PL EN DE FR RU

Konferencja CEDEF w Serbii nt. nowoczesnych technologii w budownictwie

Dodano 27 października 2013

15 listopada 2013 roku w Belgradzie, Central European Development Forum (CEDEF) organizuje konferencję pod tytułem: „Zrównoważone budownictwo: nowoczesne technologie i metody finansowania budynków energooszczędnych”.

Organizowana konferencja Centralne Europejskie Forum Rozwoju (CEDEF)  w Serbii jest objęta patronatem m.in. Ministerstwa Ochrony Energii, Rozwoju i Środowiska Serbii oraz we współpracy z Serbską Izbą Inżynierów i Krajową Agencją Urbanizacji.

Na konferencję zaproszony został  z Polski Bogdan Węgrzynek, Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw i V-ce Prezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie. Udział przedstawicieli Klastra OKIP w konferencjach i spotkaniach w Serbii związany jest z planami prowadzenia wspólnych projektów transgranicznych, które będą mogły być skutecznie realizowane z udziałem polskich firm dzięki umowie o współpracy zawartej pomiędzy Klastrem OKIP a Klastrem Międzynarodowego Rozwoju Gospodarczego „Futura” oraz powstałym Związkiem Krajów Europy Wschodniej.

Celem konferencji CEDEF jest m.in. :
– przedstawienie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, pozwalających na budowę energooszczędnych budynków, poprzez wybór odpowiednich materiałów budowlanych i izolacyjnych oraz systemów HVAC,
– omówienie gospodarczych skutków stosowania standardów zrównoważonego budownictwa,
– omówienie wyników stosowania certyfikacji i wydawania paszportów energetycznych dla budynków w Serbii,
– omówienie finansowania energooszczędnych projektów.

Rosnące standardy życia, powodują coraz większe zużycia energii elektrycznej. Ze względu na wysokie zużycie energii elektrycznej  w budynkach, a także zwiększający się potencjał oszczędności energii i ochrony środowiska, efektywności energetycznej i zrównoważonego budownictwa stawiane są coraz  wyższe priorytety względem nowoczesnej architektury i energii. Szacuje się, że budynki zużywają średnio od 30 % do 40 %  światowej energii. Aby dany budynek stał się energooszczędny, konieczne jest stosowanie nowoczesnych technologii oraz stosowanie wysokiej jakości materiałów budowlanych i systemów energetycznych zapewniających zarówno oszczędność ciepła jak i energii. Wyróżnia się typowe słabe punkty energetyczne budynków które mogą mieć znaczący wpływ na efektywność energetyczną m.in.: utrata energii poprzez powierzchnię dachu, okna, izolację ścian zewnętrznych oraz strata poprzez system ogrzewania itp.

Poprawa efektywności energetycznej budynków jest bardzo ważna, stanowi najbardziej racjonalny, długoterminowy, jak i opłacalny sposób oszczędności energii. Inwestycje w efektywność energetyczną budynków i materiałów do izolacji oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, zwiększają wartość budynku jak i zapewniają szybki zwrot inwestycji.

Pełne wdrożenie ustawy o efektywności energetycznej, uchwalonej w Serbii w marcu 2013 roku, rozpocznie  się w 2014 roku. Przepisy niniejszej ustawy określonego funduszu budżetu, z którego finansowane będą poprawy EE. Jedna trzecia funduszy zostanie przeznaczona  dla celów mieszkalnych, natomiast pozostałe środki będą wydatkowane na poprawę  przemysłu. Ponadto, zostanie określone rozporządzenie i umowa ESCO i umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym, w celu stymulowania poprawy projektów EE i wdrażania OZE w samorządzie.

Justyna Pachelska

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP