PL EN DE FR RU

X Kongres Nowego Przemysłu

Dodano 19 października 2013

W dniach 16-17 października 2013 roku w Hotelu Sheraton w Warszawie odbył się jubileuszowy X Kongres Nowego Przemysłu. Wydarzenie poświęcone było omówieniu strategicznych zmian zachodzących w polskim sektorze energetycznym.

Kongres Nowego Przemysłu, należy do najważniejszych wydarzeń gospodarczych w Polsce. Zorganizowała go po raz dziesiąty Grupa PTWP, wydawca Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł i portalu wnp.pl. Podczas jubileuszowej edycji Kongresu odpowiadano na pytania jak skutecznie mobilizować do inwestycji, czy polityka energetyczna wymaga rewizji oraz jak odnieść się do spraw globalnych.

Podczas inauguracji Kongresu prof. Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, jego przewodniczący w latach 2009-2012 i były Prezes Rady Ministrów, poruszył zagadnienie magazynowania CO2 pod ziemią. – „Nikt nie wie, czy technologia wyłapywania i składowania pod ziemią dwutlenku węgla ma sens. Gdyby innowacje polegały na tym, że badamy coś, co jest pewne i co do czego nie mamy wątpliwości że wyjdzie, to nie byłyby to żadne innowacje. To nie jest pewne, ale któż jak nie my moglibyśmy dać świadectwo Europie i całemu światu że jesteśmy gotowi tego spróbować – za unijne pieniądze. Jak nie wyjdzie, a będziemy to wiedzieć za pięć czy za siedem lat, to będziemy się dalej zastanawiać.” – stwierdził. – „Na razie dajemy niezwykle silny polityczny sygnał, że Polska jest odpowiedzialna.” – Według byłego premiera w finansowanie CCS włączy się UE, która na czyste technologie do wydania ma przygotowane 5 mld euro.

Jerzy Buzek mówił także na temat bezpieczeństwa energetycznego. Jego zdaniem ważne jest między innymi wykorzystanie lokalnych źródeł energii i badania nad nowymi technologiami oraz rozbudowa infrastruktury. Nawiązał do planów budowy wspólnego rynku energetycznego w Europie, którego jest współautorem i potrzebie reindustrializacji Europy.

Wiceminister gospodarki Grażyna Henclewska zwróciła uwagę na istotne zagrożenie dla rozwoju rynku energii przez nadmierne obciążenie kosztami wynikającymi z polityki klimatycznej. Wymaga ona rewizji, tym bardziej, że jest wykorzystywana instrumentalnie przez niektóre kraje unijne.

W panelach dyskusyjnych dotyczących nowych regulacji dla sektora energii i inwestycji liniowych w energetyce jednym z prelegentów był ekspert w dziedzinie energetyki poseł Andrzej Czerwiński, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, obecnie przewodzący pracom parlamentarnym nad tzw. trójpakiem – ustawą Prawo Energetyczne dotyczącą elektroenergetyki i ciepłownictwa, ustawą Prawo Gazowe i ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii. Podczas debat toczono burzliwe rozmowy nad małym i dużym trójpakiem będącym konstytucją polskiej energetyki, dyskutowano na temat systemów wsparcia odnawialnych źródeł energii i rynku mocy, omówiono bieżący stan sieci przesyłowej i dystrybucyjnej, plany i zaawansowanie inwestycji kluczowych, źródła finansowania i stopień opłacalności projektów, inwestycje liniowe we współpracy z krajami sąsiedzkimi, wpływ sytuacji w branży budowlanej na postępy prac obecnie i w przyszłości oraz znaczenie ustawy korytarzowej dla inwestycji sieciowych i zaawansowanie procesu legislacyjnego.

– „Problemem jest przewlekający się proces wprowadzenia nowych regulacji dla energetyki i unijna polityka klimatyczna. Mamy prostą ustawę, która nie budzi żadnych kontrowersji politycznych dotyczącą wsparcia dla kogeneracji.” – mówił poseł Andrzej Czerwiński. – „Sęk w tym, że podlega ona notyfikacji przez Komisję Europejską, która ma zdecydować czy jej zapisy nie będą stanowiły niedozwolonej pomocy publicznej.” Wiele winy leży jednak i po stronie polskich polityków, którzy – jak podkreśla środowisko energetyków, wolno pracuje nad ustawami.

– „Brak regulacji hamuje inwestycje energetyczne. Potrzebujemy stabilnych reguł i polityki umożliwiającej inwestowanie. Z resztą poradzimy sobie.” – komentował Bogdan Węgrzynek, Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw i V-ce Prezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie. – „Musimy dostrzec potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii oraz zmniejszenia niekorzystnego wpływu wytwarzania energii na środowisko naturalne .” – zwracał uwagę.

W Kongresie Nowego Przemysłu uczestniczyli zaangażowani w temat, poseł na Sejm RP Bartłomiej Bodio, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej, poseł Dariusz Dziadzio, Wiceprzewodniczący Zespołu i Grzegorz Chocian, członek Klastra OKIP i jego ekspert.

Na Kongres przybyły najważniejsze osoby w polskiej i europejskiej gospodarki. W wydarzeniu uczestniczyło około 1000 osób, przedstawicieli rządu, parlamentu, zarządów czołowych polskich i europejskich przedsiębiorstw, administracji publicznej i mediów. W ciągu dwóch dni we wszystkich salach konferencyjnych hotelu Sheraton odbyły się tematyczne debaty w 11 panelach dyskusyjnych. Okres, w który toczyła się dyskusja jest również ważny ze względu na nową perspektywę 2014-2020, która niesie za sobą duże pieniądze na rozwój infrastruktury energetycznej.

Anna Figiel

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP