PL EN DE FR RU

OKIP uczestniczy w konsultacjach projektów infrastrukturalnych i przemysłowych w Komisji Europejskiej

Dodano 7 marca 2017
W Komisji Europejskiej podejmowane są wszystkie decyzje o finansowaniu strategicznych projektów infrastrukturalnych i przemysłowych dla przyszłego rozwoju państw Europy.

W tej kluczowej dyspucie nie może brakować ambasadorów polskiej sprawy. Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw, inicjator infrastrukturalnego programu POLSKA 3.0, uczestniczy w najistotniejszych konsultacjach projektowych i spotkaniach dotyczących finansowania projektów.


cef28nov


W ostatnich dniach w Komisji Europejskiej debatowano, między innymi, o najlepszych rozwiązaniach dla stworzenia sieci transportu multimodalnego w Polsce, a także o poszczególnych, komplementarnych projektach złożonego programu infrastrukturalnego, jakim jest Polska 3.0.
Klarowne jest, że zarówno w przyszłości, jak już dziś, Europa stawia zdecydowanie na transport multimodalny, rozwój sieci transportowych i centrów logistycznych.
Polska 3.0 to jedyny spójny,  oddolny, klastrowy program, który pozwoli Polsce zrealizować strategiczne projekty infrastrukturalne, niezbędne dla efektywnego rozwoju.

Program Polska 3.0 łączy różne formy transportu w jedną płaszczyznę transportu multimodalnego. Jego kompleksowe wdrożenie jest niezbędne do realizacji programów Bałtyk – Adriatyk, Bałtyk – Morze Czarne, których Polska 3.0 jest częścią. Należy zauważyć, iż Polska 3.0 skutecznie łączy regiony i makroregiony, w szczególności kraje Grupy Wyszehradzkiej i Ukrainę dla realizacji wspólnych projektów infrastrukturalnych.

Wpisuje się tym samym w największe programy transportowe Komisji Europejskiej, przewidziane na najbliższe lata, pomagając stworzyć sieć transportu multimodalnego w Europie i wykorzystując tzw. Zielone Korytarze Transportowe (transport zintegrowany, zakładający wzajemne uzupełnianie się żeglugi morskiej bliskiego zasięgu, transportu kolejowego, żeglugi śródlądowej i transportu samochodowego, w celu umożliwienia wyboru transportu przyjaznego środowisku naturalnemu. To również zrównoważone rozwiązania logistyczne.)

Na spotkaniu w Komisji Europejskiej, w którym uczestniczyli przedstawiciele Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw szczegółowo omawiane było finansowanie i wszystkie warunki względem projektów z zakresu: transportu, żeglugi śródlądowej, portów śródlądowych, multimodalnych platform logistycznych, centrów logistycznych, portów morskich, autostrad morskich, interoperacyjności kolei, infrastruktury krytycznej, przemysłu lotniczego, zarządzania ruchem lotniczym, innowacji i nowych technologii w transporcie.
Więcej informacji wkrótce.

unnamed (9)   unnamed (8)
Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP