PL EN DE FR RU

Polska 3.0

336971_1442480470_4a43_p

 

BROSZURA PROGRAMU POLSKA 3.0.  POBIERZ -> pdf

pdfPolska 3.0 w Polish Market  POBIERZ ->

 

-

Głównym założeniem programu jest przywrócenie żeglowności polskich rzek, począwszy od rzeki Odry, budowa połączenia Dunaj – Odra – Łaba, wpisującego się w Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy CETC–ROUTE 65, budowa Ponadnarodowego Centrum Logistycznego Gorzyczki – Věřňovice (jedyna w Europie lokalizacja, gdzie będą łączyć się drogi m.in. autostrady A1, kolei szerokiego toru z Dalekiego Wschodu, drogi rzecznej (portu rzecznego) i dogodnego połączenia poprzez autostradę z największym portem lotniczym Cargo Pyrzowice-Katowice z prawie blisko 500 ha terenem inwestycyjnym w SSE.), oraz restrukturyzacja górnictwa na Śląsku.

Mapa Symboliczna V11 13 RGB-INTERNET PL

Spójny, oddolny i apolityczny program zgromadził kilkaset przedsiębiorstw, począwszy od sektora MŚP po największe, czołowe polskie firmy i startupy, które osiągnęły międzynarodowy sukces, porty, społeczność lokalną, ośrodki naukowe, czołowe polskie uczelnie i gminy, wpisuje się w tzw. Plan na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, potocznie nazwany Planem Morawieckiego, wytwarzając narzędzia do jego realizacji i wykorzystując tranzytowe położenie Polski. Polska 3.0 wpisuje się także w europejskie plany finansowania.

W ramach projektu skupiliśmy najlepszych specjalistów w dziedzinie logistyki, transportu, finansowania z puli krajowej i europejskiej, specjalistów od kwestii środowiskowych i innych.

Realizacja głównych założeń Programu kreuje Polskę jako centrum logistyczne, wspiera sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz polskie innowacje, tworzy nowe miejsca pracy, jak również pozwala wykorzystać atuty żeglugi śródlądowej, wiąże się z olbrzymimi korzyściami dla budżetu, jak również zapewni bezpieczeństwo poprzez racjonalne gospodarowanie wodą oraz przyczyni się do rozkwitu turystyki.

Projekt stanowi spójny plan gospodarczy, zakładający stworzenie atrakcyjnej dla inwestorów strefy biznesu, terenów inwestycyjnych, wraz z kompleksową obsługą finansową, prawną, inwestorską, marketingową, HR, oferowaną przez rodzime firmy, a zarazem promocję polskiej myśli technologicznej, innowacji i najbardziej konkurencyjnych przedsiębiorstw z poszczególnych regionów. Kompleksowe przedsięwzięcie jest jednocześnie promocją tej części Europy jako strefy biznesu, atrakcyjnej na arenie międzynarodowej.

W ramach programu Polska 3.0 tworzymy Made in Poland oraz Startup 3.0, gdzie rozwijamy, promujemy i łączymy do wspólnych działań polskie firmy współpracujące w ramach naszego klastra.​ W Programie znajdują się takie projekty jak unikalna, najbardziej bezpieczna i innowacyjna na skalę światową metoda utylizacj​i 50 000 ton broni chemicznej z dna Bałtyku​. W Bałtyku znajduje się 50 000 ton broni niebezpiecznej dla ekosystemu i człowieka broni chemicznej, dla której unikalną na skalę światową, najbezpieczniejszą i najskuteczniejszą metodę utylizacji opracował Klaster Bezpieczny Bałtyk funkcjonując w ramach programu Polska 3.0​, jak również ​najbardziej innowacyjne drony w Polsce, za które przed paroma dniami odebraliśmy nagrodę, samolot Flaris i wiele innych​.

„Kołem zamachowym” dla polskiej gospodarki jest realizacja czołowych inwestycji programu Polska 3.0, takich jak:
1. Droga wodna E-30 (Odra)
2. Droga wodna E-40 (Dniepr – Wisła) PL – BY- UA
3. Kanał Śląski (Oświęcim – Kużnia Raciborska) odcinek 96km
4. Jedwabny Szlak ( Szeroki Tor na trasie Sławków – Gorzyczki ) odcinek 63 km
5. Centrum Logistyczne Vernovice – Gorzyczki

Uruchomienie powyższych inwestycji jest kluczem do przeprowadzenia m.in. reindustrializacji.
Modernizacja śródlądowych dróg wodnych pozwoli wykorzystać atuty żeglugi śródlądowej, da Polsce możliwość rozszerzenia palety usług transportowych i rozwoju transportu wielomodalnego, ale też pobudzi biznes wzdłuż wspomnianych szlaków.

fd424300-7818-467d-bef2-066d8f41e15f

Łączymy Grupę Wyszehradzką, otwieramy Polskę na współpracę międzynarodową

Zespoły Polska 3.0 uczestniczą w spotkaniach roboczych dotyczących inwestycji infrastrukturalnych i energetycznych z właścicielami chińskich spółek. Przedstawiciele Programu rozmawiali również z Czechami przed finalizowaniem umów ze spółkami chińskimi. Program Polska 3.0 jest partnerem w rozmowach z Komisją Dunajską w zakresie projektu budowy połączenia Odry z Dunaje​m​, a także partnerem merytorycznym powyższych projektów dla Republiki Czeskiej. Zespoły Polska 3.0 składają się również z ekspertów po stronie czeskiej, jak m.in. Jerzy Cienciała, rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Ostrawie, doradca prezydenta Milosa Zemana, Petr Forman, Josef Tobola, związany od lat z czeskimi instytucjami rządowymi i pozarządowymi w transporcie, szczególnie śródlądowych dróg wodnych i wielu innych. Poprzez holistycznie patrzący na gospodarkę program, przygotowano współpracę polsko – czeską dla realizacji budowy polsko – czeskiego centrum Logistycznego Gorzyczki- Wierzniowice, oraz przywrócenie żeglowności rzeki Odry i docelowo budowę połączenia Dunaj-Odra-Łaba. ​

be3f0045-1072-4928-a5ad-d22ef8647da2

 

https://www.youtube.com/watch?v=F4AJ0xi-aCQ&feature=youtu.be

Kontakt

KOORDYNATOR PROGRAMU:

Angelika Jarosławska - koordynator projektu POLSKA 3.0

Angelika Jarosławska
Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw
T . +48 698 931 000
E . jaroslawska.angelika@gmail.com
angelika.jaroslawska@klasterip.pl

SIEDZIBA GŁÓWNA:
POLSKA 3.0
A. ul. Wojska Polskiego 3, 41-400 MYSŁOWICE

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP