PL EN DE FR RU

OKIP w Czechach na misji gospodarczej

Dodano 15 listopada 2013

5-7 listopada 2013 roku Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw był na misji gospodarczej w Czechach. Współpraca, rozwój technologii oraz transfer technologii w klastrach były przedmiotem wydarzeń i dyskusji w Brnie.

W misji gospodarczej do Czech na początku listopada uczestniczył reprezentujący polsko-czeskie klastry Bogdan Węgrzynek – Prezes OKIP i jednocześnie Wiceprezes Związku Pracodawców Klastry Polskie.

Wizyta rozpoczęła się 5 listopada 2013 roku prezentacją CzechInvest – czeskiej Agencji Inwestycji i Rozwoju będącej pod Ministerstwem Przemysłu i Handlu. Agencja przyczynia się do przyciągania inwestycji zagranicznych i rozwoju przedsiębiorstw krajowych poprzez programy rozwojowe. CzechInvest promuje także Czechy za granicą i działa jako pośrednik pomiędzy UE i małymi i średnimi przedsiębiorstw w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych w Republice Czeskiej. Była to cenna wiedza z zakresu możliwości nawiązania współpracy zagranicznej dla członków Zarządu Klastra OKIP, którzy w pozostałej części dnia odbyli ważne spotkania z czeskimi partnerami.

6 listopada 2013 roku uczestnicy wydarzeń zapoznali się z klastrami z Czech. Bogdan Węgrzynek bardzo aktywnie zaangażował się w rozwój współpracy pomiędzy polskimi a czeskimi klastrami, uczestnicząc we wszystkich wydarzeniach i wizytach w ośrodkach naukowo-badawczych klastrów oraz prowadząc wiele istotnych rozmów, będących podstawą nawiązania ścisłych relacji biznesowych.

Prezentujący się Klaster Producentów Mebli Czeskich tworzy i rozwija silną i konkurencyjną regionalną grupę producentów mebli w regionach, w których działa klaster. Fundusze uzyskane ze zwiększenia sprzedaży (zwłaszcza eksportu) są inwestowane w innowacje, a tym samym grono przyczynia się do rozwoju regionu i jego gospodarki, ma korzystny wpływ na zatrudnienie i na umiejętności ludzi i przyczynia się do zmniejszenia lokalnych czynników środowiskowych. Klaster stara się zachęcać i wspierać eksport swoich członków biznesowych. Po prezentacji najlepszych praktyk i sukcesów wspólnego rozwoju technologii i transferu technologii R&D w klastrze. Następnie przedstawiciele Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw zwiedzili laboratorium klastra mebli na Uniwersytecie Mendel w Brnie.

W części popołudniowej zaprezentował się klaster Energoklastr Brno, którego główne cele koncentrują się na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię z procesów technologicznych i budynków oraz rozwoju odnawialnych i alternatywnych źródeł energii. Duże projekty klastra koncentrują się na innowacyjności elektrowni wiatrowych (do wykorzystania przez właścicieli nieruchomości, jak innego alternatywnego źródła energii elektrycznej), poprawie efektywności systemów napędowych, zmniejszeniu zapotrzebowania na energię do produkcji przemysłowej poprzez optymalizację procesów produkcyjnych – przy użyciu skutecznych narzędzi zarządzania lub budowę laboratorium klastra w tunelu aerodynamicznym na Uniwersytecie Obrony Narodowej w Brno, które to laboratorium odwiedził obecny w Czechach Bogdan Węgrzynek.

– „Rozwój poprzez innowacje i wspólne działania firm obejmujące współpracę z ośrodkami naukowo-badawczymi jest to najlepszy kierunek do budowy silnej gospodarki. Obecne bardzo dobre relacje pomiędzy Polską a Czechami są podstawą, na której możemy budować ważną współpracę pomiędzy klastrami z naszych krajów.” – mówił Bogdan Węgrzynek, uczestniczący w misji gospodarczej w Czechach na zaproszenie Prezydenta Vaclava Klausa.

Początek 7 listopada 2013 roku poświęcony był wspólnemu rozwojowi technologii i transferu technologii R&D na uniwersytetach. Omówieniem ich zajęło się m.in. NETME Centrum – Nowe Technologie Dla Inżynierii Mechanicznej, które jest regionalnym centrum badań i rozwoju w oparciu o wysokiej jakości badania i rozwój prowadzone na Wydziale Mechanicznym Inżynierii na Politechnice w Brnie. Misją Centrum NETME jest dostarczanie rozwiązań technologicznych poprzez zastosowanie współpracy badawczej, zwiększenie konkurencyjności regionu oraz promowanie regionalnej gospodarki opartej na wiedzy. Centrum chce zdecydowanie ułatwiać i stymulować współpracę przemysłu do dostarczania najnowszych innowacyjnych technologii do partnerów handlowych z różnorodnych branż, przy zachowaniu maksymalnego potencjału pracy. Na Politechnice w Brnie z udziałem Bogdana Węgrzynka omówiono najlepsze praktyki oraz wyniki badań i rozwoju we współpracy z klastrami i MŚP. Tematem wydarzenia były nowe technologie dla inżynierii mechanicznej.

W drugiej części dnia odbyła się Międzynarodowa Konferencja Specjalistyczna „UNIWERSYTET – FIRMA – DOBROBYT” poświęcone temu w jaki sposób firmy mogą pomóc technicznie zorientowanym uniwersytetom i vice versa. Uczestniczyły w niej, poza przedstawicielami z Polski, również ważne osoby ze świata czeskiej polityki, prezesi, przewodniczący i dyrektorzy najważniejszych czeskich instytucji związanych z rozwojem badawczo-naukowym.

Dyskusja popołudniowej sesji z udziałem reprezentantów Klastra OKIP dotyczyła tematów i pytań: kto jest odpowiedzialny za edukację techniczną w społeczeństwie, podstawowe badania i stosowane na uczelniach technicznych, współpraca uczelni z przedsiębiorstwami w dziedzinie nauki i badań oraz to jak firmy mogą korzystać z infrastruktury badawczej uczelni wybudowanych z funduszy europejskich.

Wizyta okazała się wykorzystaną okazją do omówienia wielu kwestii związanych z przyszłością współpracy polsko-czeskiej. Misja gospodarcza do Czech była częścią budowy przez Bogdana Węgrzynka i Klastra OKIP oraz Związku Pracodawców Klastry Polskie silnej współpracy polsko-czeskich klastrów, których efektów w postaci rozwoju gospodarczego naszego kraju można spodziewać się w przyszłości.

Anna Figiel

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP