PL EN DE FR RU

Program Gospodarczy integrujący państwa Grupy Wyszehradzkiej

Dodano 22 lutego 2016

Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw inicjatorem Programu Gospodarczego integrującego państwa Grupy Wyszehradzkiej, poprzez współpracę transgraniczną dla modernizacji żeglugi śródlądowej i budowy Ponadnarodowego Centrum Logistycznego Gorzyczki-Wierzniowice.

http://prawowity.pl/…/1,,1390,Skuteczna_wspolpraca_polskoc…/

Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw, jeden z inicjatorów projektu POLSKA 3.0, a zarazem największa organizacja klastrowa w kraju, jest zrzeszeniem działającym ponadregionalnie, skupiającym wokół siebie przedsiębiorców oraz instytucje z obszaru całej Polski. Celem działania organizacji jest rozwój innowacyjności oraz wzmacnianie konkurencyjności regionów, jak i całej polskiej gospodarki. Zrzeszając ekspertów i będąc stale rosnącą w siłę instytucją parasolową dla polskich klastrów, skutecznie realizuje cel, jakim jest wzrost innowacyjności przedsiębiorstw zrzeszonych w klastrze, a co za tym idzie – tworzenie ich stałej przewagi konkurencyjnej. Dowodem są liczne, pomyślnie zrealizowane projekty oraz stale rosnąca liczba podmiotów, które przyłączają się do struktury OKIP. Klastry, oraz związane z nimi inicjatywy oddolne, łącząc siły, mają zdolność do przeforsowania niezbędnych dla polskiej gospodarki rozwiązań.
Polska 3.0 to długofalowa spójna polityka rozwoju gospodarki kraju oparta na potencjale przemysłowym kraju, innowacyjności
i konkurencyjnej pozycji Polski w Unii Europejskiej.jest programem zintegrowanych działań mających na celu stworzenie efektywnej sieci transportu multimodalnego.

Program, zainicjowany przez klaster OKIP, zrzeszający szereg podmiotów, jest oddolnym, apolitycznym, klastrowym programem, który składa się z portfolio projektów, tworząc swoisty ekosystem, gdzie eksperci z poszczególnych działów Programu, współpracując z włączonymi na stałe w projekt, najlepszymi ekspertami ds. funduszy europejskich wspólnie wypracowują najlepsze dla polskiej gospodarki rozwiązania.

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP