PL EN DE FR RU

Galmet – jedna z rodzinnych firm klastra OKIP wyróżniona przez Polskie Lobby Przemysłowe

(Polski) Dodano 16 kwietnia 2017

 

Uroczystość 24-lecia powstania Polskiego Lobby Przemysłowego w dniu 25 marca 2017 roku w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych.

25 marca 2017 roku w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie odbyła się uroczystość dwudziestej czwartej rocznicy powołania Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

W uroczystości wzięło udział dwóch posłów na Sejm RP: Kornel Morawiecki – Marszałek Senior oraz Andrzej Smirnow – reprezentujący Sejmową Komisję Obrony Narodowej, a ponadto Mateusz Sarosiek – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej reprezentujący Ministerstwo Obrony Narodowej, a konkretnie Sekretarza Stanu Bartosza Kownackiego i Małgorzata Darowska z Ministerstwa Rozwoju. Ponadto uczestniczyli w niej prezesi przedsiębiorstw i firm, dyrektorzy instytutów, prezesi i działacze organizacji społecznych i stowarzyszeń, pracownicy naukowi i działacze związków zawodowych współpracujących z PLP oraz dziennikarze. Gości powitał Koordynator PLP prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka, przedstawiając jednocześnie dokonania Polskiego Lobby Przemysłowego w okresie od marca 2016 roku do marca 2017 roku. Po nim głos zabrał prof. dr hab. Ryszard Szczepanik – dyrektor ITWL, który przedstawił działalność, dokonania, a także szerokie możliwości i aspiracje kierowanego przez niego Instytutu.

Następnie rozpoczęła się najważniejsza część uroczystych obchodów 24-lecia PLP, którą było wręczenie po raz piąty Wyróżnień Honorowych Polskiego Lobby Przemysłowego pt. „Bene Meritus pro Industria Poloniae” (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu).

Kapituła Honorowego Wyróżnienia, w dniu 6 marca 2017 roku, w składzie:

 1. dr hab. inż. Jerzy Klamka -przewodniczący,
 2. nadzw. dr inż. Tadeusz Gałązka,
 3. dyw. w st. spocz. prof. dr hab. inż. Jerzy Modrzewski,
 4. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik,
 5. płk w st. spocz. mgr inż. Jerzy Kade,
 6. dr inż. Piotr W. Matejuk,
 7. mgr Kazimierz Łasiewicki,
 8. inż. Zygmunt Dębiński – sekretarz

uwzględniając określone w Regulaminie Przyznawania Wyróżnień Honorowych PLP kryteria wyboru (całokształt dorobku zawodowego, znaczące dokonania w działalności przemysłowo-gospodarczej, osiągnięcia naukowe wdrożone do praktyki przemysłowej, oraz ich znaczenie dla społeczeństwa i gospodarki narodowej) podjęła decyzje o przyznaniu w ramach V edycji Honorowego Wyróżnienia Bene Meritus pro Industria Poloniae – Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu następującym osobom:

 

 1. płk dr inż. Jackowi Borkowskiemu Dyrektorowi Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, autorowi patentów oraz kierownikowi i autorowi licznych nagrodzonych prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie uzbrojenia, w tym zamówionych przez polski przemysł zbrojeniowy, którego kandydaturę zgłosił Związek Zawodowy Sektora Obronnego.
 2. Stanisławowi Galara – prezesowi Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego GALMET – jednego z największych polskich producentów urządzeń grzewczych i kolektorów słonecznych, eksportera do prawie 30 krajów, firmy znajdującej się w czołówce najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw, którego kandydaturę zgłosił Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw.
 3. dr inż. Piotrowi Janickiemu – konstruktorowi silników dla lokomotyw i statków oraz sprężarek w Biurze Konstrukcyjnym Silników Spalinowych H. Cegielski-Poznań S.A., autorowi wdrożonych projektów skomplikowanych urządzeń technicznych, Prezesowi Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, którego kandydaturę zgłosiło Prezydium Zarządu Głównego SIMP.
 4. mgr Krzysztofowi Mamińskiemu menedżerowi rozwijającemu Polską Kolej, jeszcze niedawno Prezesowi Spółki Przewozy Regionalne, a obecnie Prezesowi Zarządu Grupy PKP S.A., od wielu lat owocnie współpracującemu z zakładami przemysłowymi produkującymi tabor kolejowy, którego kandydaturę zgłosił Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych.
 5. dr inż. Ryszardowi Matusiakowi związanemu przez wiele lat z przemysłem wytwarzającym maszyny dla przemysłu spożywczego, który zainspirował i przygotował do wdrożenia wiele projektów, wzorów przemysłowych i wynalazków, w tym opatentowanych, którego kandydaturę zgłosiło Prezydium Zarządu Głównego SIMP.
 6. mgr inż. Zygmuntowi Mierzejewskiemu – przewodniczącemu od 1993 roku Związku Zawodowego Inżynierów i Techników, do powstania którego się przyczynił, inżynierowi w zakresie technologii leków i biochemii, który przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej, od ponad 20 lat zajmującemu się rozwojem dialogu społecznego na linii rząd-pracodawcy-pracobiorcy, którego kandydaturę zgłosił Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Inżynierów i Techników.
 7. mgr inż. Andrzejowi Sajnadze – posiadającemu znaczący dorobek w dziedzinie odlewnictwa w okresie zatrudnienia w ZPC „Ursus, obecnie prezesowi firmy ASMET, należącej do największych w Polsce przedsiębiorstw oferujących kompleksową obsługę w zakresie dostaw elementów złączonych i artykułów metalowych, którego kandydaturę zgłosiła Naczelna Organizacja Techniczna- Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.
 8. kmdr. rez. dr inż. Jerzemu Uczciwkowi – Dyrektorowi w Centrum Techniki Morskiej S.A., projektantowi i konstruktorowi technologii i systemów, które zostały wdrożone w polskich stoczniach budujących okręty wojenne, w tym na niedawno zbudowanym w Polsce niszczycielu min „Kormoran II”, którego kandydaturę zgłosiła Rada Budowy Okrętów.
 9. prof. dr hab. Józefowi Żurkowi – inicjatorowi i współtwórcy wielu systemów związanych z budową i eksploatacją statków powietrznych, autorowi licznych publikacji z zakresu techniki lotniczej, przewodniczącemu Rady Naukowej Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, którego kandydaturę zgłosiło Towarzystwo Polskich Inżynierów Lotnictwa SIMP.

 

Uczestniczący w uroczystości rocznicowej PLP Kornel Morawiecki – Marszałek Senior i Poseł Andrzej Smirnow oraz Pan Mateusz Sarosiek w obecności przedstawicieli instytucji nominujących do Wyróżnienia, wręczyli tegorocznym laureatom wygrawerowane w brązie tablice.

Warto w tym miejscu nadmienić, że po raz pierwszy Honorowe Wyróżnienia Polskiego Lobby Przemysłowego – Bene Meritus pro Industria Poloniae – przyznano w 2013 roku. Samo PLP od 24 lat pozostaje niezależną organizacją opiniotwórczą i opiniodawczą działającą w oparciu o społeczny lobbing, która koncentruje swoje działania na premiowaniu rozwoju przemysłu w Polsce. Realizując idee swojego patrona – Eugeniusza Kwiatkowskiego – PLP skupia ekspertów ze środowisk akademickich i biznesowych, a poprzez swoje działania przyczynia się do tworzenia pozytywnego środowiska dla rozwoju tej szczególnie ważnej dziedziny gospodarki. Działalność PLP w zeszłym roku polegała między innymi na:

W drugiej części uroczystości wystąpienia poruszające wybrane specjalistyczne zagadnienia przedstawili eksperci współpracujący z PLP:

 1. dr Krzysztof Pająk – Urząd ds. Uzbrojenia, Nauki i Technologii. Analiza potrzeb, koncepcja stworzenia oraz korzyści,
 2. kmdr por. rez. dr. Bohdan Pac – Konsolidacja polskiego przemysłu stoczniowego,
 3. Krzysztof Mroczkowski – Nowe bieguny światowej gospodarki.

Wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymali rocznik Polskiego Lobby Przemysłowego – publikację nr 28 –  zawierającą opinie, opracowania i stanowiska PLP z 2016 i początku 2017 roku.

Uroczystość zakończyła się częścią nieoficjalną, w której podczas obiadu udzielano wywiadów, wymieniano poglądy oraz nawiązywano kontakty i nowe znajomości.

Warto dodać, iż całą imprezę filmowały trzy ekipy telewizji internetowych: patroni medialni rocznicy PLP – Warszawa-Press i Telewizji Internetowej INTERWIZJA z Białej Podlaskiej oraz stale współpracujący z PLP filmowiec Pan Stanisław Dominiak.

Film: https://www.youtube.com/watch?v=s8i55IaTj_g
Pokaz zdjęciowy: https://www.youtube.com/watch?v=sgMSCmhJ5Ko 
http://press.warszawa.pl/24-lata-polskiego-lobby-przemyslowego-im-eugeniusza-kwiatkowskiego/

https://www.interwizja.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=6893&Itemid=113

https://www.interwizja.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=6894&Itemid=113

 

Autorzy:  Paweł Soroka i Angelika Jarosławska

Facebook
Newsletter

Newsletter

Enter your email address into the subscription form below and stay up-to-date.

Newsletter OKIP