PL EN DE FR RU

Program PIKMED „Rekonstrukcja zdrowia wraz z powrotem do samodzielności”

Dodano 16 lipca 2015

Polski Innowacyjny Klaster Medyczny PIKMED, działający pod parasolem Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw (OKIP) i otrzymujący od niego wsparcie w realizowanych projektach, stale umacnia swoją pozycję wśród grona działających w Polsce klastrów branży medycznej. Efektem wytężonej pracy projektowej, którą klaster PIKMED podjął wspólnie z Instytutem Opieki Zdrowotnej jest program powypadkowej opieki zdrowotnej „Rekonstrukcja zdrowia wraz z powrotem do samodzielności”.

Głównymi adresatami projektu „Rekonstrukcja zdrowia wraz z powrotem do samodzielności” są osoby poszkodowane w wypadkach i wskutek innych zdarzeń losowych oraz osoby starsze i niepełnosprawne. Niestety Polska jest stale w czołówce krajów z najwyższym odsetkiem osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. Program powstał w odpowiedzi na problem braku kompleksowych rozwiązań dla osób poszkodowanych, które chcą szybko powrócić do zdrowia i zminimalizować tym samym skutki wypadku. Dzięki współpracy Klastra PIKMED z Instytutem Opieki Zdrowotnej oraz z placówkami medycznymi w Polsce i zagranicą klient zostanie objęty kompleksową opieką lekarską, rehabilitacyjną, opiekuńczą czy psychologiczną. Jeżeli wymaga tego proces rekonstrukcji zdrowia, pacjentowi zostanie również zapewniony transport oraz akomodacja, a także szereg innych usług takich jak konsultacje dietetyków, opieka codzienna w domu klienta, aktywizacja zawodowa, dostosowanie budynku czy mieszkania do potrzeb klienta, odtworzenie dokumentacji medycznej i pomoc w jej tłumaczeniu. Niejednokrotnie kluczem do sukcesu w procesie rekonstrukcji zdrowia jest szybkość działania, dlatego też program został przygotowany tak, aby klienci otrzymali wsparcie pracowników medycznych i prawników niezwłocznie po wypadku.

Osoby starsze i niepełnosprawne to druga grupa osób, która została objęta wsparciem w programie rekonstrukcji zdrowia. Niestety podobnie jak to ma miejsce w przypadku osób po wypadkach i zdarzeniach losowych brak jest kompleksowych programów leczenia osób starszych i niepełnosprawnych. Stąd też pomysł Klastra by program „Rekonstrukcji zdrowie wraz z powrotem do samodzielności” przygotować dla obu grup społecznych. Wsparcie osób zależnych to jeden z celów działalności Klastra PIKMED, czego wyrazem jest powołanie Centrum Kompetencyjnego Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych. Korzystając z okazji Klaster zaprasza do członkostwa i podjęcia kierunkowych działań na rzecz osób zależnych w ramach wspomnianego Centrum Kompetencyjnego, w celu poprawy jakości i poziomu ich życia, zaktywizowania, a także ułatwienia i przyspieszenia procesów rekonstrukcji zdrowia.

Program powypadkowej opieki zdrowotnej to kompleksowe rozwiązanie, które poza działaniami medycznymi oferuje coś znacznie więcej, a mianowicie pomoc w powrocie do normalnego życia. Klienci którzy zgłoszą się do Instytutu Opieki Zdrowotnej otrzymają opiekę medyczną najwyższej jakości, dzięki czemu będą mogli się skupić na tym, by szybko wrócić do zdrowia, zamiast martwić się o to gdzie i czy w ogóle uzyskają potrzebną pomoc i wsparcie. Rozwiązanie zaproponowane przez Klaster PIKMED i Instytut Opieki Zdrowotnej to ogromna szansa dla pacjentów po wypadkach oraz osób zależnych i ich bliskich, ponieważ pozwoli na szybki powrót do zdrowia oraz zapobiegnie ich wykluczeniu ze społeczeństwo w związku z urazem, niepełnosprawnością czy starością.

Anna Kaczmarek

Informacje również na:  http://www.pikmed.pl/aktualnosci/rekonstrukcja-zdrowia…

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP