PL EN DE FR RU

Konferencja Klastrów Polskich w Bydgoszczy

Dodano 1 listopada 2013

13 listopada 2013 roku w bydgoskim Hotelu Holiday Inn, Związek Pracodawców „Klastry Polskie” wraz z władzami Bydgoszczy organizuje konferencję pod tytułem: „Wsparcie samorządów dla polityki klastrowej w nowej perspektywie finansowej”.

Samorządy w ostatnim czasie przykładają ogromną wagę do tematów, które będą kluczowe jeśli chodzi o możliwości korzystania z funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Jednym z najważniejszych obszarów zainteresowania władz samorządowych są klastry, ze względu na nacisk ze strony Unii Europejskiej na wspieranie powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami i nauką, wspieranie i rozwój innowacyjności oraz wzmocnienie jakości badań. W największym stopniu właśnie dzięki powiązaniom klastrowym założenia te mogą być realizowane, a przez co również efektywnie wykorzystywane środki finansowe.

Aktywna rola samorządów to nie tylko tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i jej promocja, ale również zwiększanie adaptacyjności lokalnej gospodarki. Działania podejmowane przez władze samorządowe powinny być prowadzone w długim horyzoncie czasowym. Kluczową sprawą dla rozwoju gospodarczego danego regionu jest wykorzystanie potencjału jaki mają funkcjonujące na danym obszarze firmy. Władze samorządowe obecnie największy nacisk kładą na promowanie idei klasteringu i idei współpracy. Zachęcanie przedsiębiorców do współpracy, szukania wspólnych pomysłów, wymiany poglądów są wyzwaniem, które będzie priorytetem dla samorządów w kontekście wejścia w życie nowej perspektywy finansowej.

Dzięki klastrom możliwe będzie tworzenie innowacji, a co za tym idzie wzrost konkurencyjności i innowacyjności regionów, będące podstawą ich rozwoju. Stąd pomysł podjęcia dyskusji na temat wsparcia ze strony samorządów dla polityki klastrowej w nowej perspektywie finansowej i organizacja przez „Klastry Polskie” we współpracy z władzami samorządowymi konferencji w regionie kujawsko-pomorskim.

Jednym z elementów unijnej strategii Europa 2020 jest koncepcja inteligentnych specjalizacji – wyznaczenie najważniejszych kierunków rozwoju. To nowe spojrzenie na problemy innowacyjności, nauki, przemysłu i rozwoju regionalnego. Władze lokalne mają wskazać wybrane, innowacyjne kierunki z szansami na korzyści gospodarcze. Wymaga to analizy możliwości, uwzględnienia specyfiki gospodarczej regionu oraz współpracy samorządów z nauką i biznesem.

Struktury klastrowe to jedna ze sprawdzonych recept rozwoju gospodarczego. Bez wypracowania mechanizmów współpracy klastrów, samorządów, przedsiębiorstw, uczelni, ośrodków naukowych i badawczych oraz określenia strategii rozwoju regionu nie można myśleć o sukcesach. Z tego powodu samorządy chcą wspierać oraz prowadzić odpowiednio skoordynowaną politykę klastrową.

Anna Figiel

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP