PL EN DE FR RU

XXIII Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdrój

Dodano 9 września 2013

W dniach 3-5 września 2013 roku w Krynicy-Zdrój odbyło się XXIII Forum Ekonomiczne  – spotkania na szczycie z najważniejszymi politykami i biznesmenami, omawianie projektów i zadań na przyszłość, mających na celu usprawnienie polskiej gospodarki w medycynie, rolnictwie, szkolnictwie, energetyce, OZE i innych dziedzinach.

Kolejny już raz, na kilka dni września Krynica stała się ekonomicznym centrum świata. Ostatnie Forum to już potęga. 120 paneli dyskusyjnych w ramach 12 ścieżek tematycznych i ponad 2,5 tys. uczestników. W Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdrój uczestniczył także Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw.

Po raz dwudziesty trzeci organizowania Forum, do Krynicy przyjechało wielu bardzo ważnych polityków, ekspertów oraz szefów korporacji polskich i światowych. Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdrój wyszło już daleko poza teren Europy Środkowo-Wschodniej.

Uczestnicy krynickich spotkań wiedzą, że tutaj rozgrywa się przyszłość – każda dobra myśl, która wyłoniła się w Krynicy jest bardzo cenna. Innowacyjność, konkurencyjność, rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw – to motory wzrostu gospodarczego w Europie Środkowo-Wschodniej. Do takich konkluzji doszli biorący udział w krynickich spotkaniach.

Szeroki zakres tematyczny Forum i merytoryczny poziom debat zainspirował organizatorów do przygotowania zawężonych tematycznie paneli specjalistycznych poświęconych problemom energetyki, rozwoju regionalnego, innowacji, inwestycji i relacji między Unią Europejską a Państwami Partnerstwa Wschodniego.

Forum Ekonomiczne w Krynicy stanowi dodatkową szansę dla polskich i środkowoeuropejskich przedstawicieli polityki oraz biznesu do rozmowy o tym, jak zwiększyć efektywność wykorzystywania funduszy oraz wzrost gospodarczy. Była to jednocześnie okazja do podzielenia się doświadczeniami z tym związanymi oraz nawiązania partnerskich kontaktów.

Bogdan Węgrzynek, Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw i V-ce Prezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie podczas krynickiego Forum rozmawiał z ministrem Pawłem Orłowskim, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego na temat przyszłej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Wymiana zdań i zarysowanie przyszłych planów rozwoju z pewnością zaowocują dalszą współpracą.

– „Musimy umiejętnie sięgać po europejskie środki i wydawać je efektywnie, inwestować z korzyścią dla naszej gospodarki. Pamiętać o tym, że potencjał może zostać wykorzystany najlepiej dzięki kooperacji firm i współpracy z nauką – ukierunkowanej na tworzenie innowacji” – podkreślał Bogdan Węgrzynek podczas obrad Forum dotyczących rozwoju gospodarczego.

Globalizacja i rozwój nowych technologii powodują, że coraz więcej firm decyduje się na rozszerzanie swojej działalności poza granice kraju. Firmy muszą przysposabiać się do zachodzących zmian i równocześnie wyznaczać sobie nowe cele w nowych obszarach oraz być otwarte na podejmowanie działań w skali międzynarodowej. Niemniej jednak, aby osiągnąć sukces na rynku międzynarodowym, firmy muszą być bardziej konkurencyjne oraz stawiać na innowacyjność.

Prezes OKIP Bogdan Węgrzynek podczas Forum Ekonomicznego przeprowadził rozmowę z przedstawicielami Rządu Mołdawii. Poruszone zostały kwestie dotyczące otoczenia biznesowego Mołdawii, możliwości inwestycyjnych i konkretnych projektów w różnych sferach, do uczestnictwa w których Rząd Mołdawii zaprasza stronę polską. Mołdawia jawi się jako atrakcyjny partner dla współpracy gospodarczej z naszym krajem, wyrażane jest ze strony polskiej zainteresowanie między innymi współpracą w sferze transportu, budownictwa komunikacyjnego, rolnictwa czy odnawialnych źródeł energii.

Prezesi firm, przedstawiciele rządów,  parlamentów i eksperci na konkretnych przykładach poszukiwali możliwości wykorzystania wszystkich potencjałów w kreowaniu wzrostu gospodarczego, dyskutowali o tym jak niwelować różnice warunków dla przedsiębiorczości w gospodarkach krajów rozwiniętych i rozwijających się, a także na temat tego jak informatyzacja i cyfryzacja, wykorzystanie Internetu jest wykorzystywane w rozwoju przedsiębiorczości.

Rozmawiano o konieczności stawiania na innowacyjność i nowe technologie. W tym kierunku w naszym kraju poszła między innymi branży IT, która rozwija się pod kątem innowacyjności bardzo prężnie. Przykładem takich działań jest firma Data Center, która zajmuje się przetwarzaniem danych, jest także dostawcą usług outsourcingowych świadczonych na bazie własnych rozwiązań informatycznych. Z jej przedstawicielami podczas Forum nawiązał rozmowę Prezes Bogdan Węgrzynek.

Problematyka energetyczna w ostatnich latach była jednym z głównych tematów omawianych podczas Forum w Krynicy. Polityka i bezpieczeństwo energetyczne, odnawialne źródła energii i innowacyjne technologie otwierające dostęp do nowych złóż były wśród tematów kilkudziesięciu paneli dyskusyjnych. Podczas konferencji członkowie rządów,  przedstawiciele najważniejszych firm energetycznych, instytucji regulacyjnych i eksperci debatowali o przyszłości i warunkach rozwoju sektora. – „Przychodzi czas na doprecyzowanie mechanizmów, które będą stymulować inwestycje i ograniczać ryzyka, aby kapitał chciał współpracować w realizacji celów państwowych” – mówił o zamiarach Janusz Piechociński, Wicepremier Rządu i Minister Gospodarki.

Bardzo ważnym kwestią jest także nawiązanie współpracy między nauką a biznesem w medycynie i tworzenie innowacji w zakresie medycyny. Na ten temat z pewnością będzie prowadzonych jeszcze wiele dyskusji.

Nie ma wątpliwości, że Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdrój jest potrzebne. To ogromne wydarzenie, największe gospodarcze spotkania w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej. Od niedawna towarzyszą mu także inne samodzielne duże Fora, takie jak Forum Innowacji, Forum Inwestorów, Forum Regionów, Forum Młodych Liderów Europy oraz w tym roku po raz pierwszy Forum Energetyki, które skupiają się na wybranych, najbardziej popularnych kwestiach związanych z rozwojem gospodarczym.

Korzyści z Forum w Krynicy są niemierzalne – jak zawsze wtedy, gdy wartością jest kontakt międzyludzki czy przepływ informacji, co w żadnym stopniu nie umniejsza korzyści pośrednich, z powodu których ilość firm i polityków nie rośnie z roku na rok.

Anna Figiel

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP