PL EN DE FR RU

I Wschodni Kongres Gospodarczy w Białymstoku

Dodano 3 października 2014

W dniach 18-19 września 2014 r. w Białymstoku odbył się Wschodni Kongres Gospodarczy, organizowany przez Grupę PTWP, w którym wystąpili wysokiej rangi politycy na czele z Prezydentem Bronisławem Komorowskim, przedstawiciele świata biznesu, nauki oraz eksperci z wielu dziedzin z Polski i zagranicy.

W pierwszej edycji wydarzenia udział wzięła imponująca ilość 1300 gości. Przez dwa dni trwały panele, debaty, dyskusje poświęcone Polsce Wschodniej. Kongres zgodnie ze swoim celem przedstawił potencjał ekonomiczny województw Polski Wschodniej, a także wschodnie regiony w relacjach między Wschodem i Zachodem Europy. Wschodni Kongres Gospodarczy gościł wiele osobistości i instytucji ważnych w kreowaniu warunków rozwoju gospodarczego kraju. Byli politycy, szefowie różnego rodzaju organizacji rozwojowych i wspierających, m.in. Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw, reprezentowany przez przedstawicieli rady i ekspertów.

– „Polska Wschodnia to już nie problem, a szansa dla rozwoju Polski” – powiedział  na Kongresie Prof. Jerzy Buzek.

Gościem honorowym Wschodniego Kongresu Gospodarczego był Prezydent Bronisław Komorowski – „Cieszę się, że mogę uczestniczyć w wydarzeniu będącym kontynuacją myśli i wysiłków Europejskiego Kongresu Gospodarczego, gdzie rozmawia się o perspektywach regionów uprzemysłowionych. Tu i teraz, w Białymstoku, mogę uczestniczyć w debacie i wysłuchać opinii o tym, co jest elementem wielkiej, mądrej, ale niełatwej zmiany zachodzącej w Polsce od 25 lat, a co dotyczy także jej wschodniej części. Wciąż mamy tu wiele obaw – jaka będzie w kontekście procesów modernizacyjnych przyszłość Ściany Wschodniej, jakie szanse ma przed sobą ta część naszego kraju, specyficzna ze względu na wspólny typ problemów.” – Prezydent Komorowski wskazał, że Polska Wschodnia jest ogromną szansą rozwojową. Biznes szuka takich miejsc, gdzie są duże wzrosty. A tu mogą być duże wzrosty, bliskość granicy z naszymi wschodnimi sąsiadami może być też ogromnym atutem rozwojowym na przyszłość. Prezydent uważa także, że „kluczem do Rosji”, w tym do perspektywy dobrych relacji gospodarczych z tym krajem, jest Ukraina.

Wśród paneli dyskusyjnych Kongresu znajdowały się m.in. zagadnienia taki jak: Infrastruktura transportowa i energetyczno-paliwowa w polityce UE, której znaczenie jest bardzo duże dla bezpieczeństwa politycznego i energetycznego Europy; Inwestycje infrastrukturalne w transporcie na osi Wschód-Zachód istotne dla wymiany handlowej; jak programować prorozwojowe inwestycje m.in. infrastruktury w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020, mówiono o niezwykle ważnych dla rozwoju gospodarczego inteligentnych specjalizacjach w regionach, rozmawiano o samorządności i Partnerstwie Wschodnim, dyskutowano o energetyce, odnawialnych źródłach energii (OZE), w tym o odpadach komunalnych i fotowoltacie, omawiając ich potencjał i duże szanse dla polskiej energetyki. Kongres w Białymstoku pokazał potrzebę i cel organizowania wydarzenia prezentującego potencjał Polski Wschodniej i budującego relację Polski i Unii Europejskiej ze Wschodem. Z tego mogą w następstwie powstać dobre relacje polityczne. Wydarzenie stanowiło ponadto dla polskich przedsiębiorców możliwość do rozmów i nawiązania kontaktów biznesowych, które mają szansę zaprocentować w przyszłości. Omówiono także rynek spożywczy, rolnictwo i handel, w tym o funduszach unijnych, które pomogą w modernizacji branży przetwórczej. Debatowano o strategii polityki zdrowotnej w województwach wschodnich, zarządzaniu i inwestycjach oraz innowacjach i badaniach w sektorze medycznym, a także o wielu innych ważnych dla Polski Wschodniej, ale i całego kraju, tematach. Merytoryczne, momentami gorące dyskusje oraz wnioski z nich płynące stanowiły z pewnością przyniosły uczestnikom kongresu satysfakcję.

Na Kongresie rozmawiano o współpracy polskich firm za granicą. Dla firm zlokalizowanych na Wschodzie naturalnym kierunkiem był Wschód, jednak obecnie możliwości te uległy załamaniu i wykazują niepewność. Na temat tego, jak zdywersyfikować eksport czy ekspansję, nie tracąc rynków wschodnich, a szukając nowych rynków, dyskutowali przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, PAIiIZ, MSZ, PARP, instytucji finansowych typu BGK.

Sławomir Majman, Prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) komentował problemy w relacjach gospodarczych Polski z Ukrainą i Rosją. Mówił także o innych kierunkach dla ekspansji gospodarczej, programach wspierające zdobywanie nowych rynków w Chinach i w Afryce. Wskazywał, że polskie firmy lubią inwestować w krajach „bezpiecznych”, ale kryzys wpłynął na szukanie nowych możliwości za granicą i przedsiębiorcy zaczynają wychodzić poza Europę. Opinię Ministerstwa Spraw Zagranicznych przedstawiła Anna Barbarzak, która dodała, że – „Afryka stała się modna, a polskie mocne strony eksportowe, m.in. dotyczące budowy infrastruktury, rolnictwa czy edukacji wpisują się w potrzeby krajów w Afryce.

Anna Figiel

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP