PL EN DE FR RU

Powołanie Krajowej Sieci Klastrowej

Dodano 29 marca 2015

Podczas Ceremonii Otwarcia Cluster World Congress, Bogdan Węgrzynek, prezes Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw ogłosił utworzenie Krajowej Sieci Klastrowej (KSK), po czym zaprosił do uroczystego podpisania dokumentu powołującego KSK.

Bogdan Węgrzynek poinformował, że wśród reprezentantów Krajowej Sieci Klastrów są fachowcy reprezentujący m.in. klastry z branż IT, ICT, a także medycyny i energetyki. Sieć, jak dodał, będzie nie tylko reprezentować klastry, ale również uczyć jak pisać projekty i zdobywać fundusze. Celem jej zawiązania, jak wskazał Węgrzynek, jest ułatwienie m.in. biznesowi i nauce pozyskiwanie pieniędzy na innowacyjne przedsięwzięcia, by m.in. „wspólnie wchodzić w duże projekty”.

Krajowa Sieć Klastrowa jest oddolnym procesem budowy sieciowej współpracy klastrów, zainicjowanym przez wiodące organizacje klastrowe. Organizacja będzie miała na celu zintegrowanie działań klastrów, zwiększenie ich udziału w europejskich sieciach klastrów oraz reprezentację środowisk klastrowych w procesie współpracy z organizacjami i zrzeszeniami klastrów z Europy i świata. KSK pozwoli nie tylko na udział klastrów w międzynarodowych programach UE, ale również wzmocni innowacyjność i wymianę zagraniczną przedsiębiorstw klastrowych. KSK zapewnia reprezentowanie interesów przedsiębiorstw i klastrów w kontaktach z instytucjami krajowymi, europejskim i światowymi, wspierającymi rozwój klastrów i ich udział w budowie nowoczesnej gospodarki, rozwoju technologii i wzmocnieniu potencjału regionalnych i krajowych specjalizacji. Krajowa Sieć Klastrowa (KSK) zrzesza wiodące klastry z całej Polski.

– „Powołanie Krajowej Siei Klastrów (KSK) wynika z potrzeby budowy silnych powiązań międzyklastrowych o znaczeniu krajowym i konieczności sieciowania współpracy klastrów, jako elementu efektywnego systemu wdrażania celów Strategii Europa 2020″ – uznają inicjatorzy utworzenia Krajowej Sieci Klastrowej.

– „Celem zawiązanej Krajowej Sieci Klastrowej jest rozwój współpracy pomiędzy klastrami krajowymi oraz organizacjami zagranicznymi klastrów poprzez wzmocnienie potencjału klastrów w formie stanowiącej platformę powiązań klastrów dla budowy gospodarki opartej na klastrach oraz wdrażania specjalizacji gospodarczych” – deklarują w Porozumieniu inicjatorzy powołania KSK.

Koordynatorem organizacyjnym Krajowej Sieci Klastrowej jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Innowacyjnych Przedsiębiorców., którego prezesem jest Bogdan Węgrzynek.

ININCJATORZY KRAJOWEJ SIECI KONGRESOWEJ

Stowarzyszenie Klastering Polski (SKP) reprezentowany przez:
Bogdana Węgrzynka Prezesa Zarządu SKP
Marka Dondelewskiego Wiceprezesa Zarządu SKP
Związek Pracodawców Klastry Polskie (ZPKP) reprezentowany przez:
Andrzej Spychalskiego
Wiceprezesa ZPKP
Mieczysław Kwiatkowskiego Wiceprezesa ZPKP
Janusza Sobieraja Wiceprezesa ZPKP
Bogdana Węgrzynka Wiceprezesa ZPKP

Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw (OKIP) reprezentowany przez:
Bogdana Węgrzynka Prezesa Zarządu Głównego Klastra OKIP
Małgorzatę Ligas Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Klastra OKIP
Tomasza Leśniaka Pełnomocnika Zarządu Klastra OKIP

Polski Innowacyjny Klaster Medyczny (PIKMED) reprezentowany przez:
Tomasza Leśniaka Wiceprezesa Zarządu Klastra PIKMED
Adrianę Nurzyńska Wiceprezes Zarządu Klastra PIKMED
Annę Kaczmarek Wiceprezes Zarządu Klastra PIKMED

Cluster World reprezentowany przez:
Bogdana Węgrzynka Prezesa Zarządu Cluster World

Klaster Zielonej Energii sEaNERGIA reprezentowany przez:
Elżbietę Syrdę Prezesa Zarządu Klastra sEaNERGIA

Sieć klastrów budowlanych PPTB reprezentowana przez:
Małgorzatę Walczak-Gomuła Prezesa PPTB

SYGNATARIUSZE POROZUMIENIA KSK

1. Bartłomiej Bodio, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej, Prezes Klastra Inteligentnych Systemów Transportowych
2. Dariusz Dziadzio, Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej
3. Artur Brambora, Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej
4. Kilion Munyama, Poseł na Sejm RP
5. Andrzej Siemaszko, Sekretarz Generalny Polskiego Instytutu Technologii, Inicjator Polskich Platform Technologicznych
6. Andrzej Malinowski, Prezydent Związku Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej
7. Zygmunt Krasiński, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programu Ramowego HORYZONT 2020
8. Renata Rycerz, Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Ramowego HORYZONT 2020
9. Grzegorz Wacławik, Prezes Zarządu Komitetu Rozwoju Zagłębia
10. Wojciech Duda, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Komitetu Rozwoju Zagłębia
11. Sławomir Kciuk, Klaster Obronny
12. Bogusław Kędzierski, Klaster Obronny
13. Adam Chromiński, Klaster Obronny
14. Łukasz Kister, Klaster Obronny, Ekspert ds. służb, Collegium Civitas
15. Zbigniew Bochniarz, Aerospace Cluster, Profesor Uniwersytetu w Waszyngtonie
16. Rafał Ładziński, Klastry Lotnicze, Inicjatywa FLARIS
17. Jakub Karp,Polska Akademia Klasteringu
19. Damian Kopacz, Syrion, Klastry ICT
20. Zbigniew Petlic, Klastry ICT
21. Jerzy Lelito, Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw
22.Bogusław Czerwiński, Klaster ICT
23. Andrzej Spychalski, Koordynator Klastra Spożywczego Południowej Wielkopolski
24. Jacek Janiszewski, Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia „Integracja i Współpraca”
25. Jacek Drożdzal, Prezes ZarząduZachodniopomorskiego Klastra Chemicznego „Zielona Chemia”
26. Marzena Frankowska, Prezez Zarządu MP Polskie Klastry
27. Zygmunt Berdychowski, Prezes Zarządu Fundacja Instytut Studiów Wschodnich
28. Kazimierz Barczyk, Przewodniczący Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP
29.Barbara Biesiadecka-Nosal, Ekspert Funduszy UE,Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
30. Jacek Pietruszka, Klastry Małopolskie, Prezes ProEko
31. Zbigniew Zabiegliński, Klaster Motoryzacyjny
32. Lester Surowiec, Klaster Budowlany, Prezes Polonijnego Zrzeszenia Kontraktorów (Budowniczych)
33. Anna Skarżyńska, Pełnomocnik Zarządu Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw
34. Zbigniew Staszel, Klaster Budowlany, Prezes Projekt DOM
35. Zbigniew Podraza, Prezydent Dąbrowy Górniczej
36. Rudolf Borusiewicz, Przewodniczący Związku Powiatów Polskich
37. Marek Litwin, Wiceprezes KlastraInteligentnych Systemów Transportowych
38. Mamadou M. Bah, Przewodniczący Rady Klastra „FOR AFRICA
39. Ajay Pal
40. Izabella Żyglicka, Prezes Zarządu Fundacja Rozwoju Eksportu Polska -Wschód, Klaster Eksportowy Polska -Wschód
41. Arkadiusz Żurek, Klaster Eksportowy Polska –Wschód
42. Jerzy Hanuś, Klaster Medyczny „Med Claster”
43. Tomasz Skoróbski, Stowarzyszenie Na Rzecz Klastra Targi i Turystyka Polski Wschodniej
44. Włodzimierz Brodiuk, Ostróda, Klastry Wschodnie
45. Robert Koćma, Klaster Sportowy, Dąbrowa Górnicza
46. Anna Figiel,  Główny Specjalista ds. Public Relations Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP