PL EN DE FR RU

Geohomstil Cluster

geohomstil logo male

Klaster Geohomstil służy tworzeniu szczególnie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw oraz realizacji projektów inwestycyjnych w obszarach geoinżynierii, geologii i geofizyki oraz budownictwa szkieletowego. Klaster dąży do rozwoju technologii i innowacji uczestników zrzeszenia poprzez dostarczanie wiedzy, stymulowanie współpracy firmy, instytucji oraz realizowanie wspólnych celów.

Klaster skupia podmioty, w tym przedsiębiorstwa z sektora MSP, jednostki badawczo-rozwojowe, uczelnie wyższe oraz instytucje otoczenia biznesu. W Geohomstil działają zarówno młode i rozwijające się przedsiębiorstwa, jaki firmy z tradycją oraz wieloletnim doświadczeniem.

Geohomstil powstał w 2011 roku i jest członkiem organizacji parasolowej klastrów Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Od 3 lat współpracuje z krajami afrykańskimi, prowadząc tam badania oraz realizując różnorodne, duże projekty związane z geologią, budownictwem i innymi dziedzinami.

Cele klastra:

Dlaczego warto dołączyć?

Kontakt:
Adriana Nurzyńska, e-mail: nurzynska.ada@gmail.com,  tel.: +48 503 556 576
Jarosław Płoszek, e-mail: jaroslaw.ploszek@gmail.com, tel.: +48 606 106 276

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP