PL EN DE FR RU

Polski Innowacyjny Klaster Medyczny PIKMED

PIKMED

Koordynator: PIKMED Polinnovation Sp. z o.o.

Strona www: www.pikmed.pl
Facebook: Polski Innowacyjny Klaster Medyczny

Adres siedziby: ul. Wojkowicka 14A, 41-250 Czeladź
Adres do korespondencji:  ul. Deszczowa 56, 53-024 Wrocław

Zarząd Klastra ♠ PIKMED:

Prezes Zarządu – Prof. Mariusz Piechota

Wiceprezes Zarządu – Prof. Michał Marczak
Wiceprezes Zarządu – Tomasz Leśniak
Wiceprezes Zarządu – Dariusz Dziadzio
Wiceprezes Zarządu – Adriana Nurzyńska
Wiceprezes Zarządu – Dr Robert Milewski
Wiceprezes Zarządu – Anna Kaczmarek

Rada Ekspertów ♠ PIKMED:

Prof. dr hab. Mirosław Jarosz
Prof. dr hab. Bogdan Nogalski
Prof. dr hab. Witold Tłustochowicz
Prof. dr hab. Karina M. Jahnz-Różyk
Prof. dr hab. Dariusz J. Skarżyński
Prof. dr hab. Sławomir Wołczyński
Dr hab. Jadwiga Wójkowska-Mach
Dr Andrzej Śliwczyński
Dr Jan Czerniecki
Dr Anna Ajduk

„Dobro i zdrowie Pacjenta, które jest dla nas priorytetem wraz z poszanowaniem interesów wszystkich Obywateli oraz Państwa”

Szanowni Państwo,

W dniu 3 października 2013 r. w Warszawie Ogólnopolskie Stowarzyszenie Innowacyjnych Przedsiębiorców wraz z Instytutem Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. powołały do działania Polski Innowacyjny Klaster Medyczny ♠ PIKMED.

Multidyscyplinarna grupa profesjonalistów w odpowiedzi na zapotrzebowanie polskiego rynku podjęła decyzję powołującą do życia stowarzyszenie Polski Innowacyjny Klaster Medyczny o nazwie ♠ PIKMED, który jest ponadregionalną strukturą organizacyjna mającą charakter powiązania kooperacyjnego i działająca w branży ochrony zdrowia. Klaster ten stanowi formę nowoczesnego katalizatora stymulującego współpracę pomiędzy sferami biznesu, nauki, administracji rządowej i samorządowej oraz ważny czynnik decydujący o wzroście innowacyjności przedsiębiorstw i regionów.

Celem podstawowym Klastra ♠ PIKMED będzie pomoc w realizacji wszelkich inicjatyw rozwojowych oraz w celu pokrycia kosztów tych przedsięwzięć – pozyskiwanie środków finansowych, w tym funduszy unijnych, dla podmiotów medycznych i firm obsługujących branże we wspólnych obszarach. Polem działań będą projekty inwestycyjne, badania naukowe i działania związane z rozwojem nowoczesnych praktyk, procedur i standardów oraz technik, technologii i innowacji medycznych w obszarze ochrony zdrowia, dedykowanych pacjentom na terenie Polski i Unii Europejskiej. Skutkować ma to rozwojem, podniesieniem jakości polskiej ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwem pacjentów, jak również podejmowaniem związanych z tym działań prewencyjnych.

Kontakt:
Anna Kaczmarek, e-mail: anna.kaczmarek@pikmed.pl, tel.: + 48 604 797 748

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP