PL EN DE FR RU

Konferencja „Klastry i Konkurencyjność” w Rzeszowie

Dodano 7 czerwca 2014

Podczas konferencji „Klastry i konkurencyjność”, która odbyła się w dniu 3 czerwca 2014 roku w ramach Podkarpackiej Akademii Klasteringu, poruszono wiele istotnych zagadnień dotyczących rozwoju klastrów na Podkarpaciu oraz w Polsce. Tematem przewodnim byłopodniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, które działają w klastrach oraz niezwykle istotnej kwestii jaka są kompetencje osób zarządzających klastrami.

Konferencje otworzył Sekretarz Województwa Podkarpackiego – Lesław Majkut. Pan Sekretarz przedstawił Podkarpacie jako region, który bardzo mocno wspiera inicjatywy klastrowe, stwarza im warunki do rozwoju oraz promuje projekty inicjowane w ramach klastrów. Jako przykład sztandarowego klastra podał Dolinę Lotniczą.

Kolejno wystąpił Prezes Zarządu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. – Dyrektor Generalny – Janusz Fudała, który opowiadał o dotychczasowych projektach RARR S.A. mających największy wpływ na rozwój regionu Podkarpacia. Prezes Fudała zaznaczył, że wiedza jest kluczowa dla rozwoju gospodarki regionu również w odniesieniu do organizacji klastrowych, które powinny być profesjonalnie zarządzane. Zamiarem RARR S.A. jest promowanie doskonałości klastrów w oparciu o Europejską Inicjatywę Cluster Excellence. Wiedza, która jest przekazywana w ramach Podkarpackiej Akademii Klasteringu to esencja najlepszych studiów przypadku wykładanych przez najlepszych profesorów na świecie i nie tylko, ponieważ również pracownicy RARR S.A. zostali przygotowani do prowadzenia zajęć w oparciu metodę casestudy. W najbliższym czasie planowane jest uruchomienie pełnego programu warsztatów bazujących na starannie dobranych przez European Foundation for Cluster Excellence casestudy.

Pełny program warsztatów został przedstawiony przez Prezesa European Foundation for Cluster Excellence Pana Rezę Zadeh. Pełny program obejmuje ok. 200 godzin warsztatów oraz część praktyczną tzw. „field project”, który polega na pracy organicznej u podstaw w celu wypracowania strategii konkurencyjnej dla zidentyfikowanego wcześniej klastra. Efektem field project powinno być doprowadzenie do zmiany gospodarczej i wejścia w nowe segmenty strategiczne przez przedsiębiorstwa działające w ramach klastra. Jest to przykład oddolnej inicjatywy, dzięki której przedsiębiorstwa są w stanie wejść na nowe dotąd nie rozpoznane rynki i konkurować z globalnymi liderami w danej branży.

Następnie Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej – Poseł na Sejm RP Dariusz Dziadzio wyraził poparcie dla inicjatyw takich jak Podkarpacka Akademia Klasteringu. Doskonalenie kompetencji koordynatorów klastrów jest kluczowe, aby jak najefektywniej wykorzystać środki finansowe w ramach nowej perspektywy 2014-2020. Dodał, że Parlamentarny Zespół ds. Polityki Klastrowej powstał w celu kreowania sprzyjających warunków formalno-prawnych dla działalności klastrów. Zapewnił, ze w ramach zespołu trwają prace nad nowymi regulacjami prawnymi, które pozwolą klastrom lepiej się rozwijać.

Ze strony Ministerstwa Gospodarki wystąpiła Pani Justyna Choińska-Jackiewicz – Starszy Specjalista w Departamencie Innowacji i Przemysłu. Pani Choińska-Jackiewicz przedstawiła główne kierunki wsparcia klastrów na poziomie krajowym w ramach Programu Rozwoju Przedsiębiorczości. Ministerstwo Gospodarki jako koordynator programu będzie aktywnie wspierać inicjatywy klastrowe.

O wsparciu dla klastrów na poziomie regionalnym opowiadał Pan Adam Hamryszczak, Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Zaznaczył, że klastry są wskazane jako beneficjenci środków w ramach kilku priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Kolejno Wiceprezes Tomasz Leśniak zaznaczył, że gospodarka oparta na klastrach to taka, która najefektywniej wykorzystuje zasoby oraz potencjał przedsiębiorstw w celu podniesienia konkurencyjności regionu oraz kraju. To właśnie m.in. dzięki klastrom przedsiębiorstwa mogą zmienić strategie konkurencyjną z lokalnego rynku, włączyć się w globalny łańcuch dostaw i skutecznie konkurować ze światowymi  liderami.

Jako ostatni z prelegentów wystąpił  Wiceprezes Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. – dr Piotr Zawada z prezentacją na temat Centralnego Okręgu Przemysłowego jako klastra.  Wiceprezes Zawada przedstawił historię utworzenia COP jako koncepcję ówczesnego Ministra Gospodarki Eugeniusza Kwiatkowskiego. Centralny Okręg Przemysłowy  był kluczowym projektem Rządu RP w zakresie obronności kraju. W ramach projektu wybudowano wiele fabryk, które zatrudniły ponad 180 tys. pracowników. Na koniec odniósł się do istoty kompetencji w kształtowaniu doskonałości klastrów. Kompetencje to połączenie wiedzy, umiejętności oraz postaw, ale podając szczegółowy wzór na wagę tych trzech składników wskazał Kompetencje = (wiedza + umiejętności) x postawa. Oznacza to, że właśnie postawa jest największym wyznacznikiem kompetencji.

Podsumowaniem konferencji była dyskusja o kompetencjach kształtujących obecną gospodarkę. Podczas dyskusji Głos zabrał m.in. Prof. Zbigniew Bochniarz, który wyraźnie zwrócił uwagę jak istotna jest jakość programów nauczania w szkołach wyższych dla rozwoju klastrów. Prof. Bochniarz opowiadał o doświadczeniach amerykańskich uczelni, które są wymieniane na pierwszych miejscach światowych rankingów szkół wyższych. W takim środowisku klastry mogą rozwiać się efektywnie i pomagać przedsiębiorstwom w konkurowaniu na światowych rynkach.

Po konferencji obyły się warsztaty prowadzone przez profesorów z Europejskiej Fundacji Doskonalenia Klastrów.

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP