PL EN DE FR RU

NAJWIĘKSZY PROGRAM POWOJENNEJ POLSKI – POLSKA 3.0 PREZENTUJE SWOJE PLANY INNOWACJI GOSPODARKI I ROZWOJU POL...

Dodano 8 sierpnia 2016

Zaproszeni goście prestiżowej imprezy w liczbie ponad 450 osób to przedstawiciele rządów, parlamentów, eksperci, naukowcy, innowatorzy czy inwestorzy z Polski oraz państw Europy Środkowo – Wschodniej.

Wśród prelegentów Forum znaleźli się: Stanisław Karczewski – Marszałek Senatu RP, senator Grzegorz Napieralski, Jerzy Kwieciński – Sekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju, Marek Zagórski – Sekretarz Stanu Ministerstwa Skarbu Państwa, , Roman Ciepela – prezydent Tarnowa i in. Wśród obecnych prelegentów z dziedziny biznesu zaliczyć możemy: Rafała Sonika – prezesa zarządu Gemini Holdings Sp. z o. o., Pawła Śliwę – wiceprezesa zarządu ds. innowacji PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Brunona Bartkiewicza – prezesa zarządu ING Banku Śląskiego S.A., Adama Malczaka – analityka politycznego w CEE Google oraz Macieja Chorowskiego – dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Jednym z ważniejszych punktów tegorocznego Forum Inwestycyjnego była konferencja Komisji Polityki Gospodarczej (ECON) Europejskiego Komitetu Regionów. Najistotniejsze panele Forum skoncentrowane były na innowacjach, które są istotnym elementem konkurencyjności i wsparcia przedsiębiorstw, perspektywach rozwoju projektów innowacyjnych i sposobach ich finansowania, regionalnych ekosystemach, branży energetycznej, technologicznej, oraz o informatyzacji ochrony zdrowia.

Jak stwierdził wiceminister Rozwoju Jerzy Kwieciński, poziom innowacyjności polskich firm jest niewystarczający, w szczególności sektor usług. „Jeżeli mówimy o reindustrializacji, to właśnie przez cyfryzację i innowację. Jeśli o wzroście polskich firm, to również przez innowacje. Ta sama sytuacja dotyczy ekspansji zagranicznej naszych firm” – podkreślił.

Podczas Forum w Tarnowie odbył się cały panel, który poświęcony był polskim innowacjom: Startup 3.0.

Startup 3.0, gdzie skupione są najlepsze polskie startupy i myśl techniczna, jest częścią programu POLSKA 3.0 – największego polskiego projektu powojennej Polski, zakładającego stworzenie płaszczyzny transportu multimodalnego w Polsce, m.in. poprzez budowę największego w Europie centrum logistycznego, połączonego z transportem wodnym, kolejowym, lotniczym i drogowym.

Projekt Polska 3.0 ma szansę stać się elementem polskiego ekosystemu gospodarczego i doprowadzić do dynamizacji polskiej gospodarki. Realizacja programu przewidziana jest na długą perspektywę, w trakcie której oddziaływać będzie na najważniejsze gałęzie polskiej gospodarki, pobudzając wzrost gospodarczy i tworząc dziesiątki tysięcy nowych miejsc pracy.

Polska 3.0 to program zintegrowanych działań, mających na celu połączenie polskich rzek, autostrad i kolei w jedną płaszczyznę transportu multimodalnego oraz budowę największego w Europie Ponadnarodowego Centrum Logistycznego w Gorzyczkach.

Głównym założeniem projektu jest przywrócenie żeglowności rzeki Odry, budowa połączenia Dunaj – Odra – Łaba, wpisującego się w Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy CETC–ROUTE 65 oraz budowa Centrum Logistycznego Gorzyczki – Věřňovice i restrukturyzacja górnictwa na Śląsku.

Apolityczny, oddolny Program Polska 3.0, poprzez wspólnotę interesów, został wspólnie wypracowany przez kluczowych specjalistów z dziedzin biznesu, logistyki i transportu w kraju, przedstawicieli nadodrzańskich portów, podmioty gospodarcze zrzeszone w klastrach, społeczność szeregu firm, które upatrują olbrzymiej szansy biznesowej w dziesiątkach projektów, zawartych w tym programie.

Program wypracowany został na niwie klastrowej. Jego inicjator – Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw, zrzesza czołowe polskie klastry, będąc „klastrem klastrów”, skupiającym wokół siebie kilkuset przedsiębiorców, w tym wiodące polskie firmy.

Grafika nowe formy konkurencyjnośc pl gosp.

Sam program Polska 3.0 jest jednym wielkim Startup’em, gdyż jest niezwykle innowacyjnym pomysłem, oddolną inicjatywą klastrową OKIP zrzeszającą podmioty oraz instytucje, których celem jest rozwój regionu, jak i innowacji. W portfolio programu Polska 3.0 znajduje się szereg najbardziej innowacyjnych i konkurencyjnych na skalę międzynarodową rozwiązań dla gospodarki, skupionych w ramach „Made in Poland” i „Startup 3.0”.

Jeden z paneli tegorocznego Forum Inwestycyjnego w pełni poświęcony był Startupom. Zaprezentowane zostały nieprzeciętne polskie startupy, które są najbardziej perspektywiczne i które odniosły sukces międzynarodowy. Przedstawiciele i założyciele najlepszych startupów z naszego kraju przybliżyli gościom drogę, jaką musieli przebyć by wzbić się na szczyt swych oczekiwań, od samego pozyskania środków na zrealizowanie swojego pomysłu aż po umiejętne przekroczenie barier administracyjnych i innych napotkanych trudności.

Moderatorem panelu Startup był Bogdan Węgrzynek – prezes zarządu głównego Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw i Dyrektor Generalny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Innowacyjnych Przedsiębiorców.

Panel traktujący o startupach otworzyła Angelika Jarosławska – członek zarządu Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw i koordynatorka programu Polska 3.0, którego składową jest jeden z programów, Startup 3.0 – w ramach którego rozwijane są najbardziej innowacyjne polskie przedsiębiorstwa startupy oraz myśl techniczna. Startup 3.0 pomaga przedsiębiorstwom na różnych etapach rozwoju. To między innymi: międzynarodowa promocja,  kompleksowa pomoc w rozwinięciu projektu, wraz z zapewnieniem współpracy z najlepszymi ekspertami, dostęp do inwestorów i innych innowacyjnych przedsiębiorstw, a więc łączenie potencjałów w ramach klastrów.

Prócz Angeliki Jarosławskiej, panelistami tematyki związanej ze startupami byli: Przemysław Kuśnierek – dyrektor generalny Migam, Eliza Kruczkowska – prezes fundacji Startup Poland, Artur Racicki – dyrektor generalny Social WiFi, Beata Paszek – Sobolewska – dyrektor generalny Torqway, Jakub Sobczak – dyrektor generalny portalu PolakPotrafi.pl.

W panelu obecna miała być również Pani Eliza Kruczkowska, którą zatrzymały pilne sprawy.

Innowacyjny i przełomowy na skalę światową Migam (OKIP, Polska 3.0) powstał w 2011 roku. To także projekt startupowy. Swoje działania nakierowuje na klientów Głuchych i poprawę komunikacji między nimi a słyszącymi pracownikami biur obsługi klienta. Migam oferuje także bezpłatny słownik do nauki języka migowego, wydawanie podręczników do nauki języka migowego, szkolenia z migowego języka, tłumaczenia tekstów i filmów na język migowy, a także tłumacz języka migowego dostępny online – pod nazwą Tłumacz Migam.

Social WiFi jest to spółka, która dostarcza platformę WiFi marketingu, z której korzystają sektory retail, HoReCa. Platforma ma swoje zastosowanie także w czasie eventów indoor – outdoor czy akcji specjalnych. Dzięki Social WiFi możliwa jest identyfikacja klientów i nawiązywanie z nimi późniejszej interakcji (zbieranie opinii z pomocą systemu 5-ciu gwiazdek, wysyłka e-mailingów, czy wyświetlanie informacji w rzeczywistym czasie).

Kolejnym prezentującym się podczas panelu startupem był Torqway. Jest to niezwykle innowacyjny pojazd z napędem ręcznym. Służy on do poruszania się w pozycji stojącej, wymuszając przy tym aktywność górnych partii mięśni, a tym samym poprawiając kondycję ruchową. Torqway znajduje zastosowanie nie tylko w sporcie, rehabilitacji czy profilaktyce

Z kolei zaprezentowany został kolejny wiodący startup PolakPotrafi.pl. Polakpotrafi.pl to platforma wykorzystująca crowdsourcing oraz crowdfunding. Crowdsourcing polega na rozwijaniu swojego pomysłu w oparciu o wiedzę, pomysły i sugestie szerszej społeczności ludzkiej. Crowdfunding zaś to szczególna forma finansowania projektów, bazująca na współpracy z szeroko pojętą społecznością. Dzięki platformie Polacy są w stanie przedsięwziąć i zrealizować swoje najśmielsze pomysły i idee.

Ostatnim startupem prezentującym się podczas Forum Inwestycyjnego była Fundacja Startup Poland. Jest to oddolna inicjatywa, założona przez przedsiębiorców, dla których innowacyjność stanowi wartość nadrzędną. Przedstawiciele Startup Poland dbają o budowanie warunków sprzyjających polskim startupom o dużym potencjale. Ich celem jest przybliżenie politykom, samorządowcom i decydentom tematyki związanej z dynamiką i efektywnością działań podejmowanych przez startupy, bowiem stymulują one przedsiębiorczość technologiczną naszego kraju.

Zaprezentowany podczas panelu organizacje startupowe swój sukces i pozycję na rynku zawdzięczają przynależności do jednej z największych w Polsce organizacji parasolowej – chroniącej i wspierającej je na każdym etapie ich działalności. Mowa oczywiście o Ogólnopolskim Klastrze Innowacyjnych Przedsiębiorstw i Polsce 3.0. Dzięki swoim działaniom OKIP, a wraz z nim Polska 3.0 wspiera polskie Startup’y, firmy i myśli technologiczne, pomaga im zdobywać inwestorów i nowe rynki oraz pomaga budować ścieżkę dla ich rozwoju, Poprzez swoje działania OKIP promuje Startup’y, łączy je w organizacjach klastrowych z innymi podmiotami z określonej branży, ale też zapewnia zaplecze w postaci współpracujących uczelni czy ośrodków klastrów międzynarodowych.

Działalność Startupowa jest niezwykle popularna w świecie dzisiejszego biznesu. Świadczy o tym fakt, iż podczas samego Forum Inwestycyjnego odbył się konkurs Start-up Award. Do konkursu zgłoszonych zostało prawie 80 projektów (z Polski, Bułgarii i Ukrainy). Zwyciężył projekt LGM, zdobywając czek na kwotę 100 000 złotych.

Polska powinna być dumna z posiadania tylu innowacyjnych przedsiębiorców, dzięki którym nasza gospodarka pnie się do góry, podnosząc konkurencyjność naszego kraju.


Wioleta Ogorzałek

Forum Inwestycyjne 2016

Forum Inwestycyjne 2016

Forum Inwestycyjne 2016

Forum Inwestycyjne Kuśmierek

Forum Inwestycyjne 2016

Forum Inwestycyjne Sobolewska

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP