PL EN DE FR RU

XXI Forum Gospodarcze w Toruniu. Eksport i dotarcie do klientów w sektorze spożywczym

Dodano 5 marca 2014

3 marca 2014 roku w Toruniu na XXI Forum Gospodarczym odbył się panel poświęcony możliwościom dotarcia do klientów z kraju i zagranicy oraz intensyfikacji sprzedaży w sektorze spożywczo-rolniczym.

Po okresie transformacji, po czasie fascynacji produktami z zachodu, dzisiaj z wielką satysfakcją można powiedzieć, że klienci w Polsce wybierają polską żywność, gdyż właśnie to jest gwarantem jakości. Mało tego, to polskimi produktami spożywczymi interesuje się świat.

Podczas jednego z największych w Polsce kongresów gospodarczych jakim jest zorganizowane już po raz dwudziesty pierwszy Forum Gospodarcze w Toruniu, dyskusję w panelu dotyczącym możliwości dotarcia do klientów z kraju i zagranicy w sektorze spożywczo-rolniczym poprowadził prezes Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” Krzysztof Przybył.

Zwrócono uwagę, że polscy producenci poprzez współpracę lokalną nauczyli się współpracować z dużymi organizmami dystrybucyjnymi. Świetnie zrozumieli na czym polega taka nowoczesna dystrybucja i dzięki temu stali się konkurencyjni w skali Europy. Ale to tylko jeden ze sposobów dotarcia do klientów przedstawiony na Forum.

– „Staramy się promować polski produkt na eksport. Aktywnie pracujemy nad wyeksportowaniem polskiego towaru, produktów spożywczych na rynki zagraniczne, w tym do Stanów Zjednoczonych. Właśnie w efekcie takich rozmów podpisano w maju Rzeszowie umowę i teraz pracujemy nad wyeksportowaniem polskiego towaru spożywczego i rolnego do Stanów Zjednoczonych. Z jednej strony do Stanów Zjednoczonych wysyłamy ciężki sprzęt, a z drugiej strony Stany Zjednoczone chcą polskiej markowej żywności” – wskazywał prezes Bogdan Węgrzynek, prezes Instytutu Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych oraz prezes Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw, niezwykle obiecujący kierunek dla polskiego sektora podjęty przez klaster OKIP.

– „Podczas jednej z misji podpisaliśmy też ważne porozumienie z dużym klastrem Futura, który w tej chwili działa na 16 krajów. Jesteśmy dużym partnerem w międzynarodowych projektach, ale też zapotrzebowaniu na towary spożywcze. I szukamy również polskich produktów, które też moglibyśmy wyeksportować” – Bogdan Węgrzynek, będący również wiceprezesem Związku Pracodawców Klastry Polskie, podał kolejny przykład wysokiej aktywności podejmowanych działań i dużych perspektyw klastra OKIP jeśli chodzi o międzynarodową współpracę.

Podstawą funkcjonowania i rozwoju konkurencyjności jest podnoszenie poziomu innowacyjności. Sporą część dyskusji poświęcono dyskusji na ten temat, a wypowiedzieli się m.in. minister Krystyna Gurbiel, przedstawiając ogólny stan poziomu polskiej innowacyjności oraz prezes Klastra OKIP Bogdan Węgrzynek, mówiąc o możliwościach jej rozwoju w najbliższym czasie.

– „W nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 pieniądze na innowacji będą jeszcze większe niż w perspektywie, która zakończyła się. Również w planach rozwoju obszarów wiejskich innowacyjność jest znacznie bardziej podkreślana” – mówiła Krystyna Gurbiel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dyskusję wywołały zmiany w wsparciu dużych gospodarstw rolnych.

Podczas debaty dużo rozmawiano o żywności ekologicznej i sukcesie gospodarstw ekologicznych. Jeżeli produkty te znajdą się w szerszym zakresie w sieciach handlowych, tak jak to ma miejsce na zachodzie, a nie tylko w niszowych sklepach ze zdrową żywnością, to byłoby to niezmiernie ważnym czynnikiem służącym rozwojowi tego sektora.

Przedstawiano wiele przykładów, w tym Japonii firm innowacyjnych w sektorze. Mówiono o rozwoju polskiego przetwórstwa drobiowego i jego dużych szansach w konkurencyjnej walce z zagranicznymi przedstawicielami. Ze swojej strony Bogdan Węgrzynek jako wizytówkę przemysłu drobiarskiego w naszym kraju przestawił firmę Konspol, która oprócz starannych działań owocujących najwyższą jakością produkcji tu w kraju, gdzie przyjeżdżają podpatrywać ją firmy z zachodu, wybudował także nowe zakłady w Indiach.

Mówiono o znakach towarowych i o sile polskich produktów regionalnych. Jak wskazano, siła polega na tym, że tylko my możemy te towary produkować, a są one bardzo dobrze postrzegane na arenie międzynarodowej. Ilość takich produktów wzrasta, a to oznacza że nasz eksport również dalej rośnie.

Wyrażono nadzieję, że najbliższe lata pozwolą na rozwój handlu i produkcji rolno-spożywczej, tym bardziej, że mamy nadal sprzyjające koniunktury, a merytoryczne rozmowy takie jak ta na Forum Gospodarczym w Toruniu tylko pomagają zarówno w sferze naukowej jaki i administracji, aby przedsiębiorstwa mogły dalej rozwijać się.

Anna Figiel

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP