PL EN DE FR RU

Porozumienie o współpracy międzyklastrowej z Klastrem OKIP

Dodano 24 czerwca 2015

17 czerwca 2015 r. w Jastrzębiu-Zdroju zostało podpisane porozumienie o współpracy międzyklastrowej pomiędzy Ogólnopolskim Klastrem Innowacyjnych Przedsiębiorców a zrzeszonymi pod jego parasolem klastrami.

Porozumienie o międzyklastrowej współpracy z OKIP, reprezentowanym podczas aktu podpisania przez prezesa Bogdana Węgrzynka, podpisały klastry zrzeszone pod parasolem organizacji, działające w regionie Górnego Śląska: Jastrzębski Klaster Innowacji, Polski Innowacyjny Klaster Medyczny PIKMED, Klaster Innowacyjne Regiony, Polski Klaster Weterynaryjny i Klaster for Africa.

Porozumienie wskazuje na liczne obszary, w których klastry mogą podjąć współpracę w celu realizacji zadań poszczególnych klastrów, a także, że istnieją możliwości podjęcia współpracy gospodarczej i naukowo-badawczej przez podmioty zrzeszone w ramach OKIP oraz klastrach podpisujących porozumienie.

Klaster OKIP jest organizacją parasolową czołowych klastrów z obszaru całej Polski, która skupia innowacyjne przedsiębiorstwa, organizacje i instytucje badawczo-rozwojowe i naukowe. Jego misją jest stworzenie platformy współdziałania zrzeszonych w nim podmiotów oraz efektywne wykorzystanie i połączenie ich potencjału.

Deklarowana współpraca między klastrami zawarta w Jastrzębiu-Zdroju polegać będzie w szczególności na ułatwieniu komunikacji między podmiotami zrzeszonymi w ramach OKIP oraz klastrami porozumienia, wspólnej realizacji projektów mających na celu umożliwienie wspomnianym podmiotom i klastrom nawiązanie współpracy gospodarczej i naukowo-badawczej, poprawę konkurencyjności oraz tworzenie wspólnych ofert. Klastry zobowiązują się także wspomagać działalność badawczą i naukową, wymieniać doświadczeniami i informacjami, również ze środowiskiem naukowym, mając na celu transfer wiedzy i technologii, prowadzić wspólne badania, pozwalające na rozwój technologiczny partnerów OKIP i klastrów porozumienia. Obszarem współpracy ma być także organizowanie szkoleń, seminariów, szkoleń, staży i konferencji oraz wzajemna promocja, w szczególności poprzez zamieszczanie informacji o podjętej współpracy na stronie internetowej OKIP (www.klasterip.pl) oraz klastrów porozumienia, materiałach promocyjnych i reklamowych. Strony zadeklarowały także chęć odbywania spotkań, mających na celu bieżące określanie ram i ustalanie szczegółów współpracy.

Przed podpisaniem porozumienia o współpracy międzyklastrowej w Hotelu Dąbrówka odbyła się konferencja inaugurująca działalność organizacji klastrowej Jastrzębskiego Klastra Innowacji. JKI od samego początku rozwoju inicjatywy współpracuje z Ogólnopolskim Klastrem Innowacyjnych Przedsiębiorstw, dzięki czemu posiada bogate zaplecze najwyższej klasy specjalistów, którzy wspierają jego rozwój.

Anna Figiel

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP