PL EN DE FR RU

Poland 3.0.

336971_1442480470_4a43_p

https://www.youtube.com/watch?v=9yKlUKqQtQI

 

BROSZURA PROJEKTU POLSKA 3.0. POBIERZ -> pdf

POLSKA 3.0 to projekt, który zakłada stworzenie atrakcyjnej strefy biznesu, świetnie skomunikowanego obszaru inwestorskiego, który będzie przyciągał kapitał ludzki, podmioty gospodarcze, inwestycje i know – how, bazując na najlepszych wzorcach. Samo Centrum Logistyczne to stworzenie około 50 000 nowych miejsc pracy. POLSKA 3.0 to więc zagłębie biznesowe Polski i atrakcyjny obszar dla inwestorów z całego świata, jednakże podyktowany na warunkach polskich firm. Dziś natomiast polska gospodarka kierowana jest głównie przez inwestorów zagranicznych i działające na wielką skalę korporacje transgraniczne.

Projekt POLSKA 3.0 to największy projekt Komisji Europejskiej, wpisujący się w jej nowe strategie finansowania, ponieważ jest on realizowany poprzez firmy zrzeszone w klastrach i dotyczy transportu multimodalnego. Zakłada przywrócenie transportu na rzekę Odrę, połączenie Odra – Dunaj – Łaba i budowę największego w Europie Centrum Logistycznego – Gorzyczki – Wierzniowice, a także przedłużenie szerokiego toru ze Sławkowa do Centrum Logistycznego, przy równoczesnej modernizacji obecnej trasy Sławków – Hrubieszów.

Realizacja projektu POLSKA 3.0 zaowocuje promocją tej części Europy jako ośrodka atrakcyjnego na arenie międzynarodowej.

Cały potencjał już jest. Zarówno dająca ogromne możliwości rzeka, jedyny taki korytarz wodny w Europie, tereny, gdzie unikalnie na skalę europejską, krzyżują się wszystkie najważniejsze magistrale transportowe, a także potencjał intelektualny, w postaci ośrodków naukowo – badawczych, innowacyjnych firm i olbrzymiego kapitału ludzkiego (zasięg ponad 8 mln ludzi). Powyższe tereny inwestycyjne to także kompleksowa obsługa prawna, finansowa i inwestorska, oferowana przez rodzime firmy. Pomimo iż próby zrealizowania tego projektu liczy się w dziesiątkach lat, dotychczas nikt nie potrafił (bądź też nikomu nie zależało), aby Polska wykorzystywała potencjał, który posiada.
Za projektem POLSKA 3.0 przemawia czysta ekonomia. I choć połączenie Odry z Dunajem, oraz Centrum logistycznego i kolei w duży projekt transportu multimodalnego to nie lada wyzwanie, to czas zrozumieć to, co bogate społeczeństwa już dawno zrozumiały.

W Polsce często chwalimy się wzrostem PKB. Warto jednak przypomnieć sobie, w jaki sposób jest ono liczone. Jeśli zakładamy, że jest to suma wartości dóbr i usług wytworzonych w danym kraju w okresie jednego roku, bez znaczenia jest fakt, czy produkty i usługi wytworzone zostały przez producentów polskich, czy też wytwórców zagranicznych w Polsce.  Rodzi się więc pytanie, na ile nasz PKB jest nasz? Choć potrzebujemy zagranicznego kapitału, priorytetową kwestią powinno być dla nas dbanie o nasz własny. Dlatego potrzebna jest budowa długofalowej strategii rozwoju wokół programowego dokumentu rządowego, najlepiej przy konsensusie politycznym, co pozwoliłoby uniknąć działalności doraźnej i politycznych przetargów. W Polsce brak systemu trwałego rozwoju.

Dotychczas proponowane strategie rozwoju cierpiały z powodu pobieżności oraz krótkiej perspektywy przyjętej w opracowaniu. Spotykały się także z dużą krytyką szerokiego grona ekspertów gospodarczych i piętnowane były przez lokalne społeczności, których bezpośrednio dotykały. Kompleksowe, przewidziane na długie lata projekty, jak POLSKA 3.0, pozwalają przygotować odpowiednią edukację, a następnie odpowiednią kadrę, co skutkuje innowacjami, nowymi technologiami oraz polską myślą technologiczną. A to one są kołem zamachowym gospodarki.

Chcemy pokazać przedsiębiorcom, instytucjom, ale też organizacjom rządowym, że przedsiębiorcy potrafią się jednoczyć. Mają wolność głosu, która pozwala im mówić, co naprawdę nie pracuje na korzyść naszej gospodarki i robią to bez obaw o zmieniające się klimaty polityczne.

Naszym marzeniem jest, aby projekt ten stał się projektem rządowym. Nie wierzymy w to, że jeden człowiek, partia czy nawet cały ustrój, potrafi lepiej rozwijać polskie przedsiębiorstwa niż sami przedsiębiorcy.

Ostatnia znacząca transza funduszy unijnych wygaśnie w 2020 roku. W kraju, w którym nie zwykliśmy gospodarczo współpracować, mamy możliwość, poprzez realizację własnych celów na poziomie społeczności lokalnej, samorządu, powiatu, województwa, aby przyczynić się do podniesienia stopy życiowej w skali całości Kraju. Klastry, oraz związane z nimi inicjatywy oddolne muszą połączyć siły, aby przeforsować wreszcie korzystne i odpowiedzialne rozwiązania dla Polski.

Ten „ostatni dzwonek” w funduszach międzynarodowych daje szansę projektowi POLSKA 3.0 na realizację olbrzymiego, propolskiego, patriotycznego projektu, który jest odpowiedzią na największe problemy dotykające rodzimą gospodarkę. Zmiany mogą zostać poczynione tylko poprzez wzmocnienie współpracy i dialogu społecznego, umacnianie i tworzenie innowacyjnych i silnych rodzimych firm, które mają zdolność do konkurowania na międzynarodowych rynkach, oraz podniesienie jakości regulacji polskiego prawa na takie, które będzie pobudzało rozwój polskiej gospodarki i umożliwi jej konkurowanie na rynku globalnym.

Program POLSKA 3.0, poprzez wspólnotę interesów, został wspólnie wypracowany przez kluczowych specjalistów gospodarki wodnej w kraju i przedstawicieli nadodrzańskich portów, szereg firm, które upatrują olbrzymiej szansy biznesowej w żeglownej Odrze, społeczność nadodrzańską, dla której ważną rolę odgrywa bezpieczeństwo powodziowe i nowe miejsca pracy, jak również samorządy, szereg gmin, specjalistów ds. ekologii, transportu i logistyki, projektantów oraz Radę Kapitanów, od lat zabiegającą o przywrócenie znaczenia polskich rzek, jako szlaków towarowych. Program na każdym etapie konsultowany jest ze specjalistami, europosłami, ekspertami ds. funduszy europejskich, dzięki czemu wpisuje się w najważniejsze strategie europejskiego finansowania.

Inicjatorami projektu jest m. in. Krajowa Sieć Klastrów i Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw, będący organizacją parasolową dla szeregu klastrów, zrzeszających firmy, które dostrzegają olbrzymią szansę rozwoju w żeglownej Odrze.

Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw, największa organizacja klastrowa w kraju, jest zrzeszeniem działającym ponadregionalnie, skupiającym wokół siebie przedsiębiorców oraz instytucje z obszaru całej Polski. Klastry, oraz związane z nimi inicjatywy oddolne, łącząc siły, mają zdolność do przeforsowania niezbędnych dla polskiej gospodarki rozwiązań. Nowy rodzaj polityki gospodarczej ma na celu zmianę struktury europejskiej gospodarki poprzez dostosowanie jej do współczesnego etapu rozwoju, gdzie wiedza i innowacje odgrywają decydującą rolę w stymulowaniu rozwoju gospodarczego i społecznego. Bez wątpienia coraz ważniejszym narzędziem wspierającym ten rozwój są klastry, będące odpowiedzią na potrzebę organizowania współczesnej przedsiębiorczości. Firmom z branży i regionu, które łączą się w struktury klastrowe znacznie łatwiej jest walczyć o nowe rynki i podnosić swoją atrakcyjność. Dowodem na to, że w grupie tkwi siła są liczne wzorce międzynarodowe. Struktury klastrowe z powodzeniem działają na całym świecie i rozwijają regionalne rynki. Wokół klastrów tworzą się swego rodzaju ekosystemy innowacyjności, które przyciągają biznes, naukę i inwestycje.

Chcąc sięgnąć po środki z puli europejskiej, które są niezbędne dla tego propolskiego przedsięwzięcia najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z uprzywilejowanej w nowym finansowym rozdaniu polityki klastrowej – nie dość znanej i docenianej jeszcze w Polsce, a odgrywającej kluczową rolę w nowej strategii Unii Europejskiej. Polityka klastrowa pozwoli na zmaterializowanie projektu Centrum Logistycznego i planu połączenia Odra – Dunaj – Łaba, które przez tak wiele lat spalały na panewce. W nowym finansowym rozdaniu na klastry przewidziane są największe pieniądze. Plan inwestycyjny szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude’a Junckera, mający na celu pomóc ożywić osłabiony wzrost i zatrudnienie w uśpionej gospodarczo UE i sprawić, aby w ciągu trzech lat na inwestycje zostało wygenerowanych 315 mld euro, jasno zakłada, że środki są dedykowane na konkretne działania. Analizując dokumenty strategiczne dla Polski i całej UE jest jasne, że w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020, po duże środki sięgną tylko kompleksowo przygotowane podmioty. Dlatego też spójny, strategicznie rozplanowany projekt POLSKA 3.0 jako jedyny ma realną szansę skorzystania z tego olbrzymiego zastrzyku gotówki.

Według największych ekspertów, POLSKA 3.0 jest pewną szansą na rozwój gospodarki naszego kraju. Szansą dla innowacyjności i przedsiębiorczości. Poprzez POLSKĘ 3.0 pokażemy, że przedsiębiorcy potrafią się organizować dla dobra kraju.

Już wkrótce oficjalne przedstawienie projektu POLSKA 3.0 na arenie międzynarodowej.

https://www.youtube.com/watch?v=F4AJ0xi-aCQ&feature=youtu.be

Kontakt

KOORDYNATOR PROJEKTU:

Angelika Jarosławska
Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw
Tel: 698 931 000
E . angelika.jaroslawska@klasterip.pl

Facebook
Newsletter

Newsletter

Enter your email address into the subscription form below and stay up-to-date.

Newsletter OKIP