PL EN DE FR RU

Oficjalna wizyta prezesa OKIP w USA

Dodano 16 listopada 2014

W poniedziałek 17 listopada 2014 r. w Los Angeles (Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki) odbędzie się inauguracyjne spotkanie dotyczącego stworzonego m.in. przez Departament Stanu USA „U.S.-Poland Innovation Program PLUS-IP” obejmujące podpisanie oświadczenia intencyjnego.

U.S.-Poland Innovation Program (PLUS-IP) jest inicjatywą współpracy, której przewodniczą Departament Stanu USA i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP. Program ma na celu rozszerzenie dwustronnej współpracy w zakresie innowacji oraz ułatwienie powiązań między polskimi i amerykańskimi środowiskami akademickimi, biznesowymi, firmami high-tech a rządami, z zamiarem prowadzenia współpracy w projektach komercyjnych. Projekt ma wzmocnić innowacyjny ekosystem Polski i przynieść korzyści obu krajom, poprzez promowanie innowacji tworzonych dzięki polsko-amerykańskim przedsięwzięciom oraz wspólnym projektom badawczym i rozwojowym.

Polsko-Amerykański Program Innowacji PLUS-IP powstał poprzez podpisanie dokumentu go powołującego przez sekretarza stanu Johna Kerry’ego i ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego w czerwcu 2014 r. Podczas podróży sekretarza Kerry’ego do Warszawy w listopadzie 2013 roku minister Sikorski przedstawił dokument roboczy sugerujący utworzenie dwustronnego programu innowacyjnego. Polska propozycja w sprawie współpracy naukowej i technologicznej w stosunkach dwustronnych skierowana była już w 2011r.w dyskusji między prezydentem Barackiem Obamą i premierem Donaldem Tuskiem. Przewiduje się, że nowy premier Ewa Kopacz będzie również wykazywać duże wsparcie dla tej inicjatywy.

Polska uzgodniła ustanowienie czterech podkomitetów w PLUS-IC, w którym prace będą prowadzone przez cały rok. Podkomitety te to:
1) Podkomisja techniczna do tworzenia funduszy
2) Promocja współpracy w obronie, zdrowiu, energetyce, nauce i technologiach
3) Wspieranie regionalnych klastrów przemysłowych / regionalnych klastrów innowacyjnych
4) Dostęp do finansowania i komercjalizacji technologii.

17 listopada 2014 r. w Los Angeles spotkają się przedstawiciele departamentów USA i polskich ministerstw oraz szefowie najważniejszych organizacji wspierających biznes. Z oficjalną wizytą do USA wyjeżdża, od lat bardzo mocno zaangażowany w budowanie silnej współpracy pomiędzy Polską a USA, Bogdan Węgrzynek, prezes Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Żorach i prezes Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw.

Polska jest największym partnerem handlowym Stanów Zjednoczonych w Europie Środkowej, a Stany Zjednoczone są jednym z najlepszych źródeł inwestycji zagranicznych w Polsce. W ciągu ostatnich dziesięciu lat dwustronna wymiana handlowa wzrosła czterokrotnie, amerykańskie firmy zainwestowały ponad 20 miliardów dolarów w Polsce, a ponad 180 tysięcy Polaków uzyskało zatrudnienie w firmach amerykańskich.

PLUS-IP ma wpłynąć na wzrost innowacji i współpracy badawczo-rozwojowej pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi. Oba kraje będą wymieniały najlepsze praktyk i wiedzę oraz przynosić do Polski skuteczne modele innowacji, takie jakie są w Research Triangle i Dolinie Krzemowej. Wysiłek ten stwarza możliwości dla wspólnych badań i wspólnych przedsięwzięć, mających na celu wspieranie dostępu do kapitału, szybszą i skuteczniejszą komercjalizację technologii, wzmocnienie i rozszerzenie regionalnych ośrodków innowacji, poprawę współpracy w kluczowych sektorach gospodarki i wspieranie ekosystemu innowacji.

Aby wspierać wprowadzanie innowacji poprzez PLUS-IP, rząd RP planuje utworzenie na 10 lat kilku funduszy kapitałowych podwyższonego ryzyka na finansowanie określonych projektów. Rząd Stanów Zjednoczonych wspólnie z Polską konceptualizuje środki, aby zapewnić finansowanie dla tych inicjatyw. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) planuje dostarczyć 50-55 proc. kapitału dla każdego funduszu, a wycena każdego funduszu ma wynosić od 100 do 250 mln dolarów.

Programem PLUS-IP zarządza ustanowiona przez oba kraje Polsko-Amerykańska Rada Innowacji, która jest kierowana wspólnie przez Departament Stanu USA oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP. PLUS-IC będzie się składać z 12 członków z każdego kraju. Użytkownicy organizacji parasolowych lub stowarzyszenia, które reprezentują wiele firm, organizacji lub organizacji pozarządowych. Większość członków amerykańskich to podmioty pozarządowe.

Stany Zjednoczone reprezentować będą: Departament Stanu USA, Departament Handlu USA, Departament Obrony USA, Indywidualne Korporacyjne Inwestycje Za Granicą (OPIC), Aktywność dla Wzrostu Innowacji i Rozwoju Gospodarczego (AEIG), Amerykańska Rada Edukacji Międzynarodowej, Amerykańskie Stowarzyszenie dla Rozwoju Nauki (AAAS), Amerykańska Izba Handlowa w Polsce, Amerykańska Rada Edukacji Międzynarodowej (ACIE), Stowarzyszenie Przemysłowej Obrony Narodowej (NDIA), Amerykańska Izba Handlowa, Amerykańsko-Polska Rada Biznesu i Amerykańsko-Polska Rada Handlu.

Polskę reprezentować będą: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Obrony Narodowej, Stowarzyszenie TOP 500 Innovators, Pracodawcy RP, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Akademia Nauk, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska  Izba Gospodarcza, Polska Konfederacja Lewiatan i Komitet Polityki Naukowej.

Anna Figiel

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP