PL EN DE FR RU

Współpraca z Polish Wood Cluster

Dodano 12 września 2013

Ponad 60 firm, uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych zgromadzonych wokół Polish Wood Cluster na mocy porozumienia zawartego pomiędzy OKIP i PWC we wrześniu 2013 roku będzie miało możliwość współpracy z Ogólnopolskim Klastrem Innowacyjnych Przedsiębiorstw, co niewątpliwie przyczyni się do wzrostu wydajności i przedsiębiorczości w sektorze drzewnym i energetycznym.

Współpraca z fachowcami w tak ważnej dziedzinie z pewnością pomnoży rozwój innowacyjnych rozwiązań, technologicznych ulepszeń oraz wzmocni pozycję OKIP na rynkach międzynarodowych.

W czasie spotkania partnerzy omówili szczegóły wspólnych działań, które polegać będą głównie na wymianie doświadczeń w sferze rozwijania sieci współpracy z innymi przedsiębiorcami, podnoszeniu kwalifikacji firm przynależących do klastra oraz ułatwieniu dostępu do wąskiej grupy specjalistów.

Poruszone zostały także kwestie postępu technologicznego, które wpłynąć mają na obniżenie kosztów optymalizacji systemów produkcji, co w dzisiejszych, trudnych pod względem ekonomicznym, czasach, staje się priorytetem.

Marcelina Prokop

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP