnych technologii z zakresu budownictwa i automatyki wewnątrzbudynkowej oraz propagowaniem ekologicznego budownictwa w Polsce. Współpraca została sformalizowana podpisaniem umowy klastrowej 27.01.2011r. Skład powiązania tworzy 17 podmiotów prowadzących działalność związaną z branżą budownictwa, nowoczesnych technologii automatyki oraz działalności naukowo-badawczej.

Dane kontaktowe:
Klaster – Biuro Projektu
Instytut Doradztwa Sp. z o.o.
ul. Zakopiańska 58, 30-418 Kraków
Tel.: +48 12 2907035
E-mail: info@klasterzi.pl
Strona www: www.klasterzi.pl

PODKARPACKI KLASTER ENERGII ODNAWIALNEJ

Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej (PKEO) skupia przedstawicieli branży ekoenergetycznej zlokalizowanych na terenie południowo-wschodniej Polski. Klaster działa na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu podkarpackiego w oparciu o najnowsze technologie z zakresu bezpieczeństwa energetycznego. PKEO jest członkiem Aliansu Strategicznego Technologicznych Klastrów Podkarpackich oraz Podkarpackiej Platformy Technologicznej.

Koordynator klastra: Stowarzyszenie „ Podkarpacka Ekoenergetyka”

Dane kontaktowe:
ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów
Tel.: +48 17 717 33 00 / +48 533 23 43 22 / +48 604 08 75 96 / +48 17 785 23 93
E-mail: biuro@klasteroze.org
Strona www: www.klasteroze.org, www.rescluster.eu

PODLASKI KLASTER BIELIZNY

Podlaski Klaster Bielizny powstał w 2008 r. z inicjatywy czołowych producentów bielizny z Podlasia. Członkowie Klastra to w większości producenci bielizny damskiej z blisko 20-letnim doświadczeniem w branży, posiadający własnych projektantów oraz wyspecjalizowane studia projektowe, a  także odpowiednio wyszkolonych pracowników produkcyjnych. Klaster stawia sobie za cel zwiększanie konkurencyjności podlaskiej branży bieliźniarskiej, zarówno na rynku krajowym, jak i rynkach zagranicznych. Członkowie klastra wspólnie pracują nad zwiększaniem poziomu jakości i oryginalności produkowanej bielizny, poprzez m.in. wspólne badania nad innowacyjnymi technologiami. Działają również na rzecz budowania wizerunku Podlasia jako silnego światowego ośrodka przemysłu bieliźniarskiego.

Dane kontaktowe:
ul. Legionowa 30/108
15-281 Białystok
Tel./fax.:  85 7420247
E-mail: biuro@spkb.pl
Strona www: www.spkb.com.pl

KLASTER MEDYCZNY MEDCLUSTER

Klaster Medyczny MedCluster został zawiązany w 2007 roku jako pierwszy klaster medyczny w Polsce i zrzesza podmioty zajmujące się lecznictwem: przychodnie, szpitale, uzdrowiska oraz przedsiębiorstwa z branży informatycznej, telekomunikacyjnej, szkoleniowo-doradczej, uczelnie wyższe i jednostki samorządu terytorialnego.

Koordynator klastra:
Stowarzyszenie Medycyna Polska

Dane kontaktowe:
Plac Sobieskiego 2, 33-100 Tarnów
Tel.: +48 507 83 70 71 (PL) / +48 500 334 162 (EN)
E-mail:biuro@medcluster.pl
Strona www: www.medcluster.pl
E-mail: biuro@medcluster.pl
Strona www: www.medcluster.pl

WSCHODNI KLASTER ICT

Wschodni Klaster ICT powstał w 2007r. z inicjatywy przedsiębiorców z branży ICT. Członkowie klastra to podmioty o wieloletnim doświadczeniu innowacyjnych technologii oraz trendów informatycznych. Klaster jest znaczącym dostawcą produktów i usług z obszaru ICT/BPO.Klaster i wchodzące w jego skład podmioty aktywnie wspierają i rozwijają współpracę i kontakty międzynarodowe z krajami Europy Wschodniej. Służy swym doświadczeniem i doradztwem samorządom lokalnym i administracji rządowej Ukrainy, Rosji i Gruzji.

Koordynator klastra:
Wschodnia Agencja Rozwoju Sp. z o.o.

Dane kontaktowe:
ul. Koncertowa 19/35 20-866 Lublin
Tel.: +48 509 488 420
E-mail:biuro@warwschod.pl
Strona www:www.ecict.pl
E-mail: biuro@warwschod.pl
Strona www: www.ecict.pl

KLASTER INFORMATYCZNY SYNERGIT

Klaster SynergIT to powołana w 2010 r. platforma współpracy przedstawicieli z branży IT zlokalizowanych w województwie wielkopolskim. Klaster skupia około pięćdziesięciu firm, a także jednostki naukowo-badawcze oraz instytucje otoczenia biznesu. Członkowie klastra działają nie tylko na rzecz stworzenia sieci współpracy pomiędzy aktorami wielkopolskiego sektora IT, lecz także wsparcia przedsiębiorczości i innowacyjności w regionie.

Koordynator klastra:
Fundacja Edukacji, Innowacji i Wdrażania Nowoczesnych Technologii

Dane kontaktowe:
ul. Wyspiańskiego 26a/16, 60-750 Poznań
Tel.: +48 512 013 392
E-mail: biuro@klaster-synergit.pl
Strona www: www.klaster.siecinnowacji.org

OPOLSKI KLASTER INFORMATYCZNY OP-INFO

Klaster OP-Info to zorientowana biznesowo platforma współpracy integrująca podmioty branży informatycznej Opola. W skład klastra wchodzą przedsiębiorstwa działające w branży IT, w jego szeregach znalazła się również jednostka naukowo-badawcza oraz instytucja otoczenia biznesu.

Koordynator klastra:
OP-Info Opolskie Stowarzyszenie Gospodarczo-Społeczne

Dane kontaktowe:
ul. Ozimska 182, 45-310 Opole
Tel.: +48 77 44 18 103 / +48 77 44 18 106
E-mail: klaster@opinfo.eu
Strona www: www.opinfo.eu

GRONO TARGOWE KIELCE

Klaster Grono Targowe Kielce powstał w 2008 r. z inicjatywy przedsiębiorstw działających w szeroko rozumianej branży kongresowo-targowej. Klaster funkcjonuje w województwie świętokrzyskim i skupia siedemdziesiąt osiem przedsiębiorstw zajmujących się obsługą imprez wystawienniczych odbywających się w Targach Kielce. GTK współpracuje z jednostkami naukowo-badawczymi, szkołami wyższymi, instytucjami publicznymi oraz instytucjami otoczenia biznesu.

Koordynator klastra:
Izba Gospodarcza „Grono Targowe Kielce”

Dane kontaktowe:
ul. Zakładowa 3, 25-672 Kielce
Tel.: +48 504 240 032
E-mail: gtk@gronotargowe.pl
Strona www: www.gronotargowe.pl

KLASTER LIFE SCIENCE

Klaster LifeScience Kraków to platforma współpracy przedsiębiorstw i zespołów naukowych z obszaru biotechnologii, farmacji, medycyny, kosmetologii oraz ochrony środowiska. Klaster powstał w 2006 r. i skupia siedemdziesiąt podmiotów, którym oferuje dostęp do sieci współpracy środowiska naukowego i biznesowego sektora life-science. Celem inicjatywy jest rozwijanie trwałej kooperacj pomiędzy biznesem a nauką, pozwalającej na realizację wspólnych projektów badawczo-rozwojowych oraz komercjalizację ich wyników. Klaster integruje środowiska life science z obszaru Małopolski, koordynuje wspólne działania oraz organizuje, udostępnia i ułatwia wymianę informacji.

Koordynator klastra:
Jagiellońskie Centrum Innowacji

Dane kontaktowe:
ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków
Tel.: +48 12 297 4 605 / +48 12 297 4 646
E-mail: klaster@lifescience.pl
Strona www: www.lifescience.pl

NUTRIBIOMED KLASTER

NUTRIBIOMED Klaster to konsorcjum o charakterze naukowo-przemysłowym, którego celem jest wzmocnienie pozycji Polski w dziedzinie takich produktów, jak suplementy diety, nutraceutyki i preparaty biomedyczne oparte o rodzime, naturalne surowce oraz o własne know-how. Obszar zainteresowań i działań klastra obejmuje zaawansowane technologie w przetwórstwie żywności oraz biotechnologii, kosmetyce i farmacji. Obecnie w skład klastra wchodzi sześć uczelni wyższych, trzy instytucje otoczenia biznesu oraz ponad trzydzieści przedsiębiorstw z branży żywnościowej, biotechnologicznej i biomedycznej. Na arenie międzynarodowej NUTRIBIOMED Klaster współpracuje z partnerami m.in.: z Włoch, Węgier, Austrii i Czech.

Koordynator klastra:
Wrocławski Park Technologiczny S.A.

Dane kontaktowe:
ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław
Tel.: +48 71 798 58 08
E-mail: klaster@nutribiomed.pl
Strona www: www.nutribiomed.pl

KLASTER DRZEWNY SIDE CLUSTER

Klaster drzewny SIDE-CLUSTER skupia mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora budowlanego i drzewnego oraz instytucje naukowo-badawcze i ośrodki wspierające rozwój regionalny na terenie Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Klaster wspiera firmy członkowskie we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań do produkcji i popularyzacji osiągnięć technologicznych oraz organizacyjnych z zakresu budownictwa drewnianego i jego otoczenia. Klaster wspiera firmy członkowskie we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań do produkcji, a także w zakresie popularyzacji osiągnięć technologicznych z branży budownictwa drewnianego.

Koordynator klastra:
Stowarzyszenie SIDE CLUSTER

Dane kontakowe:
ul. Św. Antoniego 23, 50-073 Wrocław
Tel.: +48 793 226 729
E-mail: info@side-cluster.pl
Strona www: www.side-cluster.pl

KLASTER STOWARZYSZENIE PRZETWÓRCÓW SZKŁA BUDOWLANEGO

Klaster Stowarzyszenie Przetwórców Szkła Budowlanego zrzesza przedsiębiorstwa zajmujące się kształtowaniem i obróbką szkła płaskiego, m.in.: hartowaniem, szlifowaniem i zdobieniem. Głównym celem członków klastra jest zacieśnienie współpracy pomiędzy regionalnymi przedsiębiorstwami z branży, instytucjami naukowymi i jednostkami otoczenia biznesu. Klaster działa na rzecz zwiększania poziomu jakości i innowacyjności wyrobów firm członkowskich poprzez m.in. audyty wewnętrzne i specjalistyczne doradztwo w realizacji projektów badawczo-rozwojowych.

Koordynator klastra:
Stowarzyszenie Przetwórców Szkła Budowlanego

Dane kontaktowe:
ul. Kamienna 6, 61-082 Wysogotowo
Tel.: +48 602 733 811 / +48 61 816 17 26
E-mail: stowarzyszenie@polskieszyby.pl
Strona www: www.polskieszyby.pl

ŚLĄSKI KLASTER DRZEWNY

Śląski Klaster Drzewny powstał w 2007 r. z inicjatywy opolskich przedsiębiorców z branży drzewnej. Do członków klastra należą firmy produkcyjne i usługowe, głównie producenci stolarki otworowej oraz dostawcy surowców i materiałów do produkcji). Znaczną część członków klastra stanowią firmy o bardzo długich tradycjach rodzinnych. Klaster wspiera firmy członkowskie w unowocześnianiu i zwiększaniu jakości produktów, a także w promocji oferty na rynku krajowym i rynkach zagranicznych.

Koordynator klastra:
Izba Gospodarcza „Śląsk”

Dane kontaktowe:
ul. Ozimska 184, 45-310 Opole
Tel.:+48 77 453 84 84
E-mail: a.gawlista@igsilesia.pl
Strona www: www.igsilesia.pl

WIELKOPOLSKI KLASTER TELEINFORMATYCZNY

Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny powstał w roku 2008 z inicjatywy Miasta Poznania, Poznańskiego Centrum Superkomputerowego, Politechniki Poznańskiej oraz poznańskich przedsiębiorców z branży IT. Klaster ma strukturę potrójnej helisy. Prowadzi krajowe oraz międzynarodowe projekty konsorcjalne. Zrzesza ponad 80 członków na terenie województwa wielkopolskiego. W działalności klastra duży nacisk kładziony jest na transfer technologii oraz na wykorzystanie wysokiej jakości naukowej wiedzy w praktyce gospodarczej. Firmy klastra współpracują z nauką w zakresie wysokospecjalistycznych szkoleń, sprzedaży usług na licencji jednostek naukowych, staży oraz audytów.

Koordynator klastra:
Stowarzyszenie Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny

Dane kontaktowe:
ul. Zwierzyniecka 20, 60-814 Poznań
Tel.: +48 61-858-21-06
E-mail:info@wklaster.pl
Strona www:www.wklaster.pl

TARNOWSKI KLASTER PRZEMYSŁOWY S.A.

Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. został założony w 1999 r. przez trzydziestu siedmiu akcjonariuszy. Większościowym akcjonariuszem spółki jest Gmina Miasta Tarnowa. Głównym celem organizacji jest tworzenie warunków zachęcających przedsiębiorstwa z branży chemicznej, budowlanej i elektrycznej do lokalizacji przedsięwzięć produkcyjnych w Tarnowie. Do głównych zachęt dla inwestorów należą atrakcyjne tereny inwestycyjne zlokalizowane w parkach przemysłowych oraz system ulg podatkowych.

Koordynator klastra:
Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A.

Dane kontaktowe:
ul. Słowackiego 33-37, 33-100 Tarnów
Tel.: +48 14 627 75 93 / +48 14 627 75 93
E-mail: sekretariat@tkp.com.pl
Strona www: www.tkp.com.pl

POMORSKI KLASTER BIOECOCHEMICZNY

Pomorski Klaster BioEcoChemiczny skupia pomorskich przedstawicieli branż: biotechnologii, chemii, farmacji, kosmetyków i ochrony środowiska. Atutem klastra jest bardzo silne zaplecze adawczo-rozwojowe, którego potencjał budują trzy największe pomorskie uczelnie wyższe: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska oraz Gdański Uniwersytet Medyczny. Obecność w klastrze silnych jednostek B+R ułatwia zrzeszonym firmom pozyskiwanie specjalistycznej wiedzy, a także realizację projektów badawczych. W klastrze działają ponadto dwie instytucje administracyjne (Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Gdyńskie Centrum Innowacji), które zarządzają dwoma trójmiejskimi parkami naukowo-technologicznymi.

Koordynator klastra:
BioBaltica Sp. z o.o.

Dane kontaktowe:
ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk
Tel.: + 48 58 739 71 77 / +48 58 739 71 17
E-mail: innobaltica@innobaltica.eu
Strona www: www.bioecochem.pl

ZACHODNIOPOMORSKI KLASTER CHEMICZNY „ZIELONA CHEMIA”

Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” to stowarzyszenie osób i instytucji, których celem jest integracja środowiska zachodniopomorskich przedsiębiorców branży chemicznej oraz firm pokrewnych i kooperujących z tą branżą. Firmy klastra to uznane przedsiębiorstwa z długoletnią tradycją handlową i biznesową. Ich produkty są sprzedawane na zagranicznych rynkach Europy, Azji czy Ameryki. Firmy posiadają własne laboratoria doświadczalne oraz współpracują ze sferą badawczo-rozwojową. Członkowie klastra wspierają rozwój przedsiębiorczości i przeciwdziałają bezrobociu w regionie, promują podnoszenie innowacyjności firm, a także prowadzą doradztwo personalne. Wspierają również rozwój klastra poprzez działania promocyjne realizowane w regionie, Europie i na świecie.

Koordynator klastra:
Zachodniopomorski Klaster Chemiczny

Dane kontaktowe:
Al. Piastów 18, 70-310 Szczecin
Tel.: +48 91 852 36 31
E-mail: zielona.chemia@vp.pl
Strona www: www.zielonachemia.eu

BAŁTYCKI KLASTER EKOENERGETYCZNY

Do członków Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego (BKEE) należą przedstawciele sektora biznesu, nauki, administracji oraz organiacji pozarządowych zainteresowani rozwojem i wdrażaniem technologii energetycznych przyjaznych dla środowiska. Uczestnicy organizacji są głównie zlokalizowani na terenie województw: pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Głównym celem BKEE jest usprawnienie koordynacji działań podmiotów gospodarczych, gmin i powiatów, stowarzyszeń i urzędów oraz ośrodków naukowych w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE). Makroregion Polski Północnej posiada największe w kraju zasoby tzw. „zielonej energii” i tym samym największe możliwości ich technologicznego wykorzystania.

Koordynator klastra:
Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk

Dane kontaktowe:
ul. Fiszera 14, 80-952 Gdańsk
Tel.: +48 58 341 68 25
E-mail: bkee@imp.gda.pl, mpatoleta@imp.gda.pl
Strona www: www.imp.gda.pl

DOLNOŚLĄSKI KLASTER EKOENERGETYCZNY EEI – ENERGIA, EKOLOGIA, INNOWACJE

Klaster Ekoenergetyczny EEI – Energia, Ekologia, Innowacje zrzesza polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa, jednostki badawczo-rozwojowe, jednostki samorządu terytorialnego i instytucje otoczenia biznesu wspierajace rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w regionie Dolnego Śląska. Członkowie klastra koncentrują się w szczególności na technologiach wykorzystujących biomasę, np. biogazownie czy lokalne ciepłownie na biomasę. Do strategicznych celów klastra należą budowa i rozwój sieci współpracy pomiędzy nauką a gospodarką oraz wpływanie na wzrost udziału energii zielonej
w bilansie energetycznym Dolnego Śląska.

Koordynator klastra: Fundacja CEDRES

Dane kontaktowe:
Armii Krajowej 6/6, 50-541 Wrocław
Tel.: +48 71 780 51 61
E-mail: cedres@cedres.pl
Strona www: www.cedres.pl

KLASTER BIOENERGIA DLA REGIONU

Klaster Bioenergia dla Regionu (BdlaR) jest otwartą inicjatywą kooperacyjną, skupiającą pięćdziesiąt pięć podmiotów: przedsiębiorstwa, instytuty naukowo-badawcze, jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje otoczenia biznesu działające w obszarze odnawialnych źródeł energii. Klaster BdlaR ma swoją siedzibę w stolicy województwa łódzkiego – w Łodzi. Klaster BdlaR działa na rzecz zrównoważonego rozwoju bioenergetycznego na poziomie regionalnym, zgodnie ze zintegrowanym pakietem działań Komisji Europejskiej w obszarze energii i zmian klimatu. Zespół klastra tworzy ponad stu ekspertów z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych i technicznych, w tym pracownicy naukowi, uznawani w środowisku
biznesowym i akademickim

Koordynator klastra:
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia

Dane kontaktowe:
ul. Piotrkowska 238, 90-360 Łódź
Tel.: +48 42 636 12 59
E-mail: aleksandrow@proakademia.eu
Strona www: www.bioenergiadlaregionu.eu

LUBELSKI KLASTER EKOENERGETYCZNY

Lubelski Klaster Ekoenergetyczny skupia trzydzieści dziewięć podmiotów (trzydzieści trzy przedsiębiorstwa) zlokalizowanych na terenie województw: lubelskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Inicjatorem jego powstania i koordynatorem jest Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny. Członkowie klastra zajmują się energetyką: solarną, wiatrową, wodną i geotermalną oraz produkcją i wykorzystaniem biomasy do celeów energetycznych. Należą do nich m.in. producenci maszyn i biomasy, projektanci i wykonawcy biogazowni, farm wiatrowych, farm fotowoltaicznych i małych elektrowni wodnych, projektanci i wykonawcy sieci elektroenergetycznych, a także przedsiębiorcy zajmujący się gospodarką odpadami przemysłowymi. Łączne zatrudnienie w podmiotach z klastra wynosi 2911 osób, z czego 233 zajmuje się pracami badawczo-rozwojowymi. W ciągu dwóch ostatnich lat podmioty wchodzące w skład klastra wdrożyły pięćdziesiąt innowacji objętych ochroną prawną. Przedsiębiorcy z klastra eksportują swoje produkty do: Rosji, Holandii, Czech, Niemiec, Finlandii, Słowacji, Austrii, Wielkiej Brytanii, Francji i na Białoruś oraz Ukrainę.

Koordynator klastra: Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

Dane kontaktowe:
ul. Lubartowska 74 A, I piętro, 20-094 Lublin
Tel.: +48 81 710 19 20
E-mail: m.galczynska@fundacja.lublin.pl
Strona www: www.fundacja.lublin.pl / zakładka: Lubelski Klaster Ekoenergetyczny

ICT AMBER

Klaster ICT Amber został założony w 2010 roku z inicjatywy Urzędu Miasta w Elblągu. Członkowie klastra zajmują się rozwojem nowych rozwiązań w branżach: telekomunikacyjnej, telefonicznej, informatycznej. Klaster skupia kilka firm z długoletnim doświadczeniem na rynku, a także kilka młodych przedsiębiorstw, w większości założonych przez absolwentów Instytutu Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Organizacja stawia sobie za cel zacieśnianie współpracy pomiędzy różnymi przedstawicielami branży ICT i pokrewnych w regionie, a także budowanie świadomości społeczeństwa w zakresie możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych.

Koordynator klastra: Stowarzyszenie ICT Amber Klaster Teleinformatyczny

Dane kontaktowe:
ul Stoczniowa 2/ A10, 82-300 Elbląg
Tel.: +48 609 827 737
E-mail: adam.augustynowicz@opegieka.pl
Strona www: www.ictamber.pl

INTERIZON – POMORSKI KLASTER ICT

Interizon – Pomorski Klaster ICT powstał w 2009 r. Uczestnicy klastra to podmioty działające w branży informatyki, elektroniki, telekomunikacji, automatyki i robotyki. Głównym celem działalności klastra jest kształtowanie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw branży ICT poprzez dostarczanie wiedzy, wspieranie innowacyjności, stymulowanie współpracy firm i instytucji oraz realizowanie wspólnych celów uczestników klastra.

Koordynator klastra: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Dane kontaktowe:
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
Tel.: +48 58 347 12 81
E-mail: biuro@interizon.pl
Strona www: www.interizon.pl

KLASTER ARCHIWIZACJI CYFROWEJ

Klaster Archiwizacji Cyfrowej został powołany w 2011 roku przez firmę informatyczną Sinersio Polska. Członkowie klastra zajmują się rozwojem uslugi długoterminowej archiwizacji danych. Klaster ma charakter ponadregionalny – gromadzi uczestników z czterech województw tj. lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i pomorskiego.

Koordynator klastra: Narodowe Centrum Archiwizacji Sp. z o.o.

Dane kontaktowe:
ul. Zakopiańska 197, 60-647 Poznań
Tel.: +48 616 232 548 / +48 616 232 483
E-mail: biuro@nca.org.pl
Strona www: www.nca.org.pl

KLASTER ICT POMORZE ZACHODNIE

Klaster ICT Pomorze Zachodnie to stowarzyszenie dynamicznie rozwijających się firm informatycznych z województwa zachodniopomorskiego. Klaster powstał w 2007 roku, by wspierać przedsiębiorców działających na rynku usług i rozwiązań technologii informatycznych. Stowarzyszenie zrzesza firmy świadczące zróżnicowane usługi związane z technologiami informatyczno-telekomunikacyjnymi, jednostki badawczo-rozwojowe działające na rzecz rozwoju tych technologii oraz instytucje otoczenia biznesu wspierające działalność klastra.

Koordynator klastra: Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie

Dane kontaktowe:
ul. Niemierzyńska 17A, 71-441 Szczecin
Tel.: +48 78 33 62 138 / +48 91 85 22 920
E-mail: dkowalczyk@spnt.pl, dkowalczyk@klaster.it
Strona www: www.klaster.it

KLASTER WSPÓLNOTA WIEDZY I INNOWACJI W ZAKRESIE TECHNIK INFORMACYJNYCH I KOMUNIKACYJNYCH

Klaster ICT o nazwie Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych działa we Wrocławiu – sercu Dolnego Śląska. Skupia sześćdziesięciu dziewięciu partnerów. Celem członków klastra jest budowanie trwałej platformy współpracy w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych pomiędzy podmiotami gospodarczymi, placówkami naukowo-badawczymi, władzami lokalnymi oraz instytucjami towarzyszącymi na rzecz technologicznego rozwoju Dolnego Śląska i kraju. Priorytetem dla wspólnych działań członków organizacji jest również zaspokajanie zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowane kadry specjalistów z ICT w ramach klastra.

Koordynator klastra: Politechnika Wrocławka

Dane kontaktowe:
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
Tel.: +48 71 3202430, +48 71 3202641, +48 71 3203574
E-mail: kontakt@ict-cluster.wroc.pl
Strona www: www.ict-cluster.wroc.pl

MAZOWIECKI KLASTER ICT

Mazowiecki Klaster ICT powstał w 2007 r. z inicjatywy Instytutu Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur. Klaster działa na rzecz rozwoju i współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami z branży informatyki, teletechniki, telekomunikacji i mediów elektronicznych, jednostkami B+R, szkołami wyższymi oraz instytucjami otoczenia biznesu i samorządami lokalnymi z obszaru Warszawy i z terenów pozametropolitalnych.

Koordynator klastra: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego WIEDZA

Dane kontaktowe:
ul. Śniadeckich 1/15 m 44, 00-654 Warszawa
Tel.: +48 22 621 33 43 / +48 512 196 387
E-mail: biuro@klasterict.pl
Strona www: www.klasterict.pl

KLASTER MEBEL ELBLĄG

Stowarzyszenie Klaster Mebel Elbląg powstał w 2009 r. i jest inicjatywą o zasięgu lokalnym obejmującą Elbląg i jego okolice. W skład klastra wchodzą nie tylko przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją mebli czy ich komponentów, lecz także fi rmy świadczące usługi dla sektora. W klastrze zrzeszone są obecnie dwadzieścia dwa podmioty. Klaster kilkukrotnie brał udział w Międzynarodowych Targach Poznańskich, Międzynarodowych Targach Ostródzkich, gdzie prezentują swoje produkty.

Koordynator klastra: Stowarzyszenia „Klaster Mebel Elbląg”

Dane kontaktowe:
ul. Stanisława Sulimy 1, 82-300 Elbląg
Tel.: +48 669 770 067
E-mail: biuro@klastermebel.pl
Strona www: www.klastermebel.pl

KLASTER INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII W WYTWARZANIU CINNOMATECH

Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu, zwany Klastrem CINNOMATECH powstał w 2009r. z inicjatywy przedsiębiorców zajmujących się produkcją maszyn i narzędzi, usługami technologicznymi dystrybucją, doradztwem, edukacją oraz usługami dla biznesu. Klaster świadczy usługi produkcyjne, edukacyjne, badawczo-rozwojowe oraz doradcze. Ważnym zadaniem klastra jest wpieranie rozwoju gospodarki regionu oraz wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw działających w branży wytwórczej. Główne cele klastra to: stworzenie sieci współpracy, zwiększanie innowacyjności przedsiębiorstw i producentów, opracowywanie i wprowadzanie na rynek produktów i usług o charakterze innowacyjnym.

Koordynator klastra: Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.

Dane kontaktowe:
ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław
Tel.: +48 604 419 194
E-mail: sekretariat@dpin.pl
Strona www: www.cinnomatech.pl

KLASTER KOTLARSKI

Klaster Kotlarski skupia producentów kotłów grzewczych, podzespołów i elementów grzewczych, a także firmy wytwarzające elektroniczne regulatory sterujące procesem spalania. Celem działalności klastra a jest wspieranie przedsiębiorców w tworzeniu innowacji, a także propagowanie nowoczesnych technologii grzewczych uwzględniających ochronę środowiska. By zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstw z branży Klaster Kotlarski promuje wśród nich wiedzę o aktualnie stosowanych systemach grzewczych oraz nowoczesnych technologiach.

Koordynator klastra: Stowarzyszenie Klaster Kotlarski
Dane kontaktowe:
ul. Kaliska 65; 63-300 Pleszew
Tel.: +48 503 120 316
E-mail: biuro@klasterkotlarski.pl
Strona www: www.klasterkotlarski.pl

KLASTER METALOWY METALIKA

Klaster skupia kilkanaście przedsiębiorstw z branży metalowej oraz branż komplementarnych z województw: zachodnio-pomorskiego, wielkopolskiego oraz pomorskiego. Celem inicjatywy klastrowej jest dynamiczny rozwój i zwiększenie skali kooperacji wewnętrznej.

Koordynator klastra: MP Polskie Klastry Sp. z o.o.

Dane kontaktowe:
ul. Dolomitów 15, 71-784 Szczecin
Tel.: +48 606 280 653 / +48 603 798 785 / +48 91 880 35 04
E-mail: biuro@polskieklastry.org
Strona www: www.polskieklastry.org

LUBUSKI KLASTER METALOWY

Lubuski Klaster Metalowy powstał w 2007 r. z inicjatywy firm północnej części województwa lubuskiego Obecnie klaster skupia się na budowaniu zaufania w ramach sieci kooperacji i oraz spójnego systemu edukacji technicznej. Ważnym celem klastra jest rozwój nauk ścisłych i technicznych na poziomie akademickim , a także tworzenie efektywnych powiązań w regionie między nauką i biznesem.

Koordynator klastra: Stowarzyszenie Lubuski Klaster Metalowy

Dane kontaktowe:
ul. Jagiellończyka 17/1; 66-400 Gorzów Wlkp.
Tel.: +48 95 722 75 30
E-mail: biuro@lubuskiklaster.pl
Strona www: www.lubuskiklaster.pl

ZACHODNIOPOMORSKI KLASTER MORSKI

Klaster powstał w 2008 w wyniku oddolnej inicjatywy fi rm branży stoczniowej w celu wspierania rozwoju gospodarki morskiej poprzez tworzenie sieci współpracy przedsiębiorstw, samorządu terytorialnego, wyższych uczelni i instytucji otoczenia biznesu. Klaster jest członkiem European Network of Maritime Clusters i prowadzi intensywne działania polegające na zachęcaniu inwestorów strategicznych do lokowania kapitału lub zleceń na terenie województwa. ZKM skupia podmioty gospodarcze, działające głównie w branży remontów i przebudowy statków oraz budowy jednostek pływających i konstrukcji wielkogabarytowych. Ściśle współpracuje również z Zarządem Miasta i Województwa.

Koordynator klastra:
Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Morski

Dane kontaktowe:
ul. Łady 2, 70-966 Szczecin
Tel.: +48 91 43 24 694 / +48 602 73 93 89 / +48 91 43 24 650
E-mail: biuro@klastermorski.org
Strona www: www.klastermorski.org

Klaster Obróbki Metali

Klaster Obróbki Metali skupia blisko 70 firm z północno-wschodniej Polski, głównie z województwa: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego oraz lubelskiego, działających w branży obróbki metali, zarówno w sferze usług, handlu, jak i produkcji. W branży tej zatrudnienie znajduje ponad 15 000 mieszkańców regionu. Członkami klastra są krajowi i światowi liderzy produkcji maszyn i urządzeń rolniczych o wysokim innowacyjnym potencjale rozwojowym.

Koordynator klastra: Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju

Dane kontaktowe:
Al.1000-lecia Państwa Polskiego 39 A, 15-111 Białystok
Tel./fax.: ++48 85 651 41 46 / +48 85 651 41 48
E-mail: biuro@metalklaster.pl
Strona www: www.metalklaster.pl

Bydgoski Klaster Przemysłowy

Bydgoski Klaster Przemysłowy powstał w 2006 roku. Obecnie zrzesza 15 członków zwyczajnych i 36 członków wspierających, działających w branży przetwórczo-narzędziowej i szeroko rozumianej branży chemicznej. Głównym celem działalności Stowarzyszenia Bydgoski Klaster Przemysłowy jest promowanie województwa kujawsko-pomorskiego jako wiodącego w Polsce ośrodka produkcji nowoczesnych narzędzi do przetwórstwa oraz detali z tworzyw sztucznych.

Koordynator klastra: Stowarzyszenie Bydgoski Klaster Przemysłowy

Dane kontaktowe:
ul. Mennica 6, 85-112 Bydgoszcz
Tel.: +48 52 58 59 152
E-mail: bkp@klaster.bydgoszcz.pl
Strona www: www.klaster.bydgoszcz.pl

Klaster Poligraficzno-Reklamowy w Lesznie

Członkowie powołanego w 2006 roku klastra to przedsiębiorstwa aktywne w branży poligraficznej i reklamowej: drukarnie, agencje reklamowe, wykonawcy reklamy wizualnej, gadżetów reklamowych i trofeów sportowych, producenci opakowań i galanterii papierniczej oraz przygotowalnia poligraficzna. Firmy działają w powiecie leszczyńskim, rawickim, gostyńskim, wschowskim oraz górowskim. Celem działalności klastra jest podnoszenie konkurencyjności sektora, popularyzowanie postaw proinnowacyjnych, podnoszenie poziomu technologicznego świadczonych usług, jak również pośrednictwo w wymianie informacji pomiędzy przedsiębiorcami.

Koordynator klastra: Stowarzyszenie Klaster Poligraficzno-Reklamowy w Lesznie

Dane kontaktowe:
ul. Bolesława Chrobrego 35A, 64-100 Leszno
Tel.: +48 65 529 29 47 / +48 65 529 29 51
E-mail: manus@data.pl
Strona www: www.poligrafia.leszno.eu

Klaster Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych POLIGEN

Klaster Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych POLIGEN powstał z inicjatywy Politechniki Rzeszowskiej, przedsiębiorstwa MARMA Polskie Folie Sp. z o.o. oraz instytucji okołobiznesowej – spółki INNpuls. Celem Klastra POLIGEN jest tworzenie efektywnego systemu innowacji poprzez wspieranie współpracy jego partnerów w zakresie szeroko pojętego wzrostu konkurencyjności, wdrażania innowacji produktowych, organizacyjnych czy procesowych, rozwoju zrównoważonych technologii oraz rozwoju kapitału ludzkiego.

Koordynator klastra: INNpuls Sp. z o.o.

Dane kontaktowe:
ul. Hetmańska 40a, 35-045 Rzeszów
+48 17 77 88 270 / +48 17 77 88 273
E-mail: info@innpuls.pl
Strona www: www.poligen.pl

Klaster Spawalniczy KLASTAL

Klaster Spawalniczy KLASTAL powstał w Stalowej Woli, mieście o długiej tradycji przemysłowej. Celem działań klastra jest zapewnienie wysokiej jakości produktów i usług oraz udoskonalenie procesów związanych z technologią spawania. KLASTAL współpracuje z Katedrą Odlewnictwa i Spawalnictwa Politechniki Rzeszowskiej i Inkubatorem Technologicznym, które dysponują wysokiej jakości aparaturą badawczą i urządzeniami spawalniczymi oraz aparaturą naukowo-badawczą do opracowywania nowych technologii znajdujących zastosowanie w spawalnictwie.

Koordynator klastra: Regionalna Izba Gospodarcza

Dane kontaktowe:
ul. 1-go Sierpnia 26B, 37-450 Stalowa Wola
Tel./fax.: +48 15 844 03 57 (EN) / +48 15 844 03 57
E-mail: rig@onet.pl
mszczepańska@rig-stw.pl
wgalczynski@rig-stw.pl (EN)
Strona www: www.klastal.org

Klaster „Dolina Ekologicznej Żywności”

Klaster „Dolina Ekologicznej Żywności” zrzesza podmioty działające na rzecz promowania i rozwoju żywności ekologicznej. Członkami klastra są firmy, które mają potencjał i bogate doświadczenie w uprawie i wytwarzaniu ekologicznej żywności. Klaster koncentruje się na rozwoju współpracy pomiędzy ośrodkami naukowymi, podmiotami działającymi na rzecz innowacyjności oraz przedsiębiorcami zajmującymi się produkcją, przetwórstwem i dystrybucją produktów ekologicznych. Dolina Ekologicznej Żywności dąży do podniesienia konkurencyjności i innowacyjności oferty poprzez wprowadzanie nowych lub udoskonalonych produktów i usług.

Koordynator klastra: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Dane kontaktowe:
ul. Nadbystrzycka 44a, 20-501 Lublin
Tel./fax.: +48 81 53 84 668 / +48 517490880
E-mail: biuro@dolinaeko.pl
Strona www: www.dolinaeko.pl

Klaster SpediGo Polish Group

Klaster SpediGo Polish Group to wspólne przedsięwzięcie przedsiębiorców reprezentujących branżę transportową, instytucji otoczenia biznesu i jednostki naukowo-badawczej. Jest to ponadregionalna sieć powiązań kooperacyjnych, do której należą przedsiębiorstwa pochodzące głównie z województw: mazowieckiego, łódzkiego i podkarpackiego.

Koordynator klastra: Sawa Logistics Sp. z o.o.

Dane kontaktowe:
Annopol 3, pok.330, 03-236 Warszawa
Tel./fax.: +48 22 614 40 90 / +48 606 330 199
E-mail: kontakt@spedigo.pl
Strona www: www.spedigo.pl

Elbląski Klaster Turystyczny (EKT)

Elbląski Klaster Turystyczny (EKT) zrzesza 41 członków. Członkowie klastra to firmy, gospodarstwa agroturystyczne, wyspecjalizowani gestorzy bazy noclegowej, turystycznej, touroperatorzy, a także inne podmioty świadczące usługi związane z branżą turystyczną, działające w pokrewnych sektorach oraz związane z nimi instytucje współpracujące.

Koordynator klastra: Stowarzyszenie Elbląski Klaster Turystyczny

Dane kontaktowe:
ul. Agrykola 8, 82-300 Elbląg
Tel.: Ewa Gadomska +48502769942 (EN) / Hanna Skrobotun (PL) +48506140176
E-mail: kontakt@elblaskaturystyka.pl
Strona www: www.klaster-elblaskaturystyka.pl

Klaster turystyczny‚ e-KOLOT „Kraina mlekiem i miodem płynąca’’

Klaster zrzesza podmioty z terenu powiatów kluczborskiego i oleskiego w województwie opolskim. Region charakteryzuje się dużym potencjałem dla rozwoju szeroko pojętej turystyki wiejskiej oraz produkcji, konsumpcji i edukacji ekologicznej. W skład klastra wchodzą przedsiębiorcy z branży, samorządy powiatów kluczborskiego i oleskiego, Uniwersytet Opolski oraz Opolski Park Naukowo-Technologiczny.

Koordynator klastra: Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna

Dane kontaktowe:
ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork
Tel./fax.: +48 603 404 530 / +48 77 418 52 18 wew. 154
E-mail: kolot@e-kolot.pl
Strona www: www.e-kolot.pl

Klaster Uzdrowisko Supraśl

Uzdrowisko Supraśl wraz z ościennymi gminami tworzą zwarty kompleks osadzony w Puszczy Knyszyńskiej, jednej z najpiękniejszych w Polsce. Klaster w swoich działaniach skupia się na kreowaniu wizerunku Puszczy Knyszyńskiej jako obszaru atrakcyjnego turystycznie oraz uzdrowiskowo dzięki klimatowi i pokładom borowinowym. Oprócz wspaniałej przyrody Puszcza ma do zaoferowania niepowtarzalne walory kulturowe i pamiątki historii. Miejsce to posiada ogromny potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji. Klaster zrzesza 30 członków.

Koordynator klastra: Fundacja Uzdrowisko Supraśl

Dane kontaktowe:
ul. Piłsudskiego 64, 16-030 Supraśl
Tel.: +48 608 040 903
E-mail: fundacja@uzdrowiskosuprasl.pl
Strona www: www.uzdrowiskosuprasl.pl

Śląski Klaster Wodny

Inicjatorem utworzenia Śląskiego Klastra Wodnego było Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA. w Katowicach. W klastrze współpracują przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, jednostki samorządowe województwa śląskiego, wyższe uczelnie oraz fi rmy związane z branżą wodociągową. Misją ŚKW jest dbanie o środowisko naturalne poprzez racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych, by zachować je w dobrym stanie dla przyszłych pokoleń. Główne cele działalności Śląskiego Klastra Wodnego to ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych, wzrost niezawodności i bezpieczeństwa funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę regionu oraz wdrożenie zrównoważonej gospodarki ściekowej dla zapewnienia ochrony ekosystemów wodnych i lądowych.

Koordynator klastra: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach

Dane kontaktowe:
ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice
Tel.: +48 32 603 86 61
E-mail: office@klasterwodny.pl
Strona www: www.klasterwodny.pl

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP