PL EN DE FR RU

Spotkanie Klubu Klastrów w Ministerstwie Gospodarki

Dodano 23 kwietnia 2014

W dniu 17 kwietnia 2014 roku w siedzibie Ministerstwa Gospodarki w Warszawie odbyło się VI spotkanie Klubu Klastrów.

W spotkaniu uczestniczyli Grażyna Henclewska – Wiceminister Gospodarki, Joanna Podgórska – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Jerzy Majchrzak – Dyrektor Departament Innowacji i Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki oraz Marcin Łata, Dyrektor Departamentu Konkurencyjności i Innowacyjności w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, a także przedstawiciele licznych klastrów z całej Polski. Wśród nich był Bogdan Węgrzynek, Prezes i Dyrektor Generalny Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw, Wiceprezes Związku Pracodawców Klastry Polskie.

Wiceminister Gospodarki Grażyna Henclewska podczas VI seminarium Klubu Klastrów przekonywała, że Klastry są drogą do innowacyjności. – Celem polityki klastrowej jest wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki w oparciu o współpracę, interakcję i wiedzę – mówiła.

Podsekretarz Stanu przedstawiła stanowisko, że struktury klastrowe sprzyjają współpracy przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu i podmiotów naukowych. – Ich rozwój przyczynia się do szybszego wzrostu gospodarczego, podnoszenia poziomu produktywności i konkurencyjności biznesu – stwierdziła. Zdaniem wiceminister Henclewskiej efektem współdziałania w ramach klastrów może być również napływ inwestycji, wzrost eksportu, powstawanie nowych miejsc pracy oraz zwiększenie liczby przedsiębiorstw.

W opinii podsekretarz stanu w MG działalność w klastrach wpływa również pozytywnie na przedsiębiorstwa. – Szczególną rolę w tych formacjach odgrywają małe i średnie firmy, które dzięki współpracy obniżają koszty bieżącego funkcjonowania – powiedziała Grażyna Henclewska. Zaznaczyła także, że inicjatywy klastrowe rozwijają się w Polsce bardzo dobrze.

Wiceminister przypomniała także o aktywności wspierania podmiotów działających w klastrach przez Ministerstwo Gospodarki.  8 kwietnia 2014 r. rząd przyjął Program Rozwoju Przedsiębiorstw. Jednym z jego celów jest wspieranie klastrów poprzez m.in. współfinansowanie projektów rozwojowych, wzmacnianie współpracy wewnętrznej i zewnętrznej oraz tworzenia nowych inicjatyw w tym zakresie – przytoczyła zebranym uczestnikom spotkania.

Klubu Klastrów to inicjatywa, której celem jest wymiana informacji pomiędzy zrzeszonymi przedsiębiorcami oraz administracją publiczną. Do tej pory odbyło się pięć spotkań Klubu Klastrów podczas których omawiano m.in. politykę innowacyjności w perspektywie 2007-2013, projekty Komisji Europejskiej z udziałem polskich klastrów i formy współpracy międzynarodowej.

Anna Figiel

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP