PL EN DE FR RU

Polska 3.0

Polska3.0

pdfPolska 3.0 w Polish Market  POBIERZ ->

 World 3.0 – Program Poland 3.0

Program zintegrowanych działań, mających na celu połączenie polskich rzek, autostrad i kolei w jedną płaszczyznę transportu multimodalnego oraz budowę największego w Europie Ponadnarodowego Centrum Logistycznego w Gorzyczkach.

Głównym założeniem programu jest przywrócenie żeglowności polskich rzek, począwszy od rzeki Odry, budowa połączenia Dunaj – Odra – Łaba, wpisującego się w Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy CETC–ROUTE 65, budowa Ponadnarodowego Centrum Logistycznego Gorzyczki – Věřňovice (jedyna w Europie lokalizacja, gdzie będą łączyć się drogi m.in. autostrady A1, kolei szerokiego toru z Dalekiego Wschodu, drogi rzecznej (portu rzecznego) i dogodnego połączenia poprzez autostradę z największym portem lotniczym Cargo Pyrzowice-Katowice z prawie blisko 500 ha terenem inwestycyjnym w SSE.), oraz restrukturyzacja górnictwa na Śląsku.

unnamed (8)

Spójny, oddolny i apolityczny program zgromadził kilkaset przedsiębiorstw, począwszy od sektora MŚP po największe, czołowe polskie firmy i startupy, które osiągnęły międzynarodowy sukces, porty, społeczność lokalną, ośrodki naukowe, czołowe polskie uczelnie i gminy, wpisuje się w tzw. Plan na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, potocznie nazwany Planem Morawieckiego, wytwarzając narzędzia do jego realizacji i wykorzystując tranzytowe położenie Polski. Polska 3.0 wpisuje się także w europejskie plany finansowania.

W ramach projektu skupiliśmy najlepszych specjalistów w dziedzinie logistyki, transportu, finansowania z puli krajowej i europejskiej, specjalistów od kwestii środowiskowych i innych.

Realizacja głównych założeń Programu kreuje Polskę jako centrum logistyczne, wspiera sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz polskie innowacje, tworzy nowe miejsca pracy, jak również pozwala wykorzystać atuty żeglugi śródlądowej, wiąże się z olbrzymimi korzyściami dla budżetu, jak również zapewni bezpieczeństwo poprzez racjonalne gospodarowanie wodą oraz przyczyni się do rozkwitu turystyki.

Projekt stanowi spójny plan gospodarczy, zakładający stworzenie atrakcyjnej dla inwestorów strefy biznesu, terenów inwestycyjnych, wraz z kompleksową obsługą finansową, prawną, inwestorską, marketingową, HR, oferowaną przez rodzime firmy, a zarazem promocję polskiej myśli technologicznej, innowacji i najbardziej konkurencyjnych przedsiębiorstw z poszczególnych regionów. Kompleksowe przedsięwzięcie jest jednocześnie promocją tej części Europy jako strefy biznesu, atrakcyjnej na arenie międzynarodowej.

0e8d843f-56ed-41f0-bd9a-3f88992eb048

Uruchomienie powyższych inwestycji jest kluczem do przeprowadzenia m.in. reindustrializacji.
Modernizacja śródlądowych dróg wodnych pozwoli wykorzystać atuty żeglugi śródlądowej, da Polsce możliwość rozszerzenia palety usług transportowych i rozwoju transportu wielomodalnego, ale też pobudzi biznes wzdłuż wspomnianych szlaków.

fd424300-7818-467d-bef2-066d8f41e15f

Łączymy Grupę Wyszehradzką, otwieramy Polskę na współpracę międzynarodową

Zespoły Polska 3.0 uczestniczą w spotkaniach roboczych dotyczących inwestycji infrastrukturalnych i energetycznych z właścicielami chińskich spółek. Przedstawiciele Programu rozmawiali również z Czechami przed finalizowaniem umów ze spółkami chińskimi. Program Polska 3.0 jest partnerem w rozmowach z Komisją Dunajską w zakresie projektu budowy połączenia Odry z Dunaje​m​, a także partnerem merytorycznym powyższych projektów dla Republiki Czeskiej. Zespoły Polska 3.0 składają się również z ekspertów po stronie czeskiej, jak m.in. Jerzy Cienciała, rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Ostrawie, doradca prezydenta Milosa Zemana, Petr Forman, Josef Tobola, związany od lat z czeskimi instytucjami rządowymi i pozarządowymi w transporcie, szczególnie śródlądowych dróg wodnych i wielu innych. Poprzez holistycznie patrzący na gospodarkę program, przygotowano współpracę polsko – czeską dla realizacji budowy polsko – czeskiego centrum Logistycznego Gorzyczki- Wierzniowice, oraz przywrócenie żeglowności rzeki Odry i docelowo budowę połączenia Dunaj-Odra-Łaba. ​

unnamed (4)

 

https://www.youtube.com/watch?v=F4AJ0xi-aCQ&feature=youtu.be

Kontakt

KOORDYNATOR PROGRAMU:

Angelika Jarosławska
Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw
T . +48 698 931 000
E . jaroslawska.angelika@gmail.com
angelika.jaroslawska@klasterip.pl

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP