PL EN DE FR RU

Wschodni Kongres Gospodarczy

Dodano 17 września 2014

W dniach 18-19 września 2014 r. w Białymstoku odbędzie się Wschodni Kongres Gospodarczy organizowany przez Grupę PTWP. Gościem specjalnym wydarzenia będzie prezydent RP Bronisław Komorowski. Wystąpić mają także m.in. wicepremier i minister gospodarki RP Janusz Piechociński oraz minister finansów RP Mateusz Szczurek.

Organizatorem Wschodniego Kongresu Gospodarczego jest Grupa PTWP, jeden z najbardziej doświadczonych organizatorów imprez biznesowych w kraju – z Europejskim Kongresem Gospodarczym w Katowicach na czele.

Wschodni Kongres Gospodarczy w Białymstoku to dwa dni debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących poświęconych najważniejszym kwestiom dla gospodarki Polski Wschodniej i nie tylko. Organizatorom zależy na stworzeniu platformy dyskusji o tym, co dotyczy dużej części Polski i pokaźnej części Europy – wschodnich rubieży obu tych obszarów. Wydarzenie posłuży zaprezentowaniu potencjału gospodarczego Polski Wschodniej oraz pokazaniu wschodnich regionów jako pośredników w relacjach między Wschodem i Zachodem Europy. Wschodni Kongres Gospodarczy ma służyć także poszukiwaniu tzw. inteligentnych specjalizacji.

Zaplanowano około 30 sesji tematycznych, w których udział weźmie ponad 100 prelegentów, ponad 1300 gości z kraju i zagranicy  – z Białorusi, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Gruzji, Mołdawii i innych krajów Europy – polityków, przedstawicieli biznesu i ekspertów. Uczestnikiem Wschodniego Kongresu Gospodarczego będzie m.in. Bogdan Węgrzynek, Prezes Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. i Prezes Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw.

Program Kongresu jest bardzo szeroki i obejmie zarówno zagadnienia poświęcone nowej sytuacji w polityce europejskiej, przyszłość Europy w jej relacjach ze Wschodem, jak i tematy związane z rozwojem Polski Wschodniej – od wielkich inwestycji infrastrukturalnych, poprzez perspektywy rozwoju energetyki odnawialnej, po analizy rynków, m.in. rolno-spożywczego i usług medycznych.

Główne nurty tematyczne Kongresu to: współpraca gospodarcza i wymiana handlowa między Unią Europejską a krajami na wschód od niej, infrastruktura transportowa i infrastruktura energetyczna w polityce UE, eksport i ekspansja polskich przedsiębiorstw na kraje Europy Wschodniej, pogranicza europejsko-azjatyckiego i rynki odlegle, potencjał inwestycyjny Polski Wschodniej, samorządność w kontekście współpracy gospodarczej w ramach UE i Partnerstwa Wschodniego, sytuacja na rynku pracy w województwach Polski Wschodniej.

Wydarzenie niesie za sobą strategiczne debaty dotyczące m.in. problemów sektora rolno-spożywczego i handlu. Bardzo wiele dyskusji poświęconych będzie zagadnieniom z branży energetycznej, szeroko omówione zostaną inwestycje infrastrukturalne w sektorze energetyczno-paliwowym, odnawialne źródła energii (OZE) w Europie i w Polsce, odpady komunalne jako źródło energii odnawialnej, wiatr w bilansie energii, fotowoltaika, energetyka prosumencka oraz energetyka odnawialna na terenach słabo zurbanizowanych. Paneliści będą debatować także o zagadnieniach związanych z sektorem rolno-spożywczy w Polsce m.in. nad funduszami UE, będącymi ważnym czynnikiem modernizacji i sukcesu polskiej branży przetwórczej, o nowej Wspólnej Polityce Rolnej na lata 2014-2020 oraz nowych zasadach korzystania ze środków unijnych dla firm.

Wydarzeniem towarzyszącym Kongresowi będzie wręczenie nagród „Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 2014”.

Więcej informacji o Wschodnim Kongresie Gospodarczym www.wschodnikongres.eu/pl/

Anna Figiel

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP