PL EN DE FR RU

Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw na III Kongresie Klastrów w Sejmie RP

Dodano 23 września 2015

Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw na III Kongresie Klastrów w Sejmie RP.

Mała relacja:

22 września 2015 r. w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzający klastrami, przedsiębiorcy, przedstawiciele nauki oraz administracji rządowej i samorządowej spotkali się, żeby dyskutować na temat narzędzi wspierania i rozwoju klastrów w Polsce. Padały pytania, jak rozwijać polskie klastry za pomocą środków publicznych, w jaki sposób wykorzystywać je do wdrażania innowacji i jak uwalniać potencjał naukowców zatrudnionych w klastrach. Wniosek jest taki, że w nadchodzących latach w dalszym ciągu trzeba inwestować głównie w tworzenie się klastrów, zwłaszcza w branżach zbrojeniowej, meblowej czy spożywczej. A także w zupełnie nowych obszarach, jak np. branża kreatywna.

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej, Poseł na Sejm Pan Bartłomiej Bodio oraz Prezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie, Pan Krzysztof Krystowski, powitali wszystkich gości, dziękując za liczne przybycie. Następnie rozpoczęły się panele dyskusyjne.

Krzysztof Krystowski, Prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie i moderator I panelu nt. „Wsparcie Klastrów z wykorzystaniem środków publicznych – czy jest (sens), o co się starać?” rozpoczynając dyskusję zaczął od żartobliwego porównania. Tłumaczył, że na zachodzie Europy, klastry istnieją od kilkudziesięciu lat. Na tym etapie rozwoju potrzebują już tylko kosmetycznych zmian, „przystrzyżenia trawnika”. Polskie firmy, nawet te z klastrów kluczowych, są, używając porównań budowlanych, na etapie „domów drewnianych”. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie uwolnić się od takiego paradygmatu, że jedynymi środkami w naszym kraju, odkąd weszliśmy do UE, są pieniądze unijne. Przyjeżdża grupa młodych sympatycznych ludzi z Brukseli i mówią nam, że nasze pomysły są niedobre – podsumował Krystowski

Na różnice pomiędzy przedsiębiorstwami starej i nowej UE zwrócił uwagę także Andrzej Szejna, były europoseł i wiceminister gospodarki, pracy i polityki społecznej. Nie zgadzam się z tym, że powinniśmy teraz od razu pobiec drogą wyznaczoną przez UE w nowej perspektywie finansowej, czyli drogą internacjonalizacji klastrów. Powinniśmy wspierać powstawanie nowych klastrów i klastrów nowych branż – mówił.

Życzę każdemu marszałkowi tego typu partnera jakim jest Dolina Lotnicza. Ja wolę rozmawiać z przedsiębiorcami w postaci silnego klastra niż dogadywać się z każdym przedsiębiorcą w regionie – zapewniał wczoraj Piotr Czerepiuk, pełnomocnik zarządu województwa podkarpackiego ds. Regionalnej Strategii Innowacji. – Klastry to gotowy system do współpracy. Dla inwestora zagranicznego, który przychodzi do Polski, jest to gotowy partner. To jest odpowiedź na sukces wielu klastrów, m. in Doliny Lotniczej – wtórował Andrzej Libera, pełnomocnik zarządu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Jedną z ważniejszych konkluzji III Kongresu Klastrów Polskich była ta mówiąca, że wcześnie jest na myślenie polskich klastrów o ekspansji zagranicznej, bo polskie firmy zrzeszone w klastrach nie są jeszcze tak konkurencyjne, jak te w „starej Europie”.

Do drugiego panelu dyskusyjnego „Nowe narzędzia wspierania innowacji w Polsce i rola Klastrów w ich wdrażaniu i wykorzystywaniu” zaprosił wszystkich dr Marcin Lis, Prorektor ds. Rozwoju i Spraw Studenckich Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Po pierwsze liczy się zdeterminowany człowiek chcący skomercjalizować prace badawczo-rozwojowe w gospodarcze plus finansowanie dla tego pomysłu. My możemy mitygować ryzyko po stronie przedsiębiorcy związane z takimi pracami, inwestując pieniądze publiczne – tymi słowami Iwona Wendel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju wprowadziła do dyskusji o narzędziach wspierania innowacji w klastrach.

Jakub Moskal, dyrektor projektów własnych Agencji Rozwoju Przemysłu, przybliżył dwa tego typu narzędzia. Pierwszym z nich jest Platforma Transferu Technologii, który ma za zadanie pomóc w komunikacji środowiska naukowego z przedsiębiorcami. Drugie narzędzie przeznaczone dla sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw to oferta funduszu kapitałowego ARP Venture.Również Instytut Wzornictwa Przemysłowego jest jednostką, której potencjał chcemy kierować na rynek, jako uzupełnienie oferty finansowej – mówił Moskal.

Po pierwsze większość znanych mi klastrów powstaje z potrzeby innowacji. Większość klastrów jest finansowana prywatnie. NCBiR, Ministerstwo Gospodarki, ARP czy inne organy administracji rządowej są pieniądze dla firm, ale dla klastrów generalnie nie. Klaster generalnie powinien utrzymać się ze składek firm, albo własnej działalności – podsumował Wojciech Materna, prezes Informatyki Podkarpackiej i Klastra Firm Informatycznych Polski Wschodniej Klaster IT.

Fundusze unijne to tylko jedno z narzędzi, z pomocą którego rozwijamy przyjazny ekosystem innowacji. Ten system musi w dużej mierze rozwijać się sam, na bazie zaufania, kapitału społecznego i codziennych kontaktów jego uczestników. My dokładamy pojedyncze cegiełki do tej budowli – podsumowała wiceminister Iwona Wendel.

Pan Paweł Nowicki, Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie oraz Prezes Zarządu BTM Innovations Sp. z o.o., koordynatora Klastra BTM moderował panel III nt. „Jak rozwinąć ekosystem innowacji i intensyfikować badania i rozwój nowych technologii w Klastrze?”.

O tym, ze dla uczelni klastry powinny być kopalnią wiedzy o tym, jakie projekty powinny być realizowane przekonana jest Magdalena Jackowska-Rejman, dyrektor zarządzający TechBrainers. To powinna być swoista platforma do zbierania zamówień np. na laboratoria, infrastrukturę badawczą, którą tworzą uczelnię– mówiła. Jednocześnie podkreślając, że to, że współpraca nie funkcjonuje idealnie, nie jest winą tylko uczelni, ale i biznesu, który nie zawsze widzi sens kontaktu z uczelniami.

Katarzyna Walczak-Matuszyk, wicedyrektor w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE oraz prezes Stowarzyszenia Top 500 Innovators przypomniała, że typowym klastrem ekosystemem innowacji, który powstał dzięki strategii „push” jest Dolina Krzemowa. To było strategiczne działanie Stanfordu, który założył Stanford Science Park, gdzie siedzibę znajdowały firmy „odpryskowe” zakładane przez naukowców, absolwentów uniwersytetu i jednocześnie budowałścisłe powiązania. Do czego doprowadził ten system, wszyscy wiemy.

Relację z całości wydarzenia można obejrzeć na stronie iTV Sejm (http://bit.ly/1MpIMnm) orazwww.press.warszawa.pl/iii-kongres-klastrow-polskich

 

źródło:http://kongres.klastrypolskie.pl/

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP