PL EN DE FR RU

International Hydraulic and Engineering Cluster (IHEC)

unnamed

Koordynator: R&D Sp. z o.o.

Adres: ul. Wojska Polskiego 3, 41-400 Mysłowice

Strona www: www.ihec-cluster.com

International Hydraulic and Engineering Cluster (IHEC) skupia firmy z rynku krajowego i zagranicznego (o zasięgu międzynarodowym) z branży hydraulicznej i maszynowej.
Celem IHEC jest pogłębianie współpracy z liczącymi się na świecie firmami, instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami naukowymi w celu stworzenia unikalnej wiązki zasobów, w tym wiedzy. Stworzenie komplementarnych relacji współpracy ma doprowadzić do rozwoju umiejętności zespołów oraz kompleksowej innowacyjnej oferty w zakresie systemów sterowań hydraulicznych i elektrohydraulicznych.

Innowacje wiążą się z podstawową działalnością firm wchodzących w skład klastra i koncentrują się na następujących celach głównych:
1. Racjonalne wykorzystanie posiadanych zasobów środowiskowych.
2. Wzrost niezawodności i bezpieczeństwa funkcjonowania systemów hydraulicznych i maszynowych.
3. Opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań systemów sterowań hydraulicznych i elektrohydraulicznych.

Działania International Hydraulic and Engineering Cluster mają swój udział w trwałym podniesieniu poziomu konkurencyjności gospodarki. Polityka klastra prowadzi do wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw i poprawy ich pozycji konkurencyjnej. Działania skupiają się na wzmacnianiu pozycji konkurencyjnej klastra poprzez ukierunkowanie rozwoju oraz wzroście specjalizacji kooperujących przedsiębiorstw i instytucji dla osiągnięcia korzyści skali i zakresu, podziału pracy oraz efektywnej kreacji wyspecjalizowanych czynników produkcji.

Kontakt:

tel./fax +48 32 / 316 14 34,
tel./fax +48 32 / 316 14 18
e-mail: office@ihec-cluster.com

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP