PL EN DE FR RU

XXIV Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju

Dodano 6 września 2014

W dniach 1-4 września 2014 roku w Krynicy-Zdroju miało miejsce XXIV Forum Ekonomiczne, najważniejsze wydarzenie gospodarczo-ekonomiczne w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej, spotkanie najwyższego szczebla polityków, przedsiębiorców, ekonomistów, ekspertów i dziennikarzy z całego świata.

W Forum uczestniczyło ponad 3 tys. gości – liderów życia politycznego, gospodarczego, społecznego oraz 500 dziennikarzy z blisko 60 krajów Europy, Azji USA, Bliskiego Wschodu i Ameryki Południowej.  Podstawą Forum Ekonomicznego jest  otwartość na różne sposoby myślenia o państwie i gospodarce, a goście tegorocznego wydarzenia po raz kolejny mogli uczestniczyć w debatach najwyższej klasy teoretyków i praktyków biznesu. W trakcie Forum Ekonomicznego odbyło się 5 sesji plenarnych i ponad 150 paneli dyskusyjnych, prezentacji i wykładów realizowanych w kilkunastu ścieżkach tematycznych.

Do Krynicy przyjechali m.in. Jose Manuela Barroso Przewodniczący Komisji Europejskiej, Prezydent RP Bronisław Komorowski, Premier RP Donald Tusk, prof. Jerzy Buzek były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, byli prezydenci Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, a także ważne osobistości, prezydenci i premierzy z krajów Europy.

Misją Forum Ekonomicznego od początku jego istnienia było tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju współpracy politycznej i gospodarczej między Unią Europejską a krajami sąsiadującymi. Dyskusje podczas tych trzech dni skupiały się  na wypracowaniu modeli współpracy pomiędzy Wspólnotą a państwami Europy-Środkowej. Wśród debat dominowały tematy ekonomiczne, polityczne i społeczne. Nie zabrakło dyskusji poświęconych innowacjom, mediom czy ochronie zdrowia. Ważną grupę stanowiły debaty poświęcone energetyce oraz sytuacji na Ukrainie.

Polityka i bezpieczeństwo energetyczne, innowacyjne technologie, perspektywy energetyki jądrowej, czy odnawialne źródła energii były tematem kilkudziesięciu paneli dyskusyjnych i wystąpień. Dyskutowano o polskiej energetyce, zastanawiano się czy potrzebuje ona innowacji, mówiono o wspólnym rynku energii elektrycznej i gazu i roli krajów z Grupy Wyszehradzkiej, zastanawiano się co jest dla polski przyszłością. Choć nadal ważny będzie węgiel, energia nie będzie już wytwarzana w zdecydowanej większości z tego źródła. Nowe źródła energii w Polsce – wiatr, fotowoltaika i mają przyczynić się do utrzymania niezależności energetycznej, a w efekcie ponad 80 proc. energii elektrycznej wytwarzane będzie ze źródeł krajowych.

Pod rozważania zostało wzięte to jak zadbać o wzrost gospodarczy w warunkach zagrożenia – czy to gry wojenne czy nowa ekonomia. 35 mld euro, które Polska ma wydać na armię do 2022 r., może przynieść korzyści gospodarce, a w kontekście wydarzeń na Ukrainie wydatki te nie wymagają dodatkowego uzasadnienia.

Podczas ścieżki Biznes i zarządzanie zaznaczano, że firmy prywatne stały się motorem polskiej gospodarki i nie są już tylko liderami wielu branż, ale również wizytówką sukcesu Polski za granicą. Zastanawiano się w jaki sposób mogą w jeszcze większym stopniu przyczyniać się do wzrostu polskiego eksportu, a także innowacyjności. Tu wśród odpowiedzi były klastry i współpraca z nauką.

Mówiono też o systemie ochrony zdrowia na tle rozwoju gospodarczego i jej zasobach finansowych i kapitale ludzkim oraz pytano czy istnieje recepta na zdrowe finanse publiczne. Obrady tegorocznego Forum koncentrowały się wokół nowych rozwiązań w zarządzaniu służbą zdrowia, problemach demograficznych oraz sposobach finansowania innowacji.

Anna Figiel, Bogdan Węgrzynek

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP