PL EN DE FR RU

Politechnika 3.0 – Kolejne robocze projektowe spotkanie zespołu OKIP na Politechnice Gdańskiej

Dodano 25 stycznia 2017

Dziś odbyło się kolejne spotkanie robocze programu POLSKA 3.0 na Politechnice Gdańskiej. Polska 3.0 skutecznie łączy biznes i naukę dla realizacji kluczowych krajowych projektów.

W trakcie spotkania przedsiębiorcy i eksperci skupieni w klastrze pracowali wspólnie z najwyższą kadrą naukową nad międzynarodowymi projektami, w ramach internacjonalizacji projektów w branżowych klastrach w ramach Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw, również projektów w ramach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

Jednym z priorytetów Politechniki Gdańskiej jest komercjalizacja wyników badań prowadzonych przez pracowników naukowych. Politechnika jest znana ze skutecznego współtworzenia platformy dla współpracy nauki i biznesu w celu komercjalizacji badań naukowych. Współpraca z rodzimym biznesem jest istotna dla rozwoju regionu, a ogólnopolskie projekty wspierają całą gospodarkę.

Firmy, zarówno z branż high-tech, jak także działające w tradycyjnych gałęziach przemysłu, są narażone na międzynarodową konkurencję, dlatego potrzebują współpracy międzynarodowej. Klastry są znakomitym narzędziem nie tylko do wprowadzenia przedsiębiorstw na międzynarodowe rynki, jak również współpracy w ramach międzynarodowych i transgranicznych projektów. To także możliwość skuteczniejszej identyfikacji projektów i możliwości współpracy, oraz pomost do współpracy nauki i biznesu.

Umiejętność komercjalizacji badań naukowych to jednak nie tylko korzyść dla biznesu, który ma tym samym dostęp do najnowszej wiedzy i osiągnięć nauki, co wzmacnia zdolność do rozwijania i wdrażania nowych technologii, oraz budowanie strategii przedsiębiorstwa w oparciu o rynkową przewagę. To także korzyści dla kadry z komercjalizacji swoich badań, lepszego kontaktu z biznesem, wzmocnienia kapitału społecznego poprzez angażowanie we współpracę nauki i biznesu nie tylko kadry naukowej, ale także studentów, możliwość dostosowania programów nauczania do zapotrzebowania na rynku i zwiększenia możliwości skutecznego transferu technologii.

W dobie gospodarki opartej na wiedzy, w Polsce w szczególny sposób uwydatnił się strukturalny problem, jakim jest przepaść pomiędzy światem nauki i biznesu. Za słowem „innowacja”, stoi kluczowy czynnik decydujący o trwałym rozwoju gospodarczym – przewaga technologiczna i konkurencyjna.

Niewątpliwie wiodącym impulsem wzrostu produktywności gospodarek wysokorozwiniętych są komercjalizowane innowacje, wypracowane na bazie solidnego zaplecza intelektualnego.

Wiedza stanowi największą wartość, gdy mamy umiejętność i możliwość jej zaimplementowania w otaczającej nas rzeczywistości społecznej i gospodarczej. Wciąż jednak między światem nauki i gospodarki brak wystarczających powiązań, które nić po nici pozwolą komercjalizować innowacyjną myśl, istnieją bariery mentalne i rozbieżności w wyznaczonych celach, inne priorytety.

Rynkowa absorpcja innowacji stanowi jeden z kluczowych bodzców gospodarki opartej na wiedzy dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. To także element polityki spójności społeczno-gospodarczej.

W ramach programu Polska 3.0 i jego inicjatora – Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych (OKIP), skupiającego ponad 3000 przedsiębiorstw, nie tylko pobudzana i realizowana jest działalność innowacyjna. Organizacja ułatwia tworzenie powiązań pomiędzy światem gospodarki a światem nauki, co odgrywa znaczącą rolę w skali całej gospodarki.

W globalnej gospodarce szansę przekraczanie barier rozwojowych i konsekwentny wzrost mają te kraje, dla których priorytetem jest innowacyjność i to ona jest wyznacznikiem wzrostu gospodarczego.

Powiązania przemysłu, biznesu i nauki to credo działalności programu Polska 3.0 i Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Głównym założeniem Klastra jest wspieranie nowości, ulepszeń i wynalazków wypracowywanych z pomocą środowisk naukowych i badawczych.

Klaster jest siecią współpracy. Struktury klastrowe łączą przedsiębiorstwa, które zaczynają aktywnie ze sobą współpracować, uczelnie, instytuty badawcze, a więc szeroko pojęte jednostki badawcze oraz samorządy, do realizacji wspólnych działań.

W dzisiejszym złożonym i wymagającym otoczeniu gospodarczym, przedsiębiorcom znacznie łatwiej jest konkurować będąc w strukturach klastrowych.

Klaster OKIP

Przedsiębiorstwa <–> startupy i innowacyjne projekty partnerzy biznesowi zainteresowani absorpcją innowacji instytucje i ośrodki badawczo-naukowe samorządy

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP