PL EN DE FR RU

OKIP w Holandii i Niemczech

Dodano 2 listopada 2013

Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw od 25 do 28 października 2013 roku najpierw we Frankfurcie w Niemczech, a następnie w Amsterdamie i Haarlem w Holandii omawiał strategie rozwoju klastra.

W wyprawie do Holandii uczestniczył zarząd, koordynatorzy i eksperci Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw, a wśród nich: Prezes OKIP Bogdan Węgrzynek, Małgorzata Ligas, Jakub Karp, Artur Bednarczyk, Katarzyna Królak, Anna Figiel i Joanna Zalewska. Uczestnicy wyjazdu bardzo intensywnie pracowali nad przyszłością klastra. Podczas licznych spotkań szczegółowo omawiali plany działania jakie klaster podejmie w najbliższym czasie oraz dalekosiężne strategie i plany ich wdrożenia w celu budowy silnej innowacyjnej gospodarki.

Rozwija się przy okazji współpraca międzynarodowa Klastra OKIP. Po przylocie z Frankfurtu, w holenderskim Amsterdamie i Haarlem Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw uczestniczył w spotkaniach projektowych z przedstawicielami Węgier, Szwajcarii i Holandii. Omawiano także plany misji gospodarczych oraz możliwości działań OKIP poza granicami Polski.

Wszystkie rozmowy były bardzo merytoryczne i owoce, niosąc za sobą wiele ważnych ustaleń. Omówiono plany zarządzania, w tym szczegółowo koncepcję struktury grup projektowych, które intensywnie pracują nad tworzeniem i wdrażaniem projektów klastra realizowanych z udziałem podmiotów zrzeszonych w OKIP. Ważnym elementem jest również przenoszenie dobrych praktyk, co było również tematem dyskusji.

Podczas spotkań opracowywano także szczegółowo ofertę usług Klastra OKIP dla jej członków i innych podmiotów, która wkrótce zostanie przedstawiona do wiadomości publicznej. Jak zauważyli rozmówcy, Klaster OKIP rozwija się bardzo prężnie, stąd konieczność ciągłego planowania działań, aby jak najefektywniej wykorzystać możliwości jakie ma przed sobą.

Rozmawiano dużo o potencjale klastra. Omawiano sposoby badania potrzeb i potencjału podmiotów współpracujących z OKIP, w tym o rozwoju platformy intranet klastra i sieci ekspertów.

Wiele rozmów poświęcono koncepcji rozwoju Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED, który powstał niedawno z inicjatywy OKIP. Omawiane były kierunki działania i rozbudowy klastra, takie aby rozwiązywać problemy w branży medycznej i z pomocą ośrodków badawczo-naukowych szukać innowacyjnych rozwiązań.

Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw ma w swoich planach powoływanie kolejnych klastrów branżowych, przez co uznaje się go za rosnącą w siłę instytucję parasolową. Powołanie przez OKIP klastrów z całą pewnością przyczyni się do rozwoju gospodarczego poszczególnych sektorów, regionów i całego kraju. Klaster OKIP, który posiada najlepszych ekspertów w sposób profesjonalny przygotowuje strategię działań rozwojowych jakie zamierza podjąć.

Wyjazd organizacji klastrowej OKIP do Niemiec i Holandii był bardzo pracowity i przyniósł ze sobą bardzo wiele ważnych ustaleń. Obecny okres jest ważnym i przełomowym momentem w rozwoju Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Już w najbliższym czasie należy spodziewać się oddźwięku wielu nowych informacji o jego działaniach.

Anna Figiel

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP