PL EN DE FR RU

Powstaje klaster turystyczny!

Dodano 2 listopada 2013

19 października 2013 roku w Krynicy-Zdrój poseł Bartłomiej Bodio, Bogdan Węgrzynek i Henryk Czarny zorganizowali spotkanie klastrowe poświęcone powoływanemu przez Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw klastrowi turystycznemu.

W Krynicy-Zdrój na dobre rozpoczęto działania związane z uruchomieniem klastra w branży turystycznej. Dostrzegający potrzebę wypracowywania nowych, świeżych i odważnych pomysłów w branży turystycznej Poseł na Sejm RP Bartłomiej Bodio – Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej, Bogdan Węgrzynek – Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw oraz Henryk Czarny – Prezes KTH, zorganizowali spotkanie klastrowe, którego celem było opracowanie koncepcji klastra turystycznego powstającego z inicjatywy Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw.

Cele określone przez uczestników stwarzają szanse poprawy koniunktury gospodarczej i zwiększenia innowacyjności środowiska społeczno-gospodarczego. Powoływany innowacyjny klaster turystyczny jest pionierską inicjatywą w skali nie tylko Polski, ale Unii Europejskiej, którą należy uznać za bardzo cenną w kontekście sposobu na aktywizację gospodarczą wielu regionów i mikroregionów. Oferta turystyczna klastra, zgodnie z ustaleniami w trakcie spotkania, będzie odpowiadać na szybko zmieniający się i często mało przewidywalny popyt turystów i będzie bezwzględnie mieć charakter innowacyjny.

Poszczególne regiony Polski mają predyspozycje do tego, aby stworzyć bogatą, kompleksową ofertę i wypromować swoją turystyczną markę. Sposobem na wykorzystanie i wzmocnienie potencjału turystycznego regionów jest stworzenie powiązania kooperacyjnego w postaci klastra. Klaster turystyczny Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw ma stać się istotnym elementem w kształtowaniu nowej jakości usług turystycznych wielu regionów, a przez to całego kraju.

Anna Figiel

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP