PL EN DE FR RU

O udrożnieniu Odry podczas spotkania Krajowej Sieci Klastrowej w Opolu

Dodano 29 lipca 2015

Współpraca i działanie w klastrach to klucz do sukcesu – twierdzą przedstawiciele Krajowej Sieci Klastrów. W Opolu 17 lipca 2015 r. w Parku Przemysłowym Metalchelm odbyło się spotkanie przedsiębiorców, przedstawicieli klastrów z całej Polski, którzy chcą tworzyć nowe przedsięwzięcie. Jednym z tematów rozmów był ważny dla miasta problem z transportem produktów przez firmy działające w tamtejszych klastrach. Rozwiązaniem ma być udrożnienie Odry.

– „Firmy skupione w tym klastrze, w tym parku przemysłowym, tworzą wielkogabarytowe produkty i mają problem z transportem. Chcemy pomóc, aby firmy te zostały tutaj. Jeśli nie udrożnimy Odry te firmy wyniosą się stąd” – mówił w wywiadzie po spotkaniu TVP i innym mediom Bogdan Węgrzynek, prezes Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw i przewodniczący Krajowej Sieci Klastrowej. OKIP i KSK bardzo mocno zaangażowały się w realizację tego projektu. Koordynatorem projektu Polska 3.0, w skład którego wchodzi przedsięwzięcie udrożnienia Odry jest Angelika Jarosławska / OKIP  – “Przekładamy finansowanie Komisji Europejskiej na poszczególne zadania, ważne dla gospodarki nie tylko polskiej, ale i europejskiej”. Jednym z nich ma być udrożnienie głównej rzeki do transportu ładunków.

Materiał z wydarzenia przygotowała m.in. TVP Opole: http://opole.tvp.pl/20872615/laczenie-przedsiebiorstw-w-klastry

Żegluga śródlądowa w Polsce wegetuje. Nie są możliwe regularne przewozy. Z powodu złego stanu technicznego dróg wodnych i okresowych braków wody, barki na ogromnych częściach polskich rzek nie mogą pływać. Poziom stanu wód uzależniony jest od roztopów i opadów deszczu. Stan rzek można podtrzymywać przez dłuższy czas na średnim poziomie poprzez regulowanie ich urządzeniami inżynieryjnymi, takimi jak zapory wodne, jazy i śluzy do upustów.

Na skanalizowanych odcinkach Odry, głównej rzeki do transportu ładunków, śluzy rozpadają się, a środkowy odcinek ma zdewastowane umocnienia brzegowe, jest zamulony, ma niesprawne ostrogi spowalniające nurt. Właśnie przez wieloletnie zaniedbania, ta infrastruktura nie spełnia swojej roli. Nasze rzeki nie są żeglowne i wymagają wielkich inwestycji.

Rząd polski w końcu stworzył ponadresortowy plan działania, ujęty w „Strategii rozwoju transportu do 2020 roku, z perspektywą do 2030 roku”. Jednym z głównych celów jest w niej przywrócenie Odrze i Wiśle parametrów eksploatacyjnych minimum III klasy. Dofinansowanie ze środków UE w latach 2014-20 ma wynieść 3,9 mld zł. Większość planowanych inwestycji dotyczy Odry. Rząd chce udrożnić całą największą arterię dla przewozów towarowych. Kluczowym zadaniem będzie podwyższenie poziomu Odry swobodnie płynącej, nieuregulowanej, czyli część środkowego odcinka rzeki. W planie ujęto także połączenie Odry kanałem z Łabą i Dunajem.

Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) w sprawozdaniu za ub.r. wskazuje zalety transportu rzecznego. Koszt pracy przewozowej barkami (1 tona x 1 km) na odległość 200 km jest 5-6 razy niższy od transportu drogowego i kolejowego. ETO wskazuje także, że transport rzeczny ogranicza koszty logistyki, odciąża drogi z nadmiaru pojazdów, a także może pomóc w obniżeniu emisji spalin i uciążliwości transportu dla środowiska.

Spotkanie w Opolu było ważnym krokiem podjętym z inicjatywy przedsiębiorców. Przedstawiciele klastrów potrafili w sposób właściwy zidentyfikować problemy, aby następnie na wspólnym froncie przedstawić je odpowiednim instytucjom, a także podjąć własne wspólnie działania zmierzające do realizacji kluczowych przedsięwzięć, które leżą w interesie wszystkich. Ten i inne projekty zostały omówione 17 lipca br. przez kluczowe klastry, Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw – organizację parasolową klastrów, a także funkcjonujące pod nim klastry, m.in. Jastrzębski Klaster Innowacji, Agro Region Klaster, Polski Innowacyjny Klaster Medyczny Pikmed i International Hydraulic and Engineering Cluster.

Anna Figiel

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP