PL EN DE FR RU

Kolejny sukces – zrzeszony w naszej organizacji Klaster Logistyczno – Transportowy „Północ...

Dodano 26 października 2016

Klaster Logistyczno – Transportowy Północ-Południe w gronie nowych Krajowych Klastrów Kluczowych

25 października w Sali Kinowej Ministerstwa Rozwoju odbyła się specjalna Gala Klastrów, podczas której wyłoniono dziewięć nowych organizacji klastrowych odznaczonych mianem najprężniej działających w Polsce Krajowych Klastrów Kluczowych (KKK). Konkurs zorganizowało Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Gala Klastrów

Zdjęcie: Ministerstwo Rozwoju

Nominacje dla wyróżnionych klastrów wręczyła Wiceminister Rozwoju Jadwiga Emilewicz. Zaszczytny tytuł KKK uzyskały: Klaster Lifescience Kraków, MedSilesie – Śląska Sieć Wyrobów Medycznych, NUTRIBIOMED Klaster, Śląski Klaster Lotniczy, Wschodni Klaster ICT, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, Klaster Zrównoważona Infrastruktura, Klaster Logistyczno-Transportowy Północ-Południe oraz Bydgoski Klaster Przemysłowy.

Klaster Logistyczno-Transportowy „Północ-Południe” zrzeszony jest w Ogólnopolskim Klastrze Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Klaster Logistyczno-Transportowy „Północ-Południe” w Gdańsku to oddolna inicjatywa pomorskich organizacji biznesowych. Swe działania skupia wokół branży logistycznej, transportowej i dystrybucyjnej.
Prof. Witold Andruszkiewicz jest honorowym Przewodniczącym Klastra, którego motto brzmi: „Miarą kreatywności ludzi jest ich gotowość do współpracy”.

Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw to jedna z największych w Polsce organizacji klastrowych, skupiająca najprężniej wzrastające klastry. Utworzony został wedle europejskich standardów, w swych strukturach zrzesza klientów z wielu różnych branż. OKIP ma pieczę nad największymi i najprężniejszymi klastrami innowacyjnymi w Polsce, wśród których wymienić należy przede wszystkim: Motocluster, Jastrzębski Klaster Innowacji, Polski Innowacyjny Klaster Medyczny PIKMED, Agro Region Klaster, Omniaklaster, Geohomstil Cluster, Klaster for Africa, Polski Klaster dla Innowacji i Środowiska.

OKIP Głowne Hasło PNG-INTERNET PL

Najważniejszym statutowym działaniem Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw jest internalizacja klastrów z całej Polski, kojarzenie organizacji z pokrewnych branż w celu maksymalizacji osiągnięć i inwestycji. Dzięki połączeniu instytucji samorządów terytorialnych, podmiotów naukowych, biznesu z przedsiębiorstwami zyski z podejmowanych inicjatyw są znacznie większe. Zrzeszone w OKIP klastry działają wedle zasad kooperacji i zdrowej konkurencji. Są zatem godne naśladowania.

OKIP jako jedna z nielicznych organizacji klastrowych współpracująca z Krajowymi Klastrami Kluczowymi. KKK są podmiotami o istotnym potencjale innowacyjnym, które posiadają takie zasoby i kompetencje, dzięki którym mogą osiągać efektywność i konkurencyjność w skali globalnej.

OKIP Przemysł Bezpieczeństwo Infrastruktura Innowacje V3

Organizacje klastrowe to jedna z bardziej nowoczesnych form powiązania między podmiotami życia społeczno – gospodarczego. Grono klastra składać się może z instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorstw, organizacji badawczo-rozwojowych czy podmiotów publicznych i uczelni wyższych. Zrzeszone organizacje połączone są wzajemnymi interakcjami, współdziałają i konkurują między sobą. Klastry wymieniają się posiadaną wiedzą, innowacyjnymi rozwiązaniami i technologią oraz korzystają wzajemnie ze swych doświadczeń.

Wioleta Ogorzałek

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP