PL EN DE FR RU

Oficjalne otwarcie klastrowego programu UKRAINA 3.0 w Kijowie. Programu bliźniaczego do POLSKA 3.0, zakładaj...

Dodano 28 grudnia 2016

International East European Forum „Innovative Economy & Science”

 I Polsko-Ukraińskie Forum „Innowacyjna Gospodarka i Nauka” i oficjalne programu UKRAINA 3.0.

W dniach 22-24 listopada 2016 roku odbyło się w Kijowie bezprecedensowe wydarzenie. W największym Centrum Kongresowym Ukrainy, International Exhibition Centre , miało miejsce pierwsze, ważne i zarazem symboliczne spotkanie obu gospodarek, Polski i Ukrainy, z udziałem ich przedstawicieli. Objęło ono zagadnienia współpracy polsko-ukraińskiej m.in. w zakresie kluczowych projektów infrastrukturalnych, projektów z dziedziny przymysłu, także lotniczego i kosmicznego, nowych technologii i skutecznych praktyk biznesowych, zwłaszcza w zakresie klastrów. Wydarzenie powstało dzięki wspólnemu wysiłkowi International Exhibition Centre, Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw, Narodowej Akademii Nauki w Ukrainie, wiodące politechniki i uczelnie techniczne Ukrainy i Polski, oraz jedynego partnera strategicznego i współorganizatora – programu POLSKA 3.0. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele rządu, UE, nauki i biznesu. Wśród prelegentów znaleźli się znakomici eksperci z Polski, Ukrainy i innych krajów, jak również przedstawiciele Komisji Europejskiej.

Kolejne panele Forum objęły problematykę infrastruktury i transportu, światowych trendów w rozwoju sektora energetycznego, inwestycje, bankowość           i finanse, prawo i politykę podatkową, perspektywy kooperacji polsko-ukraińskiej w biznesie i wchodzenie na rynki EU, finansowanie projektów innowacyjnych, granty dla innowacyjnych przedsięwzięć Horyzont 2020, nowe technologie, zarządzanie gospodarką opartą o wiedzę i społeczne uwarunkowania aktywności w biznesie w warunkach transformacji Europy Wschodniej, a także prezentację Programu POLSKA 3.0. i polityki klastrów jako narzędzia do rozwoju współpracy gospodarczej.

Forum to stanowiło swoiste nowe otwarcie we współpracy przedsiębiorstw i regionów obu krajów, pierwsze na taką skalę, a towarzyszyły mu Międzynarodowe Targi w Centrum Wystawienniczym w Kijowie z udziałem ponad tysiąca wystawców, w tym ponad 200 przedsiębiorstw z Polski.

W ramach tego wydarzenia po prezentacji osiągnięć Programu POLSKA 3.0. nastąpiło również oficjalne otwarcie bliźniaczego Programu UKRAINA 3.0. realizowanego przy współpracy polsko-ukraińskiej i dostosowanego do krajowych możliwości. Program wspólnych działań obejmuje m. in. klastry i ich możliwości kooperacyjne, współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami, samorządami i ośrodkami naukowo-badawczymi, tak by łączyć skutecznie świat nauki i biznesu dla wypracowania innowacyjnych rozwiązań i zrealizowania wielkoskalowych złożonych projektów w wymiarze zarówno regionalnym, krajowym jak i międzynarodowym.

Program POLSKA 3.0. – UKRAINA 3.0. obejmuje także rozwój projektów infrastrukturalnych i stworzenie efektywnej sieci transportu na Ukrainie oraz wpisanie się tego kraju w europejskie sieci transportowe. Program POLSKA 3.0. to największy  projekt klastrowy w Europie, zacieśniający współpracę Grupy Wyszehradzkiej i Ukrainy. Przedstawiono szersze możliwości współpracy i perspektywy rozwoju przy udziale Centrum Innowacyjnych Inwestycji Kapitałowych w ramach POLSKA 3.0. – UKRAINA 3.0., poprzez wdrażanie innowacji i efektywne klastry, wspierające oddolnie gospodarkę oraz rozwój kompleksów przemysłowych w ramach klastrów i efektywne startupy w Polsce i na Ukrainie. Zaprezentowano także wybrane kluczowe polskie klastry oraz dobre praktyki, wnioski i zalecenia dla programu Ukrainy. Oferta została poszerzona o klastry w Czechach dla rozwoju klastrów w Polsce i na Ukrainie.

Program ten obejmuje współpracę z przemysłem Ukrainy, która jest szansą dla polskiej gospodarki, także na rozwój polskiej myśli technicznej przy realizacji wspólnych projektów i czerpaniu ze wzajemnych zasobów, oraz wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań i najnowszych odkryć nauki i techniki. Położono także nacisk na zasady zrównoważonego rozwoju i wdrażanie efektywnych rozwiązań ekologicznych w różnych gałęziach przemysłu.

Prof. UKSW dr hab. Barbara Galas

Andrzej Voigt

Koordynator ds. Zagranicznych

Program Polska 3.0

unnamed (1)

unnamed (1) Zdj Kijów 4  unnamed (9) unnamed

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP