PL EN DE FR RU

Konferencja SPIN -Model Transferu Innowacji w Małopolsce

Dodano 10 kwietnia 2014

W dniu 7 kwietnia 2014 roku w Krakowie odbyła się konferencja naukowa „SPIN -Model Transferu Innowacji w Małopolsce”.

„SPIN – Model Transferu Innowacji w Małopolsce” skupia się na czterech dziedzinach: medycyna translacyjna, budownictwo energooszczędne, inteligentne sieci, biotechnologia. Projekt jest modelem współpracy przedsiębiorstw z naukowcami, która ma umożliwić transfer wiedzy z sektora nauki do gospodarki i komercjalizację badań. Podczas konferencji w Krakowie zaprezentowano potrzeby, problemy i dotychczasowe osiągnięcia rozwiązania SPIN.

– Władze samorządowe, uczelnie i przedsiębiorstwa – bez żadnego z tych elementów SPIN nie mógłby dobrze funkcjonować. Chciałbym szczególnie podkreślić tu rolę samorządów, które są tym ogniwem, jaki powinien pomagać możliwie najwięcej – mówił podczas otwarcia konferencji Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego, Przewodniczący Rady Programowej SPIN.

– Doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, że wdrażanie coraz bardziej innowacyjnych rozwiązań jest kluczowe dla rozwoju regionu – zaznaczał Roman Ciepiela, Wicemarszałek Małopolski – Dlatego też do współpracy w ramach modelu SPIN zaprosiliśmy najbardziej cenione uczelnie Uniwersytet Jagielloński, Akademię Górniczo-Hutniczą i Politechnikę Krakowską.

Zaproszeni paneliści omówili znaczenie innowacji, poziom wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w Małopolsce i ich znaczenie w gospodarce. W czasie konferencji poruszono m.in. tematy: „Model SPIN sposobem na innowacje”, „Lighting, wiatraki – inteligentna informatyka”, „Budownictwo energooszczędne – moda czy standard?”, „Biotechnologia – laboratoria przyszłości” i „ Z laboratorium do łóżka chorego”.

Głos w dyskusji zabrali samorządowcy, naukowcy i biznesmeni. W wydarzeniu uczestniczył m.in. Bogdan Węgrzynek, Prezes Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw, organizacji parasolowej dla klastrów, opierającej się na realizacji projektów dzięki współpracy nauki i biznesu oraz sieciowaniu ogromnej liczby podmiotów z całego kraju.

Projekt SPIN ma wpłynąć na jak najlepsze wykorzystanie potencjału Małopolski. Skierowany jest do trzech grup: władz regionalnych, jednostek naukowych i przedsiębiorców. Jego kluczowym elementem są Centra utworzone na małopolskich uczelniach. Są to: Małopolskie Centrum Biotechnologii (Uniwersytet Jagielloński), Małopolski Ośrodek Medycyny Translacyjnej (Collegium Medicum UJ), Centrum Inteligentnych Systemów Informatycznych (Akademia Górniczo-Hutnicza) oraz Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego (Politechnika Krakowska).

Anna Figiel

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP